Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Relokace a přesídlování: členské státy musí navázat na pozitivní výsledky

Brusel 8. února 2017

Komise dnes přijala svou devátou zprávu o pokroku při provádění evropských programů nouzové relokace a přesídlování, v níž hodnotí opatření přijatá od 8. prosince 2016.

Během sledovaného období členské státy nadále zvyšovaly své úsilí při přesídlování osob: dosud zajistily bezpečnou a legální cestu do Evropy 13 968 lidem. Pokud jde o relokaci, také zde byl zachován celkově pozitivní trend, neboť během sledovaného období bylo relokováno dalších 3 813 osob a v prosinci dokonce dosud nejvyšší počet osob za měsíc (1 926). Členské státy však musí vynaložit další úsilí, aby udržely tempo a dosáhly cílů stanovených Komisí, tzn. každý měsíc relokovat 1 000 osob z Itálie a 2 000 osob z Řecka.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „V posledních měsících jsme v oblasti relokace a přesídlování učinili určitý pokrok. Pro to, aby naše úsilí odpovídalo rozsahu výzev, kterým čelí jak obě země EU v první linii, tak i sousední země EU, však musíme učinit více a musíme si pospíšit. Máme-li relokovat všechny způsobilé osoby z Itálie a Řecka, musí k tomu být politická vůle. Členské státy pak musí dodržet své závazky a na své cestě vytrvat."

Relokace

Během sledovaného období bylo relokováno dalších 3 813 osob, celkem tedy 11 966 (8 766 z Řecka a 3 200 z Itálie). Zatímco v prosinci byl relokován rekordní počet osob (1 926) jak z Itálie (764), tak z Řecka (1 162), v lednu bylo relokováno 1 682 osob (551 z Itálie a 1 131 z Řecka). V prosinci 2016 Komise vyzvala každý členský stát individuálně, aby zvýšil své úsilí a podle stanoveného cíle měsíčně relokoval 1 000 osob z Itálie a 2 000 z Řecka. Ty členské státy a přidružené země, které se již programu aktivně účastní, reagovaly na výzvu Komise pozitivně a sdělily, kolik osob hodlají každý měsíc relokovat. Například Finsko je na dobré cestě ke splnění svých povinností: z Řecka relokovalo 560 osob (z 1 299 dosud relokovaných osob) a z Itálie 359 osob (z 779). Avšak ostatní členské státy, především ty, které s relokacemi ještě vůbec nezačaly, musí významně zvýšit svůj závazek a jeho plnění.

Opakované výzvy hlavních představitelů členských států EU k urychlené a plynulé relokaci z Řecka a Itálie se musí odrážet v rozhodných krocích, které podniknou příslušné vnitrostátní útvary. Členské státy by měly dále stavět na dosud dosažených výsledcích a zajistit, že budou plnit své závazky a provádět přesuny na pravidelné měsíční bázi ve výši svých kvót, aby tak dostály svým právním závazkům a předvedly solidaritu v praxi. Komise bude i nadále situaci pečlivě sledovat a v březnu 2017 předloží svoji další zprávu.

Přesídlování

Členské státy nadále zajišťují bezpečnou a legální cestu do Evropy lidem, kteří potřebují mezinárodní ochranu: od července 2015 bylo v rámci tematického programu EU přesídleno 13 968 osob z dohodnutých 22 504 osob. Od vydání předchozí zprávy bylo přesídleno 913 osob, zejména z Turecka, Jordánska a Libanonu. Tyto osoby byly přesídleny do 21 států (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko). Švédsko, Spojené království, Finsko a Nizozemsko a rovněž přidružené země Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island již splnily své přísliby.

Počet osob přesídlených z Turecka podle prohlášení EU a Turecka, které jsou zahrnuty do celkového počtu přesídlení, se nadále zvyšuje a členské státy úspěšně pokračují v přípravě na další přesídlování. Od 4. dubna 2016 bylo z Turecka do EU přesídleno 3 098 Syřanů, z toho 487 v období od zveřejnění předcházející zprávy. Turecké úřady plní svůj slib, že budou usilovněji pracovat na vytvoření rozsáhlejších seznamů kandidátů na přesídlení. Členské státy by měly nadále plnit své závazky v souvislosti s přesídlováním, mimo jiné v rámci provádění prohlášení EU a Turecka.

Souvislosti

Dočasný režim nouzové relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady v září 2015, v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Dne 29. září 2016 přijala Rada změnu druhého rozhodnutí Rady o relokacích, aby uvolnila 54 000 míst (celkový závazek podle uvedených rozhodnutí činí 98 255 relokací), která ještě nebyla přidělena, pro účely legálního přijímání Syřanů z Turecka do EU.

Dne 8. června 2015 přijala Komise návrh Evropského programu znovuusídlování a dne 20. července 2015 se členské státy dohodly přesídlit 22 504 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu.

Evropská rada dne 7. března 2016 vyzvala k urychlení relokací, aby se zmírnila problematická humanitární situace v Řecku. Ve svých závěrech ze dne 20. a 21. října zopakovala výzvu k urychlení realizace programů pro relokaci a přesídlování, neboť Řecko a Itálie naléhavě potřebují pomoc. Evropská rada dne 15. prosince přijala společný akční plán o provádění prohlášení EU a Turecka, který zahrnoval relokační cíl pro Řecko v objemu 2 000 přesunů měsíčně, a zopakovala výzvu k urychlení relokací, zvláště nezletilých osob bez doprovodu, a stávajících programů pro přesídlování.

V prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 se stanoví, že za každého Syřana vráceného do Turecka z řeckých ostrovů bude jiný Syřan přesídlen z Turecka do EU. Tato zásada se uplatňuje od 4. dubna 2016. Přednost dostávají migranti, kteří do EU dosud nelegálně nevstoupili, ani se o to nepokusili.

Dne 13. července 2016 navrhla Komise trvalý rámec Unie pro znovuusídlování, aby zavedla společný soubor standardních postupů pro výběr kandidátů na přesídlení a společný status ochrany pro osoby přesídlené do EU. Cílem bylo zjednodušit a lépe zacílit úsilí, které bude v Evropě věnováno problematice přesídlování v budoucnu.

V roce 2016 přijala Komise první zprávu týkající se relokace a přesídlování. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá a osmá zpráva byly přijaty ve dnech 12. dubna, 18. května, 15. června,13. července, 28. září, 9. listopadu a 8. prosince 2016.

Další informace

Sdělení: Devátá zpráva o relokaci a přesídlování

Příloha 1: Relokace z Řecka

Příloha 2: Relokace z Itálie

Příloha 3: Přesídlování – aktuální stav

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Relokace a přesídlování

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Řešení uprchlické krize – finanční podpora EU pro Řecko

Evropský program pro migraci

Rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016

IP/17/218

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar