Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai tavasz? A legfrissebb Eurobarométer felmérés szerint nő az optimizmus

Brüsszel, 2017. augusztus 2.

Egy évvel az Egyesült Királyságban tartott népszavazást követően az EU-ban az emberek egyre növekvő többsége tekint derülátóan az Európai Unió jövőjére.

Majdnem többségbe kerültek azok is, akik saját országuk gazdasági helyzetével kapcsolatban is bizakodóak. Növekszik tehát az Európai Unióba vetett bizalom – 2010 óta jelenleg áll a legmagasabb szinten –, az euró támogatottsága pedig 2004 óta most a legerősebb. Ezenfelül tizenegy nem uniós országban – amelyekben először került sor Eurobarométer felmérésre – a válaszadók többsége arról számol be, hogy pozitívan látja az EU-t. Ez néhány fontos eredménye a legutóbbi Standard Eurobarométer felmérésnek, amelyet a mai napon, az „Európa jövőjéről – EU-n kívüli vélemények” című Eurobarométer gyorsfelméréssel együtt tettek közzé.

I. Optimizmus az Európai Unió jövőjét és a nemzetgazdaságok helyzetét illetően

Az Európai Unió jövője: az európaiak többsége derülátó, és egyre jobban bízik az Unió intézményeiben

Az európaiak többsége (56%) derülátó az EU jövőjét illetően – ami 6 százalékpontos emelkedést jelent 2016 ősze óta. A legjelentősebb növekedést Franciaországban (55%, +14 százalékpont tavaly ősz óta), Dániában (70%, +13 százalékpont) és Portugáliában (64%, +10 százalékpont) lehet megfigyelni.

Az EU-ba vetett bizalom továbbra is nő, jelenleg 42%-os (2016 őszén 36%, 2015 őszén 32% volt). A legerőteljesebben Franciaországban (41%, +15 százalékpont), valamint Dániában (56%, +11 százalékpont) és Észtországban (55%, +11 százalékpont) növekedett. Németországban is 10 százalékponttal növekedett, 47%-ot érve el.

Csakúgy, mint a két előző, 2016 tavaszán és őszén végzett felmérés eredményei szerint, most is nőtt a nemzeti parlamentek és kormányok iránti bizalom – 36%-ra, illetve 37%-ra –, ám nem éri el az EU iránti bizalom szintjét.

Az európaiak 40%-ában pozitív kép él az EU-ról (+5 százalékpont 2016 ősze óta), méghozzá úgy, hogy a pozitív képről beszámoló válaszadók száma 24 tagállamban növekedett, különösen Franciaországban (40%, +11 százalékpont), Dániában (42%, +10 százalékpont) és Luxemburgban (57%, +10 százalékpont).

Végül az európaiak 68%-a érzi magát uniós polgárnak, ami e mutató tekintetében a valaha elért legmagasabb arány.

A gazdaság pozitívabb megítélése és az euró erős támogatottsága

Az európaiaknak közel a fele úgy gondolja, hogy nemzeti gazdaságuk jelenlegi helyzete „jó” (46%, +5 százalékpont 2016 ősze óta). Ez az arány az elmúlt években jelentősen nőtt (+20 ponttal 2013 tavasza óta, +26 ponttal 2009 tavasza óta).

Jóllehet változatlanul nagyok a tagállamok közötti különbségek, a nemzeti gazdaság helyzetének pozitív értékelése egyre nagyobb teret nyer 22 tagállamban, különösen Finnországban (59%, +19 százalékpont), Portugáliában (33%, +18 százalékpont), Belgiumban (60%, +11 százalékpont) és Magyarországon (41%, +11 százalékpont).

Az euróövezetben a válaszadók közel háromnegyede támogatja az eurót (73%, +3 pont), ami 2004 ősze óta a legmagasabb arány. Hat országban (Szlovákiában, Németországban, Észtországban, Írországban, Szlovéniában és Luxemburgban) a válaszadók legalább 80%-a támogatja az eurót.

II. Először tekinti úgy a közvélemény, hogy a terrorizmus jelenti a legnagyobb kihívást az EU számára

Ami az EU előtt álló aktuális kihívásokat illeti, a válaszadók most elsőként a terrorizmust említik (44%, +12 százalékpont 2016 ősze óta). A bevándorlás, ami 2015 tavasza óta a legaggasztóbb jelenségek közé tartozott, most a második leggyakrabban említett kihívás (38%, –7 százalékpont), messze megelőzi a gazdasági helyzetet (18%, –2 százalékpont), a tagállamok államháztartásának állapotát (17%, nem változott) és a munkanélküliséget is (15%, –1 százalékpont). 21 tagállamban vélik úgy, hogy a terrorizmus a legaggasztóbb probléma az EU számára, míg 2016 őszén ez csak egyetlen országról volt elmondható. Portugália és Svédország kivételével minden országban a terrorizmust és a bevándorlást említik a legnagyobb kihívásként.

Nemzeti szinten a legnagyobb gondnak a munkanélküliséget (29%, –2 százalékpont) és a bevándorlást tekintik az emberek (22%, –4 százalékpont), bár mind a kettőt egyre csökkenő mértékben. Az egészségügy és a szociális biztonság most a harmadik helyen áll (20%, +2 százalékpont), majd a terrorizmus következik, jelentős növekedést mutatva (19%, +5 százalékpont). A gazdasági helyzet, amelyet 2011 őszén nemzeti szinten a legfőbb gondnak értékeltek, most az ötödik helyre került (16%, –3 százalékpont).

III. „Európa jövőjéről – EU-n kívüli vélemények” gyorsfelmérés

Az Eurobarométer felmérés első alkalommal mérte fel, hogy milyen képet alkotnak az emberek az Európai Unióról tizenegy nem uniós államban[1]. Ezek az országok a világ lakosságának 49%-át, a világ GDP-jének pedig 61%-át képviselik. Közülük a három legnépesebb országban (Kína, India és az USA), a válaszadók legalább háromnegyede pozitívan látja az EU-t.

A felmérés által érintett legtöbb országban a válaszadók pozitívan látják az EU-t: Brazíliában 94%, Kínában 84%, Indiában 83%, Japánban 76%, Kanadában 79%, az USA-ban 75%, Ausztráliában 67% és Törökországban 54%. Ugyanakkor az EU-hoz közelebb elhelyezkedő országokban (Oroszország, Norvégia és Svájc), a válaszadók inkább vegyes érzelmekkel tekintenek az EU-ra (43% és 46% közötti arányban van pozitív képük az EU-ról).

A felmérés azt is megmutatta, hogy az általa érintett országokban az EU-t általában úgy tekintik, mint „a stabilitás szigetét a bizonytalan világban” – jelentős különbségekkel, hiszen Indiában 82%, míg Törökországban 49% gondolta így –, kivéve Oroszországot, ahol csupán 33% osztja ezt a véleményt, 61% pedig pont az ellenkezőjét vallja.

Háttér-információk

A 2017. tavaszi „Standard Eurobarométer felmérés” (EB 87) 2017. május 20. és 30. között folytatott személyes beszélgetések formájában készült. Az uniós tagállamokban és a tagjelölt országokban összesen 33 180 válaszadó vett részt a felmérésben[2].

Az „Európa jövőjéről – EU-n kívüli vélemények” elnevezésű 450. gyorsfelmérés 2017. február 20. és 25. között folytatott telefonbeszélgetések formájában készült. A 11 nem uniós országban összesen 11 035 személlyel folytattak beszélgetést.

A Standard Eurobarométer felmérésről szóló, ma nyilvánosságra hozott „első eredményjelentés” ismerteti, hogyan vélekednek az európai polgárok az EU-ról, mely témák foglalkoztatják őket leginkább, és hogyan látják a gazdasági helyzetet.

További információk

87. Standard Eurobarométer felmérés.

Az „Európa jövőjéről – EU-n kívüli vélemények” elnevezésű 450. Eurobarométer gyorsfelmérésre vonatkozó jelentés.

 

[1]Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, India, Japán, Norvégia, Oroszország, Svájc, Törökország és az Amerikai Egyesült Államok.

[2] Az Európai Unió (EU) 28 tagállama, az öt tagjelölt ország (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország), valamint a Ciprusi Köztársaság kormánya által nem ellenőrzött területeken élő ciprusi török közösség.

IP/17/2127

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar