Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transferul și relocarea: statele membre trebuie să se bazeze pe rezultatele încurajatoare

Bruxelles, 8 februarie 2017

Comisia a adoptat astăzi cel de Al nouălea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește mecanismele UE de transfer și de relocare de urgență, în care se evaluează măsurile adoptate din 8 decembrie 2016 până în prezent.

În perioada de raportare, statele membre au continuat să își intensifice eforturile în materie de relocare, oferind căi legale și sigure pentru 13 968 de persoane până în prezent. În ceea ce privește transferul, s-a menținut, de asemenea, tendința generală pozitivă, înregistrându-se un număr suplimentar de 3 813 transferuri care au avut loc în perioada de raportare, în luna decembrie efectuându-se, până în prezent, cel mai mare număr lunar de transferuri (1 926). Numărul total de transferuri se ridică în acest moment la 11 966. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru atingerea obiectivelor lunare stabilite de Comisie, respectiv 1 000 de transferuri din Italia și 2 000 din Grecia.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În ultimele luni s-au înregistrat progrese atât în ceea ce privește transferul, cât și relocarea. Dar pentru ca eforturile noastre să răspundă provocărilor majore atât în statele membre din prima linie ale UE, precum și în zona noastră de vecinătate, este necesar să se facă mai mult, mai repede. Transferul tuturor persoanelor eligibile din Italia și Grecia este posibil, dar este nevoie de voință politică, de angajament și de perseverență din partea tuturor statelor membre pentru realizarea acestui obiectiv.”

Transfer

În perioada de raportare au fost transferate alte 3 813 persoane, numărul total de persoane transferate până în prezent ajungând la 11 966 (8 766 din Grecia și 3 200 din Italia). În timp ce în decembrie s-a înregistrat un nou record privind transferurile din Italia și Grecia, fiind transferate 1 926 de persoane (764 din Italia și 1 162 din Grecia), în luna ianuarie au fost transferate 1 682 de persoane (551 din Italia și 1 131 din Grecia). În decembrie 2016 Comisia a solicitat statelor membre ca fiecare să își intensifice eforturile pentru a îndeplini aceste obiective, și anume 1 000 de transferuri lunare din Italia și 2 000 din Grecia. Statele membre și țările asociate care au participat deja în mod activ la mecanismul de transfer au reacționat pozitiv la apelul lansat de Comisie și au comunicat angajamentele lunare planificate. Finlanda, de exemplu, este bine poziționată să își îndeplinească obligația privind transferurile din Grecia (560 de persoane transferate până în prezent din cele 1 299 planificate) și din Italia (359 din 779). Totuși, în continuare este necesar să se intensifice în mod semnificativ angajamentul și rezultatele din partea altor state membre, în special din partea celor care încă nu au început să efectueze niciun transfer.

Apelurile repetate pentru transferul accelerat și constant din Grecia și Italia, transmise de către șefii de stat sau de guvern din statele membre ale UE, trebuie să fie însoțite de acțiuni ferme din partea serviciilor naționale de resort. Statele membre ar trebui să se bazeze în continuare pe rezultatele înregistrate până în prezent și să asigure îndeplinirea angajamentului lor și efectuarea transferului lunar și constant, în funcție de dimensiunea cotei care le-a fost alocată, îndeplinindu-și astfel obligațiile legale și aplicând în practică principiul solidarității. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și își va prezenta următorul raport în martie 2017.

Relocare

Statele membre au continuat să le ofere căi sigure și legale către Europa acelor persoane care au nevoie de protecție internațională, până în prezent fiind relocate 13 968 de persoane din numărul total de 22 504, în temeiul mecanismului UE de relocare din iulie 2015. În perioada care a trecut de la ultimul raport au fost relocate 913 persoane, în principal din Turcia, Iordania și Liban. Au avut loc relocări în 21 de state (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit). Suedia, Regatul Unit, Finlanda și Țările de Jos, precum și țările asociate Elveția, Liechtenstein și Islanda și-au onorat deja integral angajamentele.

Numărul relocărilor din Turcia efectuate în temeiul Declarației UE-Turcia, care a fost inclus în cifra globală a relocărilor, a continuat să crească pe măsură ce statele membre fac progrese în ceea ce privește pregătirea altor operațiuni de relocare. Începând din 4 aprilie 2016, au fost relocați din Turcia în UE 3 098 de sirieni, inclusiv 487 de persoane relocate în perioada ulterioară publicării raportului precedent. Autoritățile turce își îndeplinesc promisiunea de a-și intensifica eforturile pentru a furniza liste mai mari de candidați la relocare. Statele membre ar trebui să își îndeplinească în continuare angajamentele în materie de relocare, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a Declarației UE-Turcia.

Context

Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere din Italia și Grecia persoanele care au nevoie de protecție internațională. Deciziile de transfer se referă la angajamentul de transferare a 98 255 de persoane, în urma adoptării de către Consiliu a unei modificări la cea de a doua decizii a Consiliului din 29 septembrie 2016 privind transferurile prin care sunt puse la dispoziție, pentru admisia legală în UE a unor solicitanți sirieni din Turcia, 54 000 de locuri încă nealocate.

La 8 iunie 2015, Comisia a adoptat o propunere cu privire la un mecanism european de relocare, care a fost urmată de acordul dintre statele membre din 20 iulie 2015 privind relocarea a 22 504 persoane care aveau în mod clar nevoie de protecție internațională.

Consiliul European din 7 martie 2016 a solicitat accelerarea punerii în aplicare a transferurilor pentru a ameliora situația umanitară în Grecia. În concluziile din 20 și 21 octombrie, Consiliul European și-a reiterat apelul pentru adoptarea de măsuri suplimentare menite să accelereze punerea în aplicare a mecanismelor de transfer și de relocare, având în vedere necesitatea urgentă de a oferi sprijin Greciei și Italiei. Consiliul European din 15 decembrie a aprobat Planul comun de acțiune privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia, care a inclus ca obiectiv pentru Grecia efectuarea a 2 000 de transferuri lunare, și a reiterat apelul de a se intensifica în continuare eforturile de accelerare a transferurilor, în special în cazul minorilor neînsoțiți, precum și a programelor de relocare existente.

Conform Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, pentru fiecare sirian returnat din Turcia, din insulele elene, un alt sirian va fi relocat din Turcia în UE. Acest principiu se aplică din data de 4 aprilie 2016. Se acordă prioritate migranților care nu au intrat sau nu au încercat să intre în UE în mod neregulamentar.

La 13 iulie 2016, Comisia a propus un cadru UE de relocare, cu caracter permanent, în vederea instituirii unui set comun de proceduri standard pentru selectarea candidaților la relocare, precum și a unui statut comun de protecție pentru persoanele relocate în UE, astfel încât, în viitor, să se raționalizeze și să se direcționeze mai bine eforturile de relocare la nivelul UE.

În 2016, Comisia a adoptat primul raport privind transferul și relocarea. La 12 aprilie, 18 mai, 15 iunie,13 iulie, 28 septembrie, 9 noiembrie și, respectiv, la 8 decembrie 2016 au fost adoptate al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea și al optulea raport.

Pentru mai multe informații

Comunicare: Al nouălea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia         

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Situația privind relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Transferul și relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților: asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

Decizia Consiliului privind transferul a 40 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia Consiliului privind transferul a 120 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

Concluziile Consiliului privind relocarea a 20 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională

Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016

IP/17/218

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar