Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

#TellMyStory: Vypísanie ceny Lorenza Nataliho za žurnalistiku 2017

Brusel 7. február 2017

Európska komisia dnes oznámila začiatok súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku 2017, ktorá oceňuje výnimočné príspevky venované rozvojovej politike a odstraňovaniu chudoby. Do súťaže sa môžu prihlásiť profesionálni aj amatérski žurnalisti, vysielatelia a bloggeri.

Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, uviedol: „Tohto roku si pripomíname 25. výročie ceny Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Od jej vzniku sme záber rozšírili tak, aby sa o ňu mohli uchádzať profesionálni aj amatérski žurnalisti, avšak jej cieľ zostáva stále rovnaký: oceniť najlepšie spravodajstvo venované rozvojovým otázkam. Bol by som rád, ak by sa do súťaže prihlásilo čo najviac žurnalistov a podelilo sa s nami a zvyškom sveta o svoje pôsobivé príbehy.

Súťaž o cenu Lorenza Nataliho bola vyhlásená pod hashtagom #TellMyStory a je oslavou najlepších tradícií žurnalistiky, vďaka ktorým sa dozvedáme výnimočné a dojemné príbehy ľudí, ktorí sa často len sťažka môžu ozvať sami.

Táto cena dáva žurnalistom možnosť ukázať svoje odhodlanie informovať o rozvojovej problematike, odstraňovaní chudoby a demokracii a súčasne inšpiruje ľudí k tomu, aby zlepšili život vo svojich komunitách.

Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku sa udelí jednému amatérskemu a jednému profesionálnemu žurnalistovi v každom z týchto regiónov: Afrika, Arabský svet a Blízky východ, Ázia a Tichomorie, Latinská Amerika a Karibská oblasť a Európa. Každý víťaz získa 5 000 EUR.

Porota okrem toho udelí „osobitnú cenu za slobodu náboženského vyznania alebo viery mimo Európy“, venovanú inšpiratívnym príbehom a iniciatívam, ktoré podporujú tieto slobody a taktiež úctu k náboženskej rozmanitosti a spolupráci medzi náboženstvami. Túto osobitnú cenu v hodnote 5 000 EUR získa jeden amatérsky a jeden profesionálny novinár.

Záštitu nad osobitnou cenou prevzal Ján Figeľ, osobitný vyslanec pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie. Do tejto funkcie ho v máji 2016 vymenoval predseda Európskej komisie.

Rovnako osobitnú cenu získa jeden amatérsky a jeden profesionálny novinár v osobitnej kategórii „sloboda náboženského vyznania a viery“.

Príspevky prihlásené do súťaže o cenu v hlavnej a v osobitnej kategórii posúdi nezávislá porota, ktorá navyše udelí jednému z víťazov hlavnú cenu vo výške 5 000 EUR.

Všetci trinásti víťazi si budú môcť prevziať svoje ceny na slávnostnom odovzdávaní cien v júni v Bruseli v rámci Európskych rozvojových dní 2017.

Ako sa prihlásiť

Svoje príspevky súvisiace s témami ceny Lorenza Nataliho za žurnalistiku môžu do súťaže prihlásiť amatérski aj profesionálni žurnalisti. Príspevok môže byť v ľubovoľnom formáte, teda uverejnený online (aj na blogu), v tlači, alebo formou krátkeho rozhlasového, video alebo televízneho vysielania. Podrobnosti o tom, ako sa prihlásiť a informácie o pravidlách nájdete nižšie. Prihlášky je možné podávať od 7. februára do 10. marca 2017. Všetky pravidlá a kritériá nájdete tu.

Súvislosti

Cena Lorenza Nataliho za žurnalistiku, ktorú Európska komisia zaviedla už pred 25 rokmi, sa udeľuje na počesť Lorenza Nataliho, bývalého komisára pre rozvoj a odhodlaného zástancu slobody prejavu, demokracie, ľudských práv a rozvoja.

Ďalšie informácie

Internetové stránky ceny Lorenza Nataliho: http://ec.europa.eu/europeaid/lnp

Pravidlá a kritériá https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-prize/rules-faq_en (TBC)

Registrácia: http://lorenzonataliprize.eu/login.php (TBC)

Európske rozvojové dni https://www.eudevdays.eu/

IP/17/216

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar