Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen börjar bedöma EU-ländernas ansökningar om att få vara värdland för EU:s läkemedelsmyndighet och bankmyndighet

Bryssel den 1 augusti 2017

Fristen för att ansöka om att få vara värdland för EU:s läkemedelsmyndighet och bankmyndighet, som båda för närvarande finns i Storbritannien, gick ut vid midnatt den 31 juli 2017.

EU-kommissionen gör nu en objektiv bedömning av alla ansökningar på grundval av de kriterier som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådets ordförande Donald Tusk fastställt och som fått stöd av EU:s 27 stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte den 22 juni 2017 (utan medverkan av Storbritannien i enlighet med artikel 50).

Kommissionens bedömning publiceras på nätet den 30 september 2017. På grundval av bedömningen anordnar rådet därefter en politisk diskussion vid allmänna rådets möte (utan medverkan av Storbritannien) i oktober 2017. För att flytten av de två myndigheterna ska gå så smidigt och snabbt som möjligt fattas det slutliga beslutet vid allmänna rådets möte (utan medverkan av Storbritannien) i november 2017.

Intresserade medlemsländer kunde lämna in sina ansökningar till EU-kommissionen och rådet fram till midnatt den 31 juli. Alla ansökningar kommer att finnas på rådets webbplats.

Bakgrund

Det är de 27 EU-ländernas regeringar som ska fatta beslut om vart läkemedelsmyndigheten och bankmyndigheten ska flytta. För närvarande finns de i London. Flytten är en direkt följd av Storbritanniens beslut att lämna EU, vilket meddelades vid Europeiska rådets möte den 29 mars 2017. Flytten ingår inte i brexitförhandlingarna, utan den måste diskuteras av de 27 övriga medlemsländerna. Kommissionen har upprepade gånger krävt ett snabbt beslut om flytten, eftersom läkemedelsmyndigheten och bankmyndigheten är två viktiga EU-organ som måste fortsätta att fungera smidigt och utan uppehåll, också efter mars 2019.

Läs mer

Ansökningar om att få vara värdland för läkemedelsmyndigheten och bankmyndigheten

Beslut om förfarandet för omlokalisering av de EU-myndigheter som i dag ligger i Storbritannien

IP/17/2202

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf