Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n neuvottelijat sopivat uusista säännöistä, joiden ansiosta eurooppalaiset voivat käyttää verkkosisältöään myös matkoilla

Bryssel 7. helmikuuta 2017

Säännöt heijastavat uusia tapoja, joilla eurooppalaiset käyttävät kulttuuri- ja viihdesisältöä matkustaessaan EU:ssa.

Jo lähiaikoina eurooppalaiset voivat käyttää elokuvien, urheilutapahtumien, sähköisten kirjojen, videopelien ja musiikkipalvelujen verkkotilauksiaan myös EU:n sisäisillä matkoilla. Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja Euroopan komission neuvottelijat pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen tänä iltana. Kyseessä on ensimmäinen EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamista koskeva säädös. Komissio ehdotti sääntöjen nykyaikaistamista digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip oli tyytyväinen neuvottelujen tulokseen, johon päästiin vain viikko verkkovierailujen tukkuhinnoista sopimisen jälkeen: ”Tämän päiväisistä päätöksistä on konkreettista hyötyä kaikille eurooppalaisille. Ihmiset, jotka ovat kotimaassaan tilanneet verkossa suosikkisarjansa, musiikkia tai urheilutapahtumia, voivat nauttia niistä matkustaessaan Euroopassa. Tämä on tärkeä askel digitaalisten sisämarkkinoiden esteiden poistamisessa. Kiitän lämpimästi Euroopan parlamentin esittelijää Jean-Marie Cavadaa, EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiota Maltaa ja kaikkia niitä, jotka vaikuttivat tämän päiväisen kompromissin saavuttamiseen. Nyt on sovittava muista ehdotuksista, jotka koskevat EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamista ja joilla varmistetaan sisällön laajempi saatavuus yli rajojen. Luotan siihen, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot pääsevät niidenkin osalta sopuun.”

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi: ”Digitaalinen teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia nauttia kulttuurisisällöstä myös liikuttaessa, ja ihmiset haluavat hyötyä siitä. Tämän päiväisillä päätöksillä avataan uusia ovia kansalaisille mutta suojellaan samalla kulttuuri- tai urheilusisällön tuottajia sekä niitä, jotka investoivat tällaiseen sisältöön. Tämä tasapainoinen ratkaisu on rohkaiseva osoitus pyrkimyksistämme luoda digitaaliset sisämarkkinat, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia niin sisällön tuottajille kuin kuluttajille.”

Uudet siirrettävyyssäännöt sopivat hyvin siihen, miten eurooppalaiset käyttävät kulttuuri- ja viihdesisältöä. Vuonna 2016 eurooppalaisista 64 prosenttia käytti internetiä pelien, elokuvien tai musiikin pelaamiseen, katsomiseen, kuuntelemiseen tai lataamiseen. Tähän käytettiin entistä useammin mobiililaitteita. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan kolmasosa eurooppalaisista toivoi, että sisällön voi siirtää rajojen yli. Nuorille se on vieläkin tärkeämpää. 15–39-vuotiaista puolet oli sitä mieltä, että tilatun sisällön siirtämisellä ja käyttämisellä Euroopassa matkustettaessa on merkitystä.

Tulevan sääntelyn mukaan kuluttajat voivat EU:ssa matkustaessaan käyttää verkkosisältöpalvelujaan samalla tavalla kuin kotimaassaan. Kun esimerkiksi ranskalainen kuluttaja tilaa elokuvia ja tv-sarjoja tarjoavan Canal+ -verkkopalvelun, hän voi katsoa Ranskassa tarjolla olevia elokuvia tai sarjoja myös ollessaan lomalla Kroatiassa tai työmatkalla Tanskassa.

Verkkosisältöpalvelujen tarjoajat, kuten Netflix, MyTF1 ja Spotify, todentavat tilaajan asuinpaikan esimerkiksi maksutietojen, internet-sopimuksen tai IP-osoitteen avulla. Kaikkien maksullisia verkkosisältöpalveluja tarjoavien palveluntarjoajien on noudatettava uusia sääntöjä. Myös maksuttomia palveluja tarjoavat tahot (esim. julkisen palvelun yleisradiotoiminnan verkkopalvelut) voivat halutessaan tarjota tilaajilleen siirtomahdollisuutta.

Jatkotoimet

Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin on vielä virallisesti hyväksyttävä sovittu teksti. Kun teksti on hyväksytty, sääntöjä aletaan soveltaa kaikissa EU-maissa vuoden 2018 alkuun mennessä. Asetuksessa taataan palveluntarjoajille ja oikeuksien haltijoille 9 kuukauden ajanjakso valmistautua uusien sääntöjen soveltamiseen.

Tausta

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2015 ehdotuksen asetukseksi verkkosisällön käytön laajentamisesta EU:ssa matkustettaessa. Se oli ensimmäinen syyskuussa 2016 esiteltyyn digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan liittyvä lainsäädäntöehdotus EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamisesta. Tarkoituksena on edistää kulttuurin moninaisuutta Euroopassa ja lisätä verkossa saatavilla olevaa sisältöä sekä luoda selkeämmät säännöt kaikille verkkotoimijoille. Asetuksella pyritään vaikuttamaan niihin verkkosisältöpalveluihin, joissa tekijänoikeussääntöjen soveltaminen on eniten tarpeen. Tällaisia ovat esimerkiksi tilausvideopalvelut (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), tv-verkkopalvelut (Viasat's Viaplay, Sky's Now TV, Voyo), musiikin suoratoistopalvelut (Spotify, Deezer, Google Music) ja pelien verkkopalvelumarkkinat (Steam, Origin).Näiden palvelujen pääasiallinen tarkoitus on tarjota tekijänoikeudella ja sen lähioikeuksilla suojattua sisältöä sekä audiovisuaalisia mediapalveluja.

Mahdollisuudella käyttää verkkosisältöpalveluja matkoilla on vielä enemmän merkitystä 15. kesäkuuta 2017 jälkeen, jolloin uudet verkkovierailusäännöt tulevat voimaan. Kyseistä päivästä alkaen kaikki ajoittain matkustavat maksavat langattomasta internetistä kotimaan hinnat riippumatta siitä, missä päin EU:ta he matkustavat, edellyttäen että käyttö on kohtuullista (ks. lehdistötiedote).

Lisätietoja

Asetus verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

MEMO/17/243

Factsheet

IP/17/225

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar