Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnost: EU potiče nastojanja za razmjenu informacija, suzbijanje financiranja terorizma i zaštitu Europljana na internetu

Bruxelles, 27. srpnja 2017.

U danas objavljenom 9. izvješću o napretku sigurnosne Unije istaknuti su najnoviji koraci poduzeti s ciljem sprečavanja financiranja terorizma putem nezakonite trgovine kulturnim dobrima i poboljšanja interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a.

U izvješću su, na temelju sveobuhvatne procjene sigurnosne politike EU-a od 2001., također istaknuti preostali nedostaci i problemi koje treba ukloniti. Nepotpuna provedba postojećih politika i dalje predstavlja problem, kao što ih predstavljaju i rastuće prijetnje kao što su radikalizacija i kiberkriminalitet – za koje su nužne promjene postojećih instrumenata.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „U ovom sigurnosnom okruženju koje se brzo mijenja moramo pojačati napore za pružanjem svih ključnih elemenata te bez odgode raditi na ostvarivanju istinske i učinkovite sigurnosne Unije. Rascjepkanost nas sve čini ranjivima. Jedinstvo i povjerenje nastali jačanjem suradnje i olakšavanjem razmjene informacija između naših država članica jedini je način na koji EU može ostvariti konkretnu dodanu vrijednost te jamčiti zaštitu i sigurnost europskih građana.”

Povjerenik za sigurnosnu Uniju Julian King izjavio je: „Sveobuhvatnom procjenom ispunjavam obećanje dano Europskom parlamentu o provođenju temeljite analize sigurnosne politike EU-a – prve u posljednjih 16 godina. Iz te se procjene mogu izvući važne pouke, primjerice o potrebi za povećanom prilagodljivošću kako bi se odgovorilo na okruženje s rastućim prijetnjama. Bit će prilike za raspravu o tim temama u Parlamentu u rujnu.”

Postupan napredak u ključnim pitanjima

Postupan napredak ostvaren je proteklih mjeseci, posebno s obzirom na nova pravila o nezakonitoj trgovini kulturnim dobrima predložena u srpnju 2017. te na sporazum postignut u pogledu novog sustava ulaska/izlaska za registriranje podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske granice EU-a.

Novim se dogovorenim mjerama za otkrivanje i uklanjanje nezakonitog terorističkog sadržaja na internetu pojačao rad na borbi protiv radikalizacije na internetu.

U okviru ponovnog stavljanja naglaska na zaštitu lakih meta belgijske i nizozemske specijalne snage simulirale su sinkronizirane terorističke napade na javne škole. Tom su se vježbom, koju je poduprla Komisija, stekla dragocjena iskustva u pogledu spremnosti.

Rješavanje problema i uklanjanje nedostataka u sigurnosnoj politici

U današnjem se izvješću daje osvrt na 15 godina sigurnosne politike EU-a te se njime, iako je procjena pozitivna te se njome potvrđuje važnost glavnih instrumenata sigurnosne politike EU-a, utvrđuju problemi i nedostaci. To podrazumijeva potrebu za prilagodbom postojećih politika i instrumenata kako bi se odgovorilo na sve veću prijetnju koju predstavlja terorizam, kako je istaknuto u zaključcima Europskog vijeća od 22. do 23. lipnja 2017. i u akcijskom planu skupine G20 o borbi protiv terorizma od 7. srpnja 2017.

Kako bi se riješili problemi i uklonili nedostaci, Komisija će nastaviti djelovati u sljedećim područjima:

  • Potpora punoj provedbi mjera EU-a: Komisija će i dalje pružati potporu državama članicama u provedbi zakonodavstva EU-a, kao što su Direktiva EU-a o evidenciji podataka o putnicima koju je potrebno dovršiti do 25. svibnja 2018. i Prümov okvir za razmjenu DNK podataka, podataka o otiscima prstiju i podataka o registraciji vozila.
  • Smanjenje složenosti instrumenata EU-a i jačanje interoperabilnosti: Sporazum o sustavu ulaska/izlaska važan je korak prema ostvarivanju pune interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a do 2020. te će Komisija surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi se ubrzao rad na povezanim prijedlozima za jačanje Schengenskog informacijskog sustava i baza podataka EURODAC i ECRIS;
  • Povećavanje kapaciteta udruživanjem resursa: Nastavno na uspjeh mrežnog pristupa koji se već primjenjuje u područjima poput nezakonite trgovine drogom i prometne sigurnosti, Komisija će raditi na daljnjem udruživanju stručnog znanja u području sigurnosti na razini EU-a, posebno kada pojedinačnim državama članicama nedostaje specifičnog znanja ili resursa u područjima poput kibersigurnosti, kemijskih, bioloških, radioloških ili nuklearnih materijala;
  • Rješavanje problema rastućih prijetnji: Iako je cjelokupni zakonodavni okvir EU-a dokazao svoju korisnost, Komisija neprestano analizira potrebu za prilagodbama, primjerice novoosnovanom stručnom skupinom na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije. Ključno područje djelovanja u nadolazećim mjesecima bit će preispitivanje strategije EU-a za kibersigurnost kako bi se omogućio ažuran i djelotvoran odgovor na sve veću prijetnju koju predstavlja kiberkriminalitet. U okviru novog posebnog odbora o terorizmu Europskog parlamenta pružit će se dodatna prilika za raspravu o tome kako EU može prilagođavati protuterorističke mjere stalno rastućim prijetnjama.

Kontekst

Sigurnost je politički prioritet od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije od 14. rujna 2016.

Europski program sigurnosti vodič je Komisijina rada u tom području, a u njemu se utvrđuju glavne mjere za osiguravanje učinkovitog odgovora EU-a na sigurnosne i terorističke prijetnje, uključujući borbu protiv radikalizacije, jačanje kibersigurnosti, suzbijanje financiranja terorizma i poboljšanje razmjene informacija. Nakon donošenja programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi, čime se stvaraju uvjeti za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne Unije. Taj se napredak odražava u Komisijinim izvješćima koja se redovito objavljuju.

Sveobuhvatna procjena, priložena današnjem izvješću, temelji se na internoj analizi službi Komisije, anketama provedenima u tijelima država članica i agencijama EU-a te uključivom dijalogu sa širokim spektrom dionika, uključujući Europski parlament, nacionalne parlamente, civilno društvo, skupine za strateško promišljanje, akademsku zajednicu i predstavnike industrije.

Komisija će predstaviti svoju sveobuhvatnu procjenu Europskom parlamentu i Vijeću te ohrabriti te dvije institucije da se uključe u dijalog radi razmatranja nalaza procjene.

Dodatne informacije

Komunikacija: Deveto izvješće o napretku prema sigurnosnoj uniji

Prilog: Radni dokument službi Komisije – Sveobuhvatna procjena sigurnosne politike EU-a

Prilog (2): Radni dokument službi Komisije – Sveobuhvatna procjena sigurnosne politike EU-a

Komunikacija: Europski program sigurnosti

Informativni članak: Europa koja štiti

Informativni članak: Europski program sigurnosti – trenutačno stanje

IP/17/2106

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar