Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Jedinstveno digitalno tržište: Pregovarači EU-a dogovorili su se o novim pravilima kojima se Europljanima koji putuju u inozemstvu omogućuje upotreba usluga internetskog sadržaja

Bruxelles, 7. veljače 2017.

Ta pravila odražavaju nove načine na koje Europljani tijekom putovanja u EU-u upotrebljavaju internetske kulturne i zabavne sadržaje.

Zahvaljujući dogovoru koji su večeras postigli pregovarači Europskog parlamenta, država članica i Europske komisije, Europljani će se uskoro moći u cijelosti iskoristiti svoju pretplatu na filmove, sportska događanja, e-knjige, video igre ili glazbene usluge tijekom putovanja u EU-u. Riječ je o prvom dogovoru u području modernizacije propisa EU-a o autorskim pravima koju je Komisija predložila u strategiji o jedinstvenom digitalnom tržištu.

Potpredsjednik Andrus Ansip, zadužen za jedinstveno digitalno tržište, pozdravio je dogovor postignut samo tjedan dana nakon dogovora o veleprodajnim naknadama za roaming: Današnji dogovor donijet će Europljanima konkretne koristi. Ljudi koji su se pretplatili na svoje omiljene serije, glazbu i sportska događanja kod kuće moći će u njima uživati i tijekom putovanja Europom. Riječ je o novom važnom koraku prema ukidanju prepreka na jedinstvenom digitalnom tržištu. Srdačno zahvaljujem izvjestitelju Europskog parlamenta g. Jean-Marie Cavadi, malteškom predsjedništvu Vijeća EU-a i svima onima koji su pridonijeli postizanju današnjeg kompromisa. Sada treba postići dogovore u vezi s našim drugim prijedlozima modernizacije propisa EU-a o autorskim pravima i osigurati širi prekogranični pristup kreativnim sadržajima. Uvjeren sam da će Europski parlament i države članice u tome uspjeti.

Povjerenik Tibor Navracsics, nadležan za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, izjavio je: Digitalne tehnologije otvaraju nove mogućnosti mobilne upotrebe kulturnih sadržaja, a građani ih rado koriste. Današnjim dogovorom građanima se otvaraju nove mogućnosti, a istovremeno se štite stvaratelji i producenti kulturnih ili sportskih sadržaja. To uravnoteženo rješenje poticaj je našim naporima u izgradnji jedinstvenog digitalnog tržišta koje nudi nove mogućnosti stvarateljima i korisnicima.

Nova pravila o prenosivosti odgovaraju novim načinima na koje Europljani raspolažu kulturnim i zabavnim sadržajima. U 2016. 64 % Europljana služilo se internetom za igranje ili preuzimanje igara, slika, filmova ili glazbe, uz sve veću upotrebu mobilnih uređaja. Prema istraživanju provedenom 2015. svaki treći Europljanin želio je prekograničnu prenosivost. Ta je mogućnost još i važnija mladim ljudima. Više od polovine populacije u dobi od 15 do 39 godina smatra da su prenosivost i mogućnost pristupa uslugama na koje su pretplaćeni tijekom putovanja Europom važni.

Buduća uredba omogućit će korisnicima da uslugama internetskog sadržaja tijekom putovanja u EU-u pristupaju na isti način kao kod kuće. Kada se primjerice francuski korisnik pretplati na usluge internetskog prikazivanja filmova i serija Canala+, taj će korisnik moći pristupiti filmovima i serijama koji su dostupni u Francuskoj kada je na praznicima u Hrvatskoj ili na poslovnom putu u Danskoj.

Pružatelji usluga internetskog sadržaja kao što su Netflix, MyTF1 ili Spotify provjerit će pretplatnikovu državu boravišta s pomoću podataka o plaćanju, ugovora o pružanju usluga interneta ili provjerom IP adrese. Svi pružatelji usluga internetskog sadržaja na plaćanje morat će se pridržavati novih pravila. Pružatelji usluga bez plaćanja naknade (primjerice internetske usluge javnih radio i televizijskih kuća) moći će svojim pretplatnicima ponuditi i prenosivost.

Sljedeći koraci

Dogovoreni tekst sada trebaju formalno potvrditi Vijeće EU-a i Europski parlament. Pravila će se nakon donošenja početi primjenjivati u svim državama članicama EU-a do početka 2018. jer se Uredbom pružateljima usluga i nositeljima prava osigurava pripremno razdoblje od 9 mjeseci za primjenu novih pravila.

Kontekst

U prosincu 2015. Europska komisija predložila je uredbu kojom bi se građanima koji putuju po EU-u proširio pristup internetskom sadržaju. Riječ je o prvom zakonodavnom prijedlogu u okviru strategije o jedinstvenom digitalnom tržištu, koji je u rujnu 2016. dopunjen suvremenim propisima EU-a o autorskom pravu u cilju povećanja kulturne raznolikosti u Europi i sadržaja dostupnog na internetu donošenjem jasnijih propisa za sve dionike na internetu. Uredba se odnosi na usluge internetskog sadržaja za koje je primjena propisa o autorskom pravu najrelevantnija. To se primjerice odnosi na platforme za video usluge na zahtjev (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), internetske TV usluge (Viaplay kompanije Viasat, Now TV kompanije Sky, Voyo), pružatelje usluga internetskog prijenosa glazbe (Spotify, Deezer, Google Music) ili na internetska tržišta igara (Steam, Origin). Glavno je obilježje tih usluga pružanje pristupa sadržaju koji je zaštićen autorskim pravom i srodnim pravima kao i audiovizualnim medijskim uslugama.

Mogućnost pristupa uslugama internetskog sadržaja tijekom putovanja dodatno će dobiti na važnosti od 15. lipnja 2017. kada stupaju na snagu nova pravila o roamingu. Od tog će dana građani koji povremeno putuju bilo gdje u Europi za mobilni internet plaćati samo domaće cijene, pod uvjetom poštene uporabe (vidi nedavno priopćenje za javnost).

Dodatne informacije

Uredba o osiguranju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na jedinstvenom tržištu

MEMO/17/243

Factsheet

IP/17/225

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar