Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad leppisid kokku uutes eeskirjades, mis lubavad eurooplastel kasutada oma veebisisu piiriüleselt

Brüssel, 7. veebruar 2017

Eeskirjad peegeldavad uusi viise, kuidas eurooplased saavad tarbida kultuuri- ja meelelahutusteenuseid reisides Euroopa Liidus.

Vastavalt Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni läbirääkijate täna õhtul saavutatud kokkuleppele saavad eurooplased ELis reisides varsti kasutada täiel määral oma internetiteenuste paketti (filmid, spordisündmused, e-raamatud, videomängud või muusikateenused). See on esimene ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamisega seotud kokkulepe, mille kohta komisjon tegi ettepaneku digitaalse ühtse turu strateegia raames.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip tervitas kokkulepet, mis saavutati vaid üks nädal pärast kokkulepet rändlusteenuste hulgihindade kohta. „Tänane kokkulepe annab eurooplastele konkreetseid eeliseid. Need, kes on tellinud oma lemmikseriaalid, muusika ja spordisündmused kodus, saavad nautida neid ka Euroopas reisides. See on oluline samm tõkete kaotamisel digitaalsel ühtsel turul. Ma tänan südamest Euroopa Parlamendi raportööri Jean-Marie Cavadat, Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki Maltat ja kõiki, kes osalesid tänase kompromissi saavutamises. Nüüd on vaja kokku leppida meie ettepanekute asjus ajakohastada ELi autoriõiguse eeskirju ja tagada laiem piiriülene juurdepääs loomingulisele infosisule. Arvestan siinkohal Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide toetusega selle saavutamiseks.“

Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi eest vastutav komisjoni liige Tibor Navracsics ütles: „Digitaalsed tehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi nautida kultuurisisu liikudes, ja inimesed on huvitatud nende ärakasutamisest. Tänane kokkulepe avab kodanikele uusi uksi, kaitstes samal ajal loojaid ning kultuurilisse ja spordisisusse investeerijaid. See tasakaalustatud lahendus on julgustav märk meie jõupingutustele ehitada üles digitaalne ühtne turg, mis pakuks uusi võimalusi nii loojaile kui ka tarbijaile.“

Uued kaasaskantavust reguleerivad eeskirjad sobivad kokku eurooplaste kultuuri- ja meelelahutussisu nautimise uute viisidega. 2016. aastal kasutas 64% eurooplastest internetti mängude, piltide, filmide või muusika mängimiseks/taasesitamiseks või allalaadimiseks. Üha enam tehti seda mobiilsete seadmete kaudu. 2015. aastal läbi viidud uuringu kohaselt soovis iga kolmas eurooplane piiriülest kaasaskantavust. Noortele on see võimalus veelgi olulisem. Pooles 15–39aastased pidasid kaasaskantavust ja juurdepääsu tellitud teenusele Euroopas reisides oluliseks.

Kavandatav määrus võimaldab tarbijaile juurdepääsu nende veebisisule ELis reisides samamoodi kui kodus. Näiteks kui Prantsusmaa tarbija tellib Canal+ filmide ja seriaalide veebiteenuse, saab ta juurdepääsu Prantsusmaal kättesaadavaile filmidele ja seriaalidele ka Horvaatias puhates või ärireisil Taanis.

Veebisisuteenuste pakkujad nagu Netflix, MyTF1 või Spotify kontrollivad tellija elukohariiki, kasutades selliseid andmeid nagu makseandmed, internetilepingu olemasolu või IP-aadress. Uusi eeskirju peavad täitma kõik tasulise veebisisuteenuste pakkujad. Tasuta teenuse (näiteks tele- või raadioringhäälingu ülekandjad internetis) pakkujail on võimalus otsustada oma tellijaile samuti kaasaskantavust pakkuda.

Edasised sammud

Kokkulepitud teksti peavad nüüd kinnitama Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament. Kui uued eeskirjad on vastu võetud, hakatakse neid 2018. aasta alguseks kohaldama kõigis ELi liikmesriikides, kuna määrus annab teenusepakkujaile ja õiguste omanikele üheksakuulise ettevalmistusaja, et valmistuda kohaldama uusi eeskirju.

Taust

Euroopa Komisjon tegi 2015. aasta detsembris ettepaneku võtta vastu määrus, millega laiendatakse juurdepääsu veebisisule Euroopa Liidus reisijatele. See oli esimene seadusandlik ettepanek digitaalse ühtse turu strateegia raames, mis valmis 2016. aasta septembris kaasaaegsete ELi autoriõiguse eeskirjade kaudu, et suurendada Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja kättesaadavat veebisisu, kehtestades samal ajal kõigile interneti kasutajatele selgemad eeskirjad. Määrus on suunatud neile veebisisuteenustele, mille puhul autoriõiguse eeskirjade kohaldamine on eriti oluline. Need võivad olla tellitava videoteenuse platvormid (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), veebipõhised televisiooniteenused (Viasati Viaplay, Sky Now TV, Voyo), muusika voogedastuse teenused (Spotify, Deezer, Google Music) või internetipõhised mängudega kauplemise kohad (Steam, Origin).Nende teenuste peamine tunnus on autoriõiguse ja kaasnevate õigustega kaitstud sisu ning audiovisuaalmeedia teenuste pakkumine.

Reisil olles muutub juurdepääsuvõimalus veebisisuteenustele veelgi olulisemaks 15. juunist 2017, kui jõustuvad uued rändluseeskirjad. Sellest päevast alates maksavad inimesed, kes pidevalt reisivad, mobiilse interneti eest kodumaist hinda mõistliku kasutuse eeldusel, sõltumata sellest, kus nad ELis asuvad (vt hiljutine pressiteade).

Lisateave

Määrus, mis käsitleb veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamist siseturul

MEMO/17/243

Factsheet

IP/17/225

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar