Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия започва оценяването на кандидатурите на държавите членки за седалище на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския банков орган

Брюксел, 1 август 2017 r.

Процедурата по кандидатстването за седалище на двете агенции на ЕС, намиращи се в Обединеното кралство – Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския банков орган (ЕБО), приключи вчера, 31 юли 2017 г., в полунощ.

Сега Европейската комисия ще направи обективна оценка на всички постъпили предложения, при което ще използва критериите, определени от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер и от председателя на Европейския съвет Доналд Туск и одобрени от държавните и правителствените ръководители на ЕС-27 на заседанието на Европейския съвет (в състав „член 50“) на 22 юни 2017 г.

На 30 септември 2017 г. оценката на Комисията ще бъде публикувана онлайн. След това въз основа на нея през октомври 2017 г. Съветът по общи въпроси (състав „член 50“) ще проведе политическа дискусия. За да може двете агенции да бъдат преместени безпроблемно и своевременно, окончателно решение ще бъде взето на заседанието на Съвета по общи въпроси (състав „член 50“) през ноември 2017 г.

Заинтересованите държави членки можеха да изпратят предложенията си на Комисията и на Съвета в срок до 31 юли, полунощ. Всички получени предложения ще бъдат публикувани на уебсайта на Съвета.

Контекст

Решението за преместване на ЕМА и ЕБО – които сега се намират в Лондон – трябва да бъде взето от 27-те държави членки. Това преместване е пряка последица от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, за което то уведоми Европейския съвет на 29 март 2017 г. Преместването не е част от преговорите по Брекзит, а е въпрос, който трябва да бъде разгледан само от другите 27 държави – членки на ЕС. Комисията нееднократно призова за бързо решение по това преместване, понеже EMA и ЕБО са основни регулаторни органи на ЕС, които трябва да продължат да функционират безпроблемно и без прекъсване и след март 2019 г.

За повече информация

Кандидатури за седалище на EMA и ЕБО

Решение относно процедурата за преместването на агенциите на ЕС, които в момента са разположени в Обединеното кралство

IP/17/2202

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Documents


EMA EBA offers.pdf