Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transferul solicitanților de azil: Comisia trece la etapa următoare a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva Republicii Cehe, Ungariei și Poloniei

Bruxelles, 26 iulie 2017

Comisia Europeană a adresat astăzi avize motivate Republicii Cehe, Ungariei și Poloniei pentru nerespectarea obligațiilor juridice care le revin în materie de transfer al solicitanților de azil.

Comisia le-a solicitat în repetate rânduri să ia măsuri și a inițiat, luna trecută, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva lor. Aceste trei țări continuă totuși să-și încalce obligațiile legale și au dat dovadă de nerespectarea angajamentelor asumate față de Grecia, Italia și alte state membre.

La data de 15 iunie 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Cehe, Ungariei și Poloniei și le-a adresat scrisori de punere în întârziere. Răspunsurile oferite nu au fost considerate satisfăcătoare, întrucât niciunul dintre acestea nu indică faptul că statul membru în cauză ar urma să înceapă să efectueze rapid transferuri spre teritoriul său. Niciunul dintre argumentele invocate de acestea nu justifică neasumarea angajamentului de a oferi locuri disponibile: nici cauza intentată împotriva Consiliului și aflată pe rolul Curții, care nu are efect suspensiv, nici solidaritatea exprimată prin alte mijloace sau dificultățile legate de efectuarea controalelor de securitate. Din acest motiv, Comisia a decis să treacă la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Deciziile Consiliului le impun statelor membre să se angajeze să pună la dispoziție locuri disponibile pentru candidații la transfer, pentru a se asigura o procedură de transfer rapidă și ordonată. Ungaria nu a luat absolut nicio măsură de la lansarea mecanismului de transfer, iar Polonia nu a efectuat niciun transfer și nu și-a asumat niciun angajament din decembrie 2015. Republica Cehă nu a realizat niciun transfer de persoane din august 2016 și nu și-a asumat niciun nou angajament timp de peste un an.

Etapele următoare

Avizul motivat reprezintă cea de-a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Acesta constă într-o cerere oficială prin care Comisia solicită statelor membre vizate să se conformeze cu legislația UE și să o informeze cu privire la măsurile luate în acest sens într-un anumit termen. Deciziile Consiliului privind transferul au fost adoptate ca răspuns la o situație de urgență, iar celor trei state membre le-au fost adresate apeluri în repetate rânduri. Prin urmare, autoritățile Republicii Cehe, Ungariei și Poloniei nu au la dispoziție decât o lună pentru a răspunde la avizul motivat, în loc de termenul obișnuit de două luni. În lipsa unui răspuns la avizul motivat sau în cazul în care observațiile prezentate în răspuns nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate decide să treacă la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Context

Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere din Italia și Grecia persoanele care au nevoie de protecție internațională.

Comisia a prezentat periodic informații privind punerea în aplicare a celor două decizii ale Consiliului prin intermediul rapoartelor sale periodice privind transferul și relocarea. Tot la aceste rapoarte a recurs și pentru a face apel la luarea măsurilor necesare. După cum se indică în cel de Al paisprezecelea raport privind transferul și relocarea, adoptat astăzi, ritmul transferurilor a continuat să crească semnificativ în 2017, iar începând din noiembrie 2016 s-au înregistrat peste 1 000 de transferuri pe lună. În luna iunie 2017 s-a înregistrat un nou record, numărul de transferuri depășind 3 000. La 26 iulie, numărul total al transferurilor era de 24 676 (16 803 din Grecia și 7 873 din Italia).

În prezent, cea mai mare parte a statelor membre își asumă angajamente și efectuează transferuri cu regularitate. În aceste condiții, transferul tuturor persoanelor eligibile este un obiectiv realizabil înainte de luna septembrie, dacă transferurile din Grecia vor continua în același ritm, iar cele din Italia, într-un ritm și mai susținut. În această etapă finală, este esențial ca statele membre să își accelereze transferurile și să ofere suficiente angajamente pentru constituirea unei rezerve îndeajuns de mari de locuri care să permită transferul tuturor solicitanților eligibili, inclusiv al celor care urmează să ajungă până la 26 septembrie. În orice caz, obligația legală a statelor membre de a transfera persoanele eligibile nu va înceta după luna septembrie: deciziile Consiliului privind transferul se aplică tuturor persoanelor care sosesc în Grecia sau în Italia până la 17 septembrie sau, respectiv, 26 septembrie 2017, iar candidații eligibili trebuie să fie transferați într-un interval de timp rezonabil după această dată. 

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă: un număr record de transferuri din Italia și Grecia în luna iunie

Comunicare: Al paisprezecelea raport privind transferul și relocarea

Fișă informativă: Transferul și relocarea

Decizia Consiliului privind transferul a 40 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia Consiliului privind transferul a 120 000 de persoane din Italia și Grecia

Informații generale privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor: MEMO/12/12 (infografic).

Referitor la procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

IP/17/2103

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar