Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropské jaro? Nejnovější pravidelný Eurobarometr svědčí o vzrůstajícím optimismu

Brusel 2. srpna 2017

Rok po referendu ve Spojeném království vidí stále více lidí v EU budoucnost Evropské unie nadějně.

Téměř většina Evropanů je nyní optimistická, i pokud jde o hospodářskou situaci v jejich zemích. Důvěra v Evropskou unii roste: nyní dosáhla nejvyšší míry od roku 2010 a podpora eura je nejvyšší od roku 2004. Kromě toho většina respondentů z jedenácti zemí mimo EU, kteří byli dotazováni poprvé, tvrdí, že mají o EU pozitivní mínění. To jsou některé hlavní výsledky nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn spolu s bleskovým průzkumem Eurobarometr pod názvem „Budoucnost Evropy – názory ze zemí mimo EU“.

I. Optimismus ohledně budoucnosti Evropské unie a stavu národních ekonomik

Budoucnost Evropské unie: většina Evropanů projevuje optimismus a jejich důvěra v instituce EU roste

Většina Evropanů (56 %) se staví k budoucnosti EU optimisticky – to představuje nárůst o šest procentních bodů ve srovnání s podzimem 2016. Největší nárůst byl zaznamenán ve Francii (55 %, +14 bodů od loňského podzimu), Dánsku (70 %, +13 bodů) a Portugalsku (64 %, +10 bodů).

Důvěra v EU je i nadále na vzestupu a nyní ji projevuje v průměru 42 % respondentů (oproti 36 % na podzim roku 2016 a 32 % na podzim 2015). Zvýšila se nejvíce ve Francii (41 %, +15 bodů), v Dánsku (56 %, +11 bodů) a v Estonsku (55 %, +11 bodů). O 10 procentních bodů vzrostla důvěra i v Německu, kde dosáhla celkově 47 %.

Podobně jako v předchozích dvou průzkumech provedených na jaře a na podzim roku 2016 se míra důvěry v národní parlamenty a vlády také zvýšila, a sice na 36 %, resp. 37 %, ale zůstává nižší než míra důvěry v EU.

Celkem 40 % Evropanů vnímá EU pozitivně (+5 procentních bodů od podzimu roku 2016), přičemž počet respondentů s pozitivním názorem se zvýšil v 24 členských státech, zejména ve Francii (40 %, +11 procentních bodů), Dánsku (42 %, +10 bodů) a Lucembursku (57 %, +10 bodů).

Kromě toho se 68 % Evropanů cítí být občany EU, což je nejvyšší hodnota, která kdy byla u tohoto ukazatele dosažena.

Ekonomika: pozitivnější pocity a silná podpora pro euro

Téměř polovina Evropanů se domnívá, že současná hospodářská situace v jejich zemi je „dobrá“ (46 %, +5 procentních bodů od podzimu roku 2016). Tento podíl se v posledních letech značně zvýšil (+20 procentních bodů od jara 2013, +26 procentních bodů od jara 2009).

I když nadále přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, stav národní ekonomiky je čím dál pozitivněji hodnocen v 22 členských státech, zejména ve Finsku (59 %, +19 procentních bodů), Portugalsku (33 %, +18 bodů), Belgii (60 %, +11 bodů) a Maďarsku (41 %, +11 bodů).

V eurozóně podporují euro téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %, +3 procentní body), což je nejvyšší hodnota od podzimu 2004. V šesti zemích – na Slovensku, v Německu, Estonsku, Irsku, Slovinsku a Lucembursku – podporuje euro 80 % respondentů nebo více.

II. Terorismus je poprvé považován za největší z problémů, kterým EU čelí

Terorismus je nyní nejvýznamnějším tématem, které občané zmiňují, když je řeč o problémech, jimž EU v současnosti čelí (44 %, +12 procentních bodů od podzimu roku 2016). Přistěhovalectví, které bylo jednou z hlavních obav od jara 2015, je nyní druhým nejčastěji uváděným problémem (38 %, –7 procentních bodů). Se značným odstupem následuje hospodářská situace (18 %, –2 body), stav veřejných financí v členských státech (17 %, žádná změna) a nezaměstnanost (15 %,-1 bod). Terorismus je nyní jako hlavní problém vnímán ve 21 členských státech EU, zatímco na podzim roku 2016 tomu tak bylo pouze v jedné zemi. Terorismus a přistěhovalectví jsou uváděny jako hlavní problémy ve všech zemích s výjimkou Portugalska a Švédska.

Na úrovni jednotlivých států zůstává hlavní obavou nezaměstnanost (29 %, –2 body) a přistěhovalectví (22 %, –4 body), i když hodnoty u obou těchto témat klesají. Zdravotní péče a sociální zabezpečení jsou nyní na třetím místě (20 %, +2 body), po nichž následuje terorismus, u jehož hodnocení je patrný nárůst (19 %, +5 bodů). Hospodářská situace, která představovala největší problém na vnitrostátní úrovni na podzim roku 2011, je nyní na pátém místě (16 %, –3 body).

III. „Budoucnost Evropy – názory ze zemí mimo EU“

Průzkum Eurobarometr posuzoval vůbec poprvé vnímání Evropské unie v jedenácti zemích mimo EU[1]. Tyto země představují 49 % světové populace a 61 % celosvětového HDP. Ve třech nejlidnatějších z dotazovaných zemí (Čína, Indie a USA) zaujímají nejméně tři čtvrtiny respondentů k EU kladný postoj.

Respondenti ve většině zemí zařazených do průzkumu zaujímají k EU kladný postoj: 94 % v Brazílii, 84 % v Číně, 83 % v Indii, 76 % v Japonsku, 79 % v Kanadě, 75 % v USA, 67 % v Austrálii a 54 % v Turecku. Zároveň platí, že respondenti v zemích nacházejících se ve větší blízkosti EU (Rusko, Norsko a Švýcarsko) mají spíše smíšené pocity (na EU má pozitivní názor 43 % až 46 % z nich).

Průzkum v dotazovaných zemích rovněž ukázal, že EU je v celosvětovém měřítku vnímána jako „místo stability v neklidném světě“. Výsledky jsou však velmi rozdílné: v Indii takto smýšlí 82 % respondentů, v Turecku 49 %, avšak v Rusku tento názor sdílí pouze 33 % a 61 % je přesvědčeno o opaku.

Souvislosti

Standardní průzkum Eurobarometr z jara 2017 (EB 87) byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 20. až 30. května 2017. V členských státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 33 180 osob[2].

Bleskový průzkum Eurobarometr 450 „Budoucnost Evropy – názory ze zemí mimo EU“ se uskutečnil prostřednictvím telefonických rozhovorů od 20. do 25. února 2017. V 11 zemích mimo EU bylo dotazováno celkem 11 035 osob.

Dnes zveřejněná zpráva o prvních výsledcích standardního průzkumu Eurobarometr přehledně přibližuje postoje Evropanů k EU a také největší obavy občanů a jejich vnímání hospodářské situace.

Další informace

Pravidelný Eurobarometr 87

– Zpráva zvláštního průzkumu Eurobarometr 450 „Budoucnost Evropy – názory ze zemí mimo EU“

 

[1]Austrálie, Brazílie, Čína, Indie, Japonsko, Kanada, Norsko, Rusko, Spojené státy americké, Švýcarsko a Turecko.

[2] 28 členských států Evropské unie, pět kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Albánie) a společenství kyperských Turků v části země, která není kontrolována vládou Kyperské republiky.

IP/17/2127

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar