Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска пролет? Последното проучване„ Стандартен Евробарометър“ показва, че оптимизмът нараства

Брюксел, 2 август 2017 r.

Една година след референдума в Обединеното кралство растящо мнозинство от гражданите на ЕС са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз.

Почти мнозинството от европейците понастоящем са също оптимисти по отношение на състоянието на икономиките на техните страни. Доверието в Европейския съюз расте и е достигнало най-високото си равнище от 2010 г. досега, а еврото се ползва с най-силната подкрепа от 2004 г. насам. Освен това мнозинството от интервюираните от единадесет държави извън ЕС, където за първи път е проведено подобно проучване, заявяват, че имат положително мнение за ЕС. Това са основните резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, публикувано днес с експресното проучване на Евробарометър „Бъдещето на Европа - мнения извън ЕС“.

I Оптимизъм за бъдещето на ЕС и състоянието на националните икономики

Бъдещето на Европейския съюз: повечето европейци са оптимисти и тяхното доверие в институциите на ЕС расте

Мнозинството от европейците (56 %) са оптимисти за бъдещето на ЕС, което представлява увеличение с шест процентни пункта в сравнение с есента на 2016 г. Най-значителното увеличение се наблюдава във Франция (55 %,+14 пункта от миналата есен насам), Дания (70 %,+13 пункта) и Португалия (64 %,+10 пункта).

Доверието в ЕС продължава да нараства и понастоящем е на равнището от 42 % (спрямо 36 % през есента на 2016 г. и 32 % през есента на 2015 г.). То е нараснало най-силно във Франция (41 %, + 15 пункта), Дания (56 %, + 11 пункта) и Естония (55 %, + 11 пункта). То също така е нараснало с 10 пункта в Германия, достигайки 47 %.

Както и в предишните две проучвания от пролетта и есента на 2016 г., равнището на доверие в националните парламенти и правителства се е повишило съответно на 36 % и 37 %, но все още е под равнището на доверие в ЕС.

40 % от европейците имат положително мнение за ЕС (+ 5 пункта от есента на 2016 г. насам), като броят на интервюираните, които имат положително мнение, се е увеличил в 24 държави членки, по-специално във Франция (40 %, + 11 пункта), Дания (42 %, + 10 пункта) и в Люксембург (57 %, + 10 пункта).

Накрая, 68 % от европейците се чувстват граждани на ЕС, което е най-високото равнище, отбелязвано досега по този показател.

Икономиката: по-положителни чувства и силна подкрепа за еврото

Близо половината от европейците считат, че настоящото състояние на националната им икономика е „добро“ (46 %, + 5 процентни пункта от есента на 2016 г. насам). Този дял се е увеличил значително през последните години (+ 20 пункта в сравнение с пролетта на 2013 г.; + 26 пункта в сравнение с пролетта на 2009 г.).

Въпреки че остават големи различия между държавите членки, делът на положителните оценки на състоянието на националните икономики нараства в 22 държави членки, по-специално във Финландия (59 %, + 19 пункта), Португалия (33 %, + 18 пункта) и Белгия (60 %, + 11 пункта) и Унгария (41 %, + 11 пункта).

В еврозоната близо три четвърти от интервюираните подкрепят еврото (73 %, + 3 пункта), което е най-високият резултат, постигнат от есента на 2004 г. насам. В шест страни 80 % или повече от интервюираните подкрепят еврото: Словакия, Германия, Естония, Ирландия, Словения и Люксембург.

II За първи път тероризмът се възприема като основното предизвикателства пред ЕС

Тероризмът сега заема водещо място сред проблемите, които гражданите посочват, когато става въпрос за предизвикателства, пред които ЕС е изправен понастоящем (44 %, + 12 процентни пункта от есента на 2016 г. насам). Имиграцията, която беше един от най-важните поводи за загриженост от пролетта на 2015 г., в момента е второто най-често посочвано предизвикателство (38 %, -7 пункта). По значението, което ѝ се придава, тя изпреварва с голяма разлика икономическото положение (18 %, -2 пункта), състоянието на публичните финанси на държавите членки (17 %, -1) и безработицата (15 %, -1 пункт). Тероризмът е най-важният повод за загриженост за ЕС в 21 държави членки, а през есента на 2016 г. такова значение му е придавала само една държава. Тероризмът и имиграцията са посочени като най-важните предизвикателства във всички страни с изключение на Португалия и Швеция.

На национално равнище основните поводи за загриженост остават безработицата (29 %, -2 пункта) и имиграцията (22 %, -4 пункта), въпреки че и за двата показателя тази категоризация присъства в по-малка степен. Здравеопазването и социалната сигурност сега са на трето място (20 %, +2 пункта), следвани от тероризма, който е посочван значително по-често (19 %, +5 пункта). Икономическото положение, което бе основният повод за загриженост на национално равнище през есента на 2011 г., в момента е на пето място (16 %, -3 пункта).

III Проучване „Бъдещето на Европа — мнения извън ЕС“

За първи път в рамките на проучване на Евробарометър бе извършена оценка на мнението относно Европейския съюз в единадесет държави извън ЕС[1]. В тези държави живеят 49 % от световното население и се генерират 61 % от световния БВП. В трите държави от тази група, имащи най-многобройно население (Китай, Индия и САЩ), най-малко три четвърти от интервюираните имат положително мнение за ЕС.

Интервюираните в повечето от държавите, включени в проучването, имат положително мнение за ЕС: 94 % в Бразилия, 84 % в Китай, 83 % в Индия, 76 % в Япония, 79 % в Канада, 75 % в САЩ, 67 % в Австралия и 54 % в Турция. В същото време при интервюираните в държави, разположени по-близо до ЕС (Русия, Норвегия и Швейцария), се наблюдава тенденцията да изразяват смесени чувства (между 43 % и 46 % имат положително мнение за ЕС).

Проучването също така показва, че ЕС като цяло е възприеман като „място на стабилност в един тревожен свят“ в страните, включени в проучването, като между някои от тях се наблюдават съществени различия. Така например в Индия 82 % са на това мнение, в Турция – 49 %, а в Русия само 33 % споделят това мнение и 61 % са на противно мнение.

Контекст

Пролетното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2017 г. (EB 87) беше проведено чрез интервюта на живо в периода от 20 до 30 май 2017 г. Интервюирани бяха общо 33 180 души в държавите — членки на ЕС, и в страните кандидатки[2].

Експресното проучване 450 на Евробарометър „Бъдещето на Европа — мнения от държави извън ЕС“ бе проведено чрез телефонни интервюта между 20 и 25 февруари 2017 г. Общо 11 035 лица бяха интервюирани в 11 държави, които не са членки на ЕС.

В доклада с първите резултати от проучването „Стандартен Евробарометър“, публикуван днес, са отразени нагласите на европейските граждани към ЕС, както и основните тревоги на гражданите и възприятията им във връзка с икономическото положение.

За повече информация

Стандартен Евробарометър 87.

Доклад за експресното проучване на Евробарометър 450 „Бъдещето на Европа – мнения извън ЕС“

 

[1]Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, Норвегия, Русия, Швейцария, Турция и Съединените американски щати.

[2] 28–те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки (бивша югославска република Македония, Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността на кипърските турци в частта от страната, която не е контролирана от правителството на Република Кипър.

IP/17/2127

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar