Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Premještanje i preseljenje: države članice trebale bi nastaviti djelovati na temelju ohrabrujućih rezultata

Bruxelles, 8. veljače 2017.

Komisija je danas donijela deveto izvješće o napretku u provedbi programa EU-a za hitno premještanje i preseljenje, u kojem se ocjenjuju djelovanja provedena od 8. prosinca 2016.

Tijekom izvještajnog razdoblja države članice nastavile su povećavati svoje napore u pogledu preseljenja te su dosad osigurale zakonite i sigurne putove za 13 968 osoba. Opći pozitivan trend zadržan je i u pogledu premještanja. Tijekom izvještajnog razdoblja premještene su dodatne 3 813 osobe, pri čemu je u prosincu zabilježen dosad najveći mjesečni broj premještanja (1 926). Ukupan broj premještanja sada iznosi 11 966. Međutim, države članice trebaju uložiti dodatne napore kako bi održale postignuti napredak i ostvarile cilj koji je utvrdila Komisija, odnosno na mjesečnoj razini provesti 1 000 premještanja iz Italije i 2 000 iz Grčke.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: U proteklim je mjesecima postignut napredak u pitanjima premještanja i preseljenja. Međutim, moramo raditi više i brže kako bismo mogli odgovoriti na izazove koji postoje u državama članicama koje su pod najvećim pritiskom te u našem susjedstvu. Premještanje svih osoba koji ispunjavaju uvjete iz Italije i Grčke moguće je, ali samo ako za to postoje politička volja, predanost i ustrajnost u svim državama članicama.

Premještanje

Tijekom izvještajnog razdoblja premještene su još 3 813 osobe, čime je njihov ukupan broj porastao na 11 966 (8 766 iz Grčke i 3 200 iz Italije). Dok je u prosincu zabilježen rekordan broj premještanja za Italiju i Grčku iz kojih je premješteno ukupno 1 926 osoba (764 iz Italije i 1 162 iz Grčke), u siječnju su premještene 1 682 osobe (551 iz Italije i 1 131 iz Grčke). Komisija je u prosincu 2016. svaku državu članicu pozvala da uloži veći trud za dostizanje cilja od 1 000 premještanja iz Italije i 2 000 iz Grčke na mjesečnoj razini. Države članice i pridružene zemlje koje su već aktivno sudjelovale u programu za premještanje odazvale su se tom pozivu i obavijestile Komisiju o planiranim preuzetim obvezama na mjesečnoj razini. Primjerice, Finska je na dobrom putu da ispuni svoje obveze u pogledu premještanja iz Grčke (560 od 1 299 dosad premještenih) i Italije (359 od 779). Međutim, još su uvijek potrebni povećanje obveza te bolji rezultati drugih država članica, posebice onih koje nisu počele provoditi premještanja.

Potrebno je da opetovane pozive šefova država i vlada država članica EU-a na ubrzano i kontinuirano premještanje iz Grčke i Italije prati odlučno djelovanje nadležnih nacionalnih službi. Države članice trebale bi uložiti dodatne napore nakon ostvarenih rezultata te osigurati ispunjavanje preuzetih obveza i provođenja transfera na stabilnoj mjesečnoj osnovi u skladu s raspodjelom, poštujući svoje zakonske obveze i primjenjujući načelo solidarnosti. Komisija će i dalje pozorno pratiti razvoj situacije i u ožujku 2017. donijeti sljedeće izvješće.

Preseljenje

Države članice i dalje osiguravaju sigurne i zakonite putove u Europu za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita. Dosad je preseljeno 13 968 od dogovorenih 22 504 osoba u okviru Europskog programa za preseljenje iz srpnja 2015. Od prethodnog je izvješća preseljeno 913 osoba, uglavnom iz Turske, Jordana i Libanona. Te su osobe preseljene u 21 državu preseljenja (Austriju, Belgiju, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Island, Irsku, Italiju, Latviju, Lihtenštajn, Litvu, Nizozemsku, Norvešku, Njemačku, Portugal, Španjolsku, Švedsku, Švicarsku i Ujedinjenu Kraljevinu). Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Finska i Nizozemska te pridružene zemlje Švicarska, Lihtenštajn i Island već su ispunile preuzete obveze.

Broj preseljenja iz Turske na temelju Izjave EU-a i Turske, uključen u ukupni broj preseljenja, i dalje raste, a države članice znatno su odmakle s pripremom daljnjih operacija preseljenja. Od 4. travnja 2016. godine 3 098 Sirijaca preseljeno je iz Turske u EU, uključujući 487 preseljenih od prošlog izvješća. Turska su nadležna tijela u skladu s obećanim uložila veće napore kako bi dostavila duže popise kandidata za preseljenje. Države članice trebale bi nastaviti ispunjavati svoje obveze u pogledu preseljenja, uključujući u okviru provedbe Izjave EU-a i Turske.

Kontekst

Program za privremeno hitno premještanje uspostavljen je u rujnu 2015. na temelju dvije odluke Vijeća, pri čemu su se države članice obvezale na premještanje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz Italije i Grčke. Odluke o premještanju odnose se na preuzimanje obveze o premještanju 98 255 osoba, nakon što je Vijeće 29. rujna donijelo izmjenu druge Odluke Vijeća o premještanju kako bi se 54 000 još nedodijeljenih mjesta stavilo na raspolaganje za zakonit prihvat Sirijaca iz Turske u EU.

Komisija je 8. lipnja 2015. donijela prijedlog europskog programa preseljenja nakon čega je uslijedio dogovor država članica od 20. srpnja 2015. o preseljenju 22 504 osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Europsko vijeće pozvalo je 7. ožujka 2016. na bržu provedbu premještanja kako bi se poboljšala humanitarna situacija u Grčkoj. Europsko je vijeće u zaključcima od 20. i 21. listopada ponovno pozvalo na daljnje djelovanje u cilju brže provedbe programa premještanja i preseljenja zbog hitne potrebe za pružanjem potpore Grčkoj i Italiji. Dana 15. prosinca Europsko vijeće podržalo je zajednički akcijski plan za provedbu Izjave EU-a i Turske, kojim je obuhvaćen cilj od 2 000 premještanja iz Grčke na mjesečnoj razini te u okviru kojeg se ponovo pozvalo na intenziviranje napora na ubrzanju premještanja, posebice za maloljetnike bez pratnje, i za provedbe postojećih programa preseljenja.

Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. predviđeno je da će za svakog Sirijca kojeg se s grčkih otoka vrati u Tursku preseliti jednog Sirijca iz Turske u EU. To se načelo primjenjuje od 4. travnja 2016. Prioritet imaju migranti koji prethodno nisu nezakonito ušli ili pokušali ući u EU.

Komisija je 13. srpnja predložila trajni okvir EU-a za preseljenje kojim se utvrđuje zajednički niz standardnih postupaka za odabir kandidata za preseljenje te daje zajednički status zaštite osobama preseljenima u EU kako bi se pojednostavnili i bolje usmjerili budući europski napori u području preseljenja.

Komisija je 2016. donijela prvo izvješće o premještanju i preseljenju, a drugo, treće, četvrto, peto, šesto, sedmo i osmo izvješće donijela je 12. travnja, 18. svibnja, 15. lipnja, 13. srpnja, 28. rujna, 9. studenoga i 8. prosinca 2016.https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf

Dodatne informacije

Komunikacija: Deveto izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1.: Premještanja iz Grčke

Prilog 2.: Premještanja iz Italije

Prilog 3.: Preseljenje – trenutačno stanje

INFORMATIVNI ČLANAK: Premještanje i preseljenje

INFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: financijska potpora EU-a Grčkoj

Europski migracijski program

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.

IP/17/218

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar