Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Premestitev: Komisija stopnjuje korake v postopkih za ugotavljanje kršitev proti Češko republiko, Madžarsko in Poljsko

Bruselj, 26. julija 2017

Evropska komisija je danes Češki, Madžarski in Poljski poslala obrazložena mnenja zaradi neizpolnjevanja njihovih pravnih obveznosti glede premestitve.

Čeprav je Komisija Češko, Madžarsko in Poljsko večkrat pozvala k ukrepanju in začela postopke za ugotavljanje kršitev, te tri države še vedno kršijo svoje pravne obveznosti in ne upoštevajo svojih zavez do Grčije, Italije in drugih držav članic.

Komisija je 15. junija 2017 sprožila postopke za ugotavljanje kršitev in poslala uradne opomine Češki republiki, Madžarski in Poljski. Odgovori niso bili zadovoljivi, saj v nobenem ni bilo navedeno, da bodo te države hitro začele izvajati premestitve na svoje ozemlje. Nobeden izmed predstavljenih argumentov – tožba pred Sodiščem proti Svetu, ki ne zadrži izvajanja, izkazovanje solidarnosti na druge načine ali težave pri izvajanju varnostnih preverjanj – ne upravičuje nesprejemanja zavez glede razpoložljivih mest. Zato se je Komisija odločila, da preide na naslednjo stopnjo postopka za ugotavljanje kršitev. 

Sklepa Sveta od držav članic zahtevata, da se zavežejo k zagotovitvi razpoložljivih mest za premestitev vsake tri mesece, s čimer se zagotovi hiter in urejen postopek premestitve. Madžarska od začetka mehanizma za premestitev sploh ni ukrepala, Poljska pa je s premestitvami in sprejemanjem zavez prenehala decembra 2015. Češka ni premestila nikogar od avgusta 2016 in že več kot leto dni ni sprejela novih zavez.

Kaj sledi?

Obrazloženo mnenje je drugi korak v postopku za ugotavljanje kršitev in pomeni uradno zahtevo za skladnost z zakonodajo EU, s katero so države članice pozvane, da Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za uskladitev v določenem roku. Glede na to, da so bili sklepi Sveta o premestitvi sprejeti kot odziv na izredne razmere in glede na večkratne pozive tem trem državam članicam, imajo češki, madžarski in poljski organi namesto običajnega dvomesečnega roka zdaj na voljo en mesec za odgovor na obrazloženo mnenje. Če nanj ne odgovorijo ali če pojasnila ne bodo zadovoljiva, lahko Komisija preide na naslednjo stopnjo postopka za ugotavljanje kršitev in zadevo predloži Sodišču EU.

Ozadje

Začasni program za nujno premestitev je bil vzpostavljen s sklepoma Sveta, sprejetima septembra 2015, s katerima so se države članice zavezale, da bodo iz Italije in Grčije premestile osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

Komisija je redno poročala o izvajanju obeh sklepov Sveta v okviru svojih rednih poročil o premestitvi in preselitvi, ki jih je izkoristila za pozivanje k sprejetju potrebnih ukrepov. Kot je navedeno v današnjem 14. poročilu o premestitvi in preselitvi, se je stopnja premestitve v letu 2017 znatno povečala, saj predaje od novembra 2016 presegajo 1 000 primerov na mesec, junija 2017 pa je bil dosežen nov mesečni vrhunec z več kot 3 000 predajami. Do 26. junija je bilo premeščenih skupno 24 676 oseb (16 803 iz Grčije in 7 873 iz Italije).

Ker zdaj večina držav članic redno sprejema zaveze in premešča, je povsem izvedljivo, da se vse upravičence preda do septembra 2017, če se stopnja premestitev ohrani za Grčijo in dodatno pospeši za Italijo. V tej zadnji fazi je bistveno, da države članice pospešijo premestitve in zagotovijo dovolj zavez, s čimer nastane zadosti veliko število mest za premestitev vseh upravičenih prosilk in prosilcev, vključno s tistimi, ki bodo verjetno prispeli do 26. septembra. V vsakem primeru pa bo pravna obveznost držav članic glede premestitve veljala tudi po septembru, Sklepi Sveta o premestitvi veljajo za vse osebe, ki prispejo v Grčijo do 17. septembra ali v Italijo do 26. septembra 2017, upravičene prosilke in prosilce pa bo nato treba premestiti v razumnem času. 

Več informacij

Sporočilo za medije: junija zabeleženo rekordno število premestitev iz Italije in Grčije

Sporočilo: 14. poročilo o premestitvi in preselitvi

Informativni pregled: Premestitev in preselitev

Sklep Sveta o premestitvi 40 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta o premestitvi 120 000 oseb iz Italije in Grčije

Splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12(infograf)

O postopku EU za ugotavljanje kršitev

IP/17/2103

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar