Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden: EU:s förhandlare enas om nya regler som gör det möjligt för européer att utnyttja innehållstjänster online vid resor över gränserna

Bryssel den 7 februari 2017

De nya reglerna kommer att återspegla hur européer numera utnyttjar av kultur- och underhållningstjänster online när de reser inom EU.

I EU kommer det snart att bli möjligt att var som helst utnyttja sina online-abonnemang på filmer, idrottsevenemang, e-böcker, dataspel eller musiktjänster när man reser, tack vare den överenskommelse som nåddes i kväll av Europaparlamentet, EU:s medlemsländer och Europeiska kommissionen. Detta är den första överenskommelsen på vägen mot den modernisering av EU:s upphovsrättslagstiftning som kommissionen föreslagit i sin strategi för den digitala inre marknaden.

– Dagens avtal kommer att innebära konkreta fördelar för EU-medborgarna. Folk som abonnerar på sina favoritserier, sin älsklingsmusik eller idrottsevenemang hemma kommer att kunna utnyttja sina abonnemang när de reser i Europa. Detta är ett nytt och viktigt steg för att avlägsna hindren på den digitala inre marknaden. Jag vill varmt tacka Europaparlamentets föredragande Jean-Marie Cavada, det maltesiska rådsordförandeskapet och alla andra som varit delaktiga i att nå dagens kompromiss. Nu måste vi nå enighet om våra övriga förslag för att modernisera EU:s upphovsrättsregler och ge bättre tillgång till kreativt innehåll över gränserna. Jag litar på att Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att låta detta bli verklighet, sade vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip, som välkomnade den överenskommelse som nåddes endast en vecka efter en överenskommelse om roamingavgifter i grossistledet.

– Digital teknik ger nya möjligheter att utnyttja kulturinnehåll på resa, och folk är ivriga att få använda den. dagens överenskommelse öppnar nya möjligheter för allmänheten samtidigt som den skyddar upphovsmän och dem som investerat i produktionen av kultur- och idrottsinnehåll. Denna välbalanserade lösning är ett uppmuntrande tecken för våra insatser att skapa en digital inre marknad som ger nya möjligheter för både upphovsmän och konsumenter, sade Tibor Navracsics, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

De nya portabilitetsbestämmelserna kommer att vara i linje med hur allmänheten i EU numera konsumerar kulturella innehåll och underhållning. Under 2016 använde 64 % av alla i EU internet för att spela eller ladda ned spel, bilder, filmer eller musik. De gjorde det allt oftare med mobila apparater. Enligt en undersökning som gjordes 2015 vill var tredje EU-medborgare ha portabilitet över gränserna. För ungdomar är denna möjlighet ännu viktigare. Hälften av befolkningen mellan 15 och 39 år ansåg att portabilitet och tillgång till tjänster som de abonnerar på vid resor i Europa är viktigt.

Den framtida lagstiftningen ger konsumenterna tillgång till sina online-innehåll när de reser inom EU på samma sätt som de kommer åt dem hemma. Om franska konsumenter till exempel abonnerar på tjänster för online-bruk av filmer och serier via Canal+ kommer de sedan åt filmer och serier som är tillgängliga i Frankrike även på semester i Kroatien eller på tjänsteresa i Danmark.

Leverantörer av innehållstjänster online som Netflix, MyTF1 eller Spotify kommer att kontrollera abonnentens bosättningsland genom exempelvis betalningsuppgifter, förekomsten av internetavtal eller genom kontroll av IP-adress. Alla tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster för nedladdning av medieinnehåll från nätet mot betalning måste följa de nya reglerna. Tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster utan betalning (som onlinetjänster för offentlig televison och radio) kommer att ha möjlighet att bestämma sig för att också erbjuda sina abonnenter portabilitet.

Nästa steg

Nu måste den överenskomna texten godkännas av EU:s råd och Europaparlamentet. När den väl är antagen kommer bestämmelserna att gälla i alla EU:s medlemsländer från och med 2018, eftersom tjänsteleverantörer och rättighetsinnehavare enligt förordningen får en övergångsperiod på 9 månader för att förbereda sig på att tillämpa de nya bestämmelserna.

Bakgrund

I december 2015 föreslog Europeiska kommissionen en förordning om ökad tillgång till online-innehåll för resande i EU. Det var det första förslaget till en rättsakt inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden, och kompletterades i september 2016 med moderniserade EU-regler om upphovsrätt som ökar den kulturella mångfalden i Europa och gör det lättare att komma åt innehåll online, samtidigt som alla online-aktörer får entydigare regler att följa. Förordningen omfattar just de online-innehållstjänster för vilka tillämpningen av regler om upphovsrätt är viktigast. De kan vara plattformar för beställvideo (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), online tv-tjänster (Viasats Viaplay, Skys Now TV, Voyo), tjänster för direktuppspelning av musik (Spotify, Deezer, Google Music) eller online-marknadsplatser för spel (Steam, Origin). Det som förbinder alla dessa tjänster är att de ger tillgång till innehåll som är skyddat av upphovsrätt eller andra rättigheter, och till audiovisuella medietjänster.

Möjligheten att få tillgång till innehållstjänster online när man reser kommer att vara ännu viktigare från och med den 15 juni 2017, när de nya roamingreglerna träder i kraft. Från och med den dagen betalar personer som tillfälligt reser inhemska priser för mobilt internet, för skälig användning, oavsett var de reser inom EU (se pressmeddelande).

Läs mer

Förordning om att säkerställa gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

MEMO/17/243

Factsheet

IP/17/225

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar