Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija pokreće protiv Poljske postupak zbog povrede zbog mjera koje utječu na sudstvo

Bruxelles, 29. srpnja 2017.

Nakon što je u petak, 28. srpnja, u poljskom službenom listu objavljen Zakon o organizaciji redovnih sudova, Europska komisija pokrenula je protiv Poljske postupak zbog povrede slanjem službene opomene.

Poljska tijela imaju mjesec dana za odgovor na službenu opomenu.

Glavni element Zakona o organizaciji redovnih sudova koji izaziva pravnu zabrinutost Komisije odnosi se na diskriminaciju na temelju spola uvođenjem različite dobi za umirovljenje sutkinja (60 godina) i sudaca (65 godina). To je u suprotnosti s člankom 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Direktivom 2006/54 o jednakosti spolova u području zapošljavanja i rada. U službenoj opomeni Komisija izražava i zabrinutost da će se davanjem diskrecijskog prava ministru pravosuđa za produljenje mandata sudaca koji navrše dob za umirovljenje te za razrješenje i imenovanje predsjednika sudova potkopati neovisnost poljskih sudova (vidi članak 19. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u vezi s člankom 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima). Novim se pravilima ministru pravosuđa omogućuje vršenje utjecaja na pojedinačne suce redovnih sudova, posebice preko nejasnih kriterija za produljenje njihovih mandata, čime se narušava načelo nesmjenjivosti sudaca. Navedenim se zakonom smanjuje dob za umirovljenje, ali se ministru pravosuđa dopušta da produlji mandat sutkinja za do deset godina i mandat sudaca za do pet godina. Osim toga, nema utvrđenog roka u kojemu ministar pravosuđa treba donijeti odluku o produljenju mandata, što mu omogućuje da zadrži utjecaj nad predmetnim sucima do isteka njihova sudačkog mandata.

Nadalje, prvi potpredsjednik Frans Timmermans jučer je poljskom ministru vanjskih poslova poslao dopis u kojemu njega i poljskog ministra pravosuđa ponovno poziva na što skoriji sastanak u Bruxellesu radi ponovnog pokretanja dijaloga. Komisija i dalje poziva poljska tijela na konstruktivan dijalog te se nada njihovu odazivu, izjavio je u kontekstu dijaloga o vladavini prava.

Sljedeći koraci

Poljska vlada mora odgovoriti na Komisijinu službenu opomenu u roku od mjesec dana. Nakon razmatranja odgovora Poljske ili ako u propisanom roku ne zaprimi odgovor, Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje, što je druga faza postupka protiv povrede.

Kontekst

U srijedu, 26. srpnja, Kolegij povjerenika odlučio je pokrenuti ovaj postupak protiv povrede čim se objavi zakon o organizaciji redovnih sudova. Zakon je objavljen 28. srpnja.

Komisija je prethodno u siječnju 2016. pokrenula dijalog o vladavini prava, koji je u tijeku, te je 26. srpnja izdala preporuku o vladavini prava. Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Na temelju Ugovorâ Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, odgovorna je za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te za osiguravanje poštovanja prava, vrijednosti i načela EU-a. Zbog događaja u Poljskoj Komisija je u siječnju 2016. pokrenula dijalog s poljskom vladom na temelju okvira za vladavinu prava. Taj okvir, koji je Komisija uvela 11. ožujka 2014., sastoji se od tri faze (vidi grafikon u Prilogu I.). Čitav se proces temelji na kontinuiranom dijalogu Komisije i predmetne države članice. Komisija o tome redovito i detaljno izvješćuje Europski parlament i Vijeće.

 

Prilog I. – Okvir za vladavinu prava

9

Prilog II. – Članak 7. Ugovora o Europskoj uniji

1.   Na temelju obrazloženog prijedloga jedne trećine država članica, Europskog parlamenta ili Europske komisije, Vijeće može, odlučujući većinom od četiri petine svojih članova uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta, utvrditi da postoji očita opasnost da država članica teško prekrši vrijednosti iz članka 2. Prije nego što to utvrdi, Vijeće saslušava dotičnu državu članicu i može joj uputiti preporuke odlučujući u skladu s istim postupkom.

Vijeće redovito provjerava postoje li i dalje razlozi koji su bili temelj za takvo utvrđenje.

2.   Europsko vijeće, odlučujući jednoglasno, na prijedlog jedne trećine država članica ili Europske komisije te uz prethodnu suglasnost Europskog parlamenta može utvrditi da država članica teško i trajno krši vrijednosti iz članka 2. nakon što pozove dotičnu državu članicu da se očituje.

3.   Ako je utvrđeno kršenje temeljem stavka 2., Vijeće može, kvalificiranom većinom odlučiti da se dotičnoj državi članici suspendiraju određena prava koja proizlaze iz primjene Ugovorâ, uključujući pravo glasa predstavnika vlade te države članice u Vijeću. Pritom Vijeće uzima u obzir moguće posljedice takve suspenzije na prava i obveze fizičkih i pravnih osoba.

Obveze dotične države članice temeljem Ugovorâ u svakom slučaju i dalje obvezuju tu državu.

4.   Vijeće može kvalificiranom većinom naknadno odlučiti izmijeniti ili opozvati mjere poduzete temeljem stavka 3., ako su se promijenile okolnosti zbog kojih su mjere uvedene.

5.   Modaliteti glasovanja koji se primjenjuju na Europski parlament, Europsko vijeće i Vijeće za potrebe ovog članka utvrđeni su u članku 354. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

 

IP/17/2205

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar