Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan kevät? Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan optimismi kasvaa

Bryssel 2. elokuuta 2017

Vuosi sen jälkeen, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettiin kansanäänestys EU:sta eroamisesta, kasvava enemmistö EU:n kansalaisista suhtautuu optimistisesti Euroopan unionin tulevaisuuteen.

Lähes puolet eurooppalaisista on optimistisia myös oman maansa talouden tilan suhteen. Luottamus Euroopan unioniin on kasvussa ja on korkeimmillaan sitten vuoden 2010. Myös euron kannatus on suurempaa kuin kertaakaan vuoden 2004 jälkeen. Kysely järjestettiin ensimmäisen kerran myös yhdessätoista EU:n ulkopuolisessa maassa. Niissäkin useimmilla vastaajilla oli myönteinen käsitys EU:sta. Nämä ovat tänään julkaistun uusimman Eurobarometri-kyselyn ja Flash-eurobarometrin (”Euroopan tulevaisuus – Näkemyksiä EU:n ulkopuolelta”) keskeisiä tuloksia.

I Optimismi Euroopan unionin tulevaisuuden ja kansantalouksien suhteen nousussa

Euroopan unionin tulevaisuus: useimmat eurooppalaiset ovat optimistisia ja heidän luottamuksensa EU:n toimielimiin kasvaa

Eurooppalaisten enemmistö (56 %) suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. Kasvua oli kuusi prosenttiyksikköä verrattuna syksyyn 2016. Lisäys oli suurinta Ranskassa (55 % eli +14 prosenttiyksikköä verrattuna viime syksyyn), Tanskassa (70 %, +13 prosenttiyksikköä ) ja Portugalissa (64 %, +10 prosenttiyksikköä).

Luottamus EU:hun on edelleen kasvussa. EU:hun luottavien osuus on 42 prosenttia (36 % syksyllä 2016 ja 32 % syksyllä 2015). Osuus on kasvanut eniten Ranskassa (41 %, +15 prosenttiyksikköä), Tanskassa (56 %, +11 prosenttiyksikköä) ja Virossa (55 %, +11 prosenttiyksikköä). Se on kasvanut myös Saksassa 10 prosenttiyksikköä 47 prosenttiin.

Kuten kahdessa aiemmassa tutkimuksessa keväällä ja syksyllä 2016, luottamus kansallisiin parlamentteihin (36 %) ja hallituksiin (37 %) on myös kasvanut, mutta jää edelleen EU:ta kohtaan tunnetusta luottamuksesta.

Eurooppalaisista vastaajista 40 prosentilla on myönteinen mielikuva EU:sta (+5 prosenttiyksikköä syksystä 2016). Mielikuva on parantunut 24 jäsenvaltiossa, erityisesti Ranskassa (40 %, +11 prosenttiyksikköä), Tanskassa (42 %, +10 prosenttiyksikköä) ja Luxemburgissa (57 %, +10 prosenttiyksikköä).

Lisäksi 68 prosenttia eurooppalaisista tuntee itsensä EU:n kansalaisiksi, mikä on tämän indikaattorin kaikkien aikojen paras tulos.

Talous: enemmän myönteisiä asenteita ja vahva tuki eurolle

Lähes puolet eurooppalaisista on sitä mieltä, että heidän kotimaansa talouden tila on ”hyvä” (46 %, +5 prosenttiyksikköä syksystä 2016). Tämä osuus on kasvanut huomattavasti viime vuosina (+20 prosenttiyksikköä keväästä 2013 ja +26 prosenttiyksikköä keväästä 2009).

Vaikka jäsenvaltioiden välillä on edelleen suuria eroja, myönteiset arviot oman maan taloustilanteesta ovat lisääntyneet 22 jäsenvaltiossa, erityisesti Suomessa (59 %, +19 prosenttiyksikköä), Portugalissa (33 %, +18 prosenttiyksikköä), Belgiassa (60 %, +11 prosenttiyksikköä) ja Unkarissa (41 %, +11 prosenttiyksikköä).

Euroalueella lähes kolme neljäsosaa vastaajista kannattaa euroa (73 %, + 3 prosenttiyksikköä), mikä on paras tulos syksyn 2004 jälkeen. Kuudessa maassa (Slovakia, Saksa, Viro, Irlanti, Slovenia ja Luxemburg) vähintään 80 prosenttia vastaajista kannattaa euroa.

II Terrorismi nähdään ensimmäistä kertaa EU:n suurimpana haasteena

Kansalaisten mielestä terrorismi on tällä hetkellä EU:n suurin haaste (44 %, +12 prosenttiyksikköä syksystä 2016). Maahanmuutto, joka on ollut suurin huolenaihe keväästä 2015 lähtien, katsotaan nyt toiseksi suurimmaksi haasteeksi (38 %, –7 prosenttiyksikköä). Se on selvästi suurempi huolenaihe kuin yleinen taloustilanne (18 %, –2 prosenttiyksikköä), jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne (17 %, ei muutosta) ja työttömyys (15 %, –1 prosenttiyksikkö). Terrorismi katsotaan EU:n suurimmaksi huolenaiheeksi 21 jäsenvaltiossa, kun syksyllä 2016 näin oli vain yhdessä maassa. Terrorismi ja maahanmuutto mainittiin tärkeimpinä haasteina kaikissa maissa lukuun ottamatta Portugalia ja Ruotsia.

Kansallisella tasolla suurimmat huolenaiheet ovat edelleen työttömyys (29 %, –2 prosenttiyksikköä) ja maahanmuutto (22 %, –4 prosenttiyksikköä), vaikka molempien osuus onkin supistunut. Terveydenhuolto ja sosiaaliturva ovat nyt kolmannella sijalla (20 %, +2 prosenttiyksikköä). Seuraavalla sijalla on terrorismi, jonka osuus on kasvanut huomattavasti (19 %, +5 prosenttiyksikköä). Taloudellinen tilanne, joka oli tärkein huolenaihe kansallisella tasolla syksyllä 2011, on nyt vasta viidennellä sijalla (16 %, –3 prosenttiyksikköä).

III Euroopan tulevaisuus – näkemyksiä EU:n ulkopuolelta

Ensimmäistä kertaa Eurobarometri-tutkimuksessa on arvioitu mielikuvaa Euroopan unionista yhdessätoista EU:n ulkopuolisessa maassa[1]. Näiden maiden osuus maailman väestöstä on 49 prosenttia ja maailman bruttokansantuotteesta 61 prosenttia. Kolmessa väkiluvultaan suurimmassa maassa (Kiina, Intia, Yhdysvallat) vähintään kolme neljäsosaa vastaajista suhtautuu myönteisesti EU:hun.

Useimmissa tutkimuksen kattamissa maissa vastaajilla on myönteinen käsitys EU:sta. Myönteisen suhtautumisen osuus oli 94 prosenttia Brasiliassa, 84 prosenttia Kiinassa, 83 prosenttia Intiassa, 79 prosenttia Kanadassa, 76 prosenttia Japanissa, 75 prosenttia Yhdysvalloissa, 67 prosenttia Australiassa ja 54 prosenttia Turkissa. Toisaalta vastaajat niissä maissa, jotka ovat lähempänä EU:ta (Venäjä, Norja ja Sveitsi) suhtautuvat EU:hun usein vaihtelevasti (myönteisesti EU:hun suhtautuvien osuus oli 43–46 %).

Tutkimus osoittaa myös, että EU:ta pidetään kyselyn kohteena olleissa maissa yleisesti ”vakauden tyyssijana levottomassa maailmassa”. Merkittäviä näkemyseroja on kuitenkin: Intiassa näin ajattelee 82 prosenttia ja Turkissa 49 prosenttia, mutta tilanne on toinen Venäjällä, jossa vain 33 prosenttia on samaa mieltä ja 61 prosenttia päinvastaisella kannalla.

Tausta

Kevään 2017 Eurobarometri-kysely (EB 87) perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, jotka tehtiin 20.–30.5.2017. Haastatteluihin osallistui yhteensä 33 180 henkilöä EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa[2].

Flash-eurobarometrikysely 450 ”Euroopan tulevaisuus – Näkemyksiä EU:n ulkopuolelta” toteutettiin puhelinhaastatteluin 20.–25. helmikuuta 2017. Haastatteluihin osallistui yhteensä 11 035 henkilöä 11:ssä EU:n ulkopuolisessa maassa.

Tänään julkaistun Eurobarometri-kyselyn ensimmäinen tulosraportti antaa kuvan siitä, mitä mieltä eurooppalaiset ovat EU:sta, mitkä ovat kansalaisten vakavimmat huolenaiheet ja millaisena he näkevät taloustilanteen.

Lisätietoja

- Eurobarometri 87

- Flash-eurobarometrin 450 ”Euroopan tulevaisuus – Näkemyksiä EU:n ulkopuolelta” raportti

 

[1]Australia, Brasilia, Intia, Japani, Kanada, Kiina, Norja, Sveitsi, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat.

[2] EU:n 28 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä Kyproksen turkkilainen yhteisö maan siinä osassa, joka ei ole Kyproksen tasavallan hallituksen hallinnassa.

IP/17/2127

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar