Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Omplacering av flyktingar: Kommissionen tar nästa steg i överträdelseärendena mot Tjeckien, Ungern och Polen

Bryssel den 26 juli 2017

EU-kommissionen sänder i dag motiverade yttranden till Tjeckien, Ungern och Polen som inte fullgör sina rättsliga skyldigheter i fråga om omplacering av flyktingar.

Trots att kommissionen flera gånger efterlyst handling och inledde överträdelseärenden förra månaden fortsätter de här tre länderna att strunta i sina rättsliga skyldigheter och sina åtaganden gentemot Grekland, Italien och andra EU-länder.

Den 15 juni 2017 inledde kommissionen överträdelseärenden och skickade formella underrättelser till Tjeckien, Ungern och Polen. Ländernas svar var otillfredsställande, eftersom inget av dem sade att de snabbt skulle börja ta emot flyktingar för omplacering. Inget av ländernas argument — t.ex. det pågående målet i EU-domstolen mot rådet som inte har inhiberande verkan, solidaritet på andra sätt eller svårigheter med säkerhetskontrollerna — kan ursäkta att man inte tillhandahåller platser för omplacering. Därför går kommissionen över till nästa steg i överträdelseärendet. 

Enligt rådsbesluten ska EU-länderna tillhandahålla lediga platser för omplacering var tredje månad för en snabb och ordnad omplacering. Ungern har inte gjort något alls sedan omplaceringsprogrammet inleddes, medan Polen inte har omplacerat någon och inte utlovat några platser sedan december 2015. Tjeckien har inte omplacerat någon sedan augusti 2016 och har inte utlovat några nya platser på mer än ett år.

Nästa steg

Ett motiverat yttrande är det andra steget i överträdelseförfarandet och består av en formell uppmaning att ett EU-land ska följa EU-lagstiftningen, och landet ska också underrätta kommissionen om vad man gjort för att uppfylla sina skyldigheter inom utsatt tid. Eftersom rådsbesluten om omplacering fattades i ett nödläge och med tanke på de upprepade uppmaningarna till de här tre länderna har nu Tjeckien, Ungern och Polen en månad på sig att svara på det motiverade yttrandet, i stället för den vanliga tidsfristen på två månader. Om inget svar inkommer, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

Bakgrund

Det tillfälliga systemet för omplacering i nödsituationer infördes genom två rådsbeslut i september 2015, där EU-länderna åtog sig att omplacera flyktingar från Italien och Grekland.

Kommissionen rapporterar regelbundet om tillämpningen av de här två besluten i sina rapporter om omplacering och vidarebosättning, som den har använt för att efterlysa nödvändiga åtgärder. Enligt dagens 14:e rapport om omplacering och vidarebosättning gick omplaceringarna betydligt snabbare 2017 med mer än 1 000 omplaceringar per månad sedan november 2016, och i juni 2017 sattes nytt rekord med över 3 000 omplaceringar. Den 26 juli var det totala antalet omplaceringar 24 676 personer (16 803 från Grekland och 7 873 från Italien).

De flesta EU-länderna lovar nu att tillhandahålla platser och omplacerar regelbundet, så det är fullt möjligt att omplacera alla flyktingar som kan komma i fråga senast i september 2017, om man håller uppe tempot för Grekland och ökar det för Italien. Under denna sista fas är det viktigt att EU-länderna påskyndar omplaceringarna och tillhandahåller platser för att skapa en tillräckligt stor reserv av omplaceringsplatser för alla som kan komma i fråga, inklusive dem som antagligen kommer att anlända fram till den 26 september. Under alla omständigheter upphör inte EU-ländernas rättsliga skyldighet att delta i omplaceringarna efter september: rådsbesluten om omplacering gäller alla personer som anländer till Grekland eller Italien fram till den 17 september respektive den 26 september 2017, och alla sökande som kan komma i fråga måste omplaceras inom rimlig tid därefter. 

Läs mer

Pressmeddelande: En rekordmånad för omplaceringar från Italien och Grekland

Meddelande: 14:e rapporten om omplacering och vidarebosättning

Faktablad: Omplacering och vidarebosättning

Rådets beslut om omplacering av 40 000 personer från Italien och Grekland

Rådets beslut om omplacering av 120 000 personer från Italien och Grekland

Bakgrund om överträdelseförfarandet: MEMO/12/12(grafik)

Om EU:s överträdelseförfarande

IP/17/2103

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar