Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Áthelyezés: A Bizottság a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország ellen indított kötelezettségszegési eljárások következő szakaszába lép

Brüsszel, 2017. július 26.

Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött a Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak és Lengyelországnak az áthelyezéssel kapcsolatos jogi kötelezettségeik megszegése miatt.

A Bizottság intézkedésre történő ismételt felszólításai és az elmúlt hónapban megindított kötelezettségszegési eljárások ellenére e három ország továbbra is megszegi jogi kötelezettségeit, és figyelmen kívül hagyja a Görögország, Olaszország és más tagállamok felé fennálló kötelezettségvállalásait.

2017. június 15-én a Bizottság megindította a kötelezettségszegési eljárásokat és felszólító levelet küldött a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország részére. A kapott válaszok nem minősültek kielégítőnek, mivel egyiket sem kísérte arra vonatkozó tervezet, hogy ezek a tagállamok gyorsan áthelyezéseket kezdenének a területükre. A felsorolt érvek – akár a Tanács ellen a Bíróság előtt zajló eljárás, amelynek nincs halasztó hatálya, akár a szolidaritás más módon való kifejezése vagy a biztonsági ellenőrzések lefolytatásának nehézségei – egyike sem igazolja a rendelkezésre álló helyekre vonatkozó kötelezettségvállalás elmulasztását. Ezért a Bizottság úgy döntött, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszára kerül sor. 

A tanácsi határozatok előírják a tagállamok számára, hogy a gyors és jól szervezett áthelyezési eljárás biztosítása érdekében háromhavonta ajánljanak fel elhelyezési lehetőségeket a menedékkérők számára. Míg Magyarország az áthelyezési program kezdete óta egyáltalán nem tett lépéseket, Lengyelország 2015 decembere óta nem helyezett át egyetlen menedékkérőt sem, és nem is tett erre vállalást. A Cseh Köztársaság 2016 augusztusa óta nem helyezett át egyetlen személyt sem, és több mint egy éve nem tett újabb kötelezettségvállalást sem.

Következő lépések

A kötelezettségszegési eljárás második lépése az indokolással ellátott vélemény, amely az uniós jognak való megfelelésre vonatkozó hivatalos megkeresésből áll, és felszólítja a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot a megadott időszakon belül a megfelelés érdekében tett intézkedésekről. Tekintettel arra, hogy az áthelyezésről szóló tanácsi határozatokat szükséghelyzet kezelése céljából fogadták el, továbbá figyelembe véve azt, hogy több felszólítást küldtek a három tagállamnak, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország hatóságainak most a szokásos két hónapos határidő helyett egy hónapon belül kell válaszolniuk az indokolással ellátott véleményre. Ha nem érkezik válasz, vagy olyan észrevételek érkeznek, amelyek nem kielégítőek, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

Háttér-információk

Az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust két tanácsi határozat hozta létre 2015 szeptemberében. E határozatokban a tagállamok vállalást tettek a nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésére.

A Bizottság rendszeresen jelentést tesz a két tanácsi határozat végrehajtásáról az áthelyezésről és áttelepítésről szóló rendszeres jelentéseiben, amelyekben a szükséges meghozandó intézkedésekre is felszólít. Ahogy azt a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről szóló tizennegyedik jelentés tartalmazza, az áthelyezés üteme jelentősen felgyorsult 2017-ben. 2016 novembere óta több mint 1 000 áthelyezésre került sor minden hónapban, 2017 júniusa pedig új havi rekordot jelentett több mint 3 000 áthelyezéssel. Július 26-áig összesen 24 676 személyt helyeztek át (16 803 főt Görögországból és 7 873 főt Olaszországból).

Azzal, hogy a legtöbb tagállam már rendszeresen kötelezettségvállalásokat tesz és áthelyezéseket végez, 2017 szeptemberéig valamennyi arra jogosult személy áthelyezése megvalósítható, ha az áthelyezés ütemét Görögországra nézve fenntartják, Olaszország vonatkozásában pedig tovább fokozzák. Ebben a végső fázisban alapvető fontosságú, hogy a tagállamok felgyorsítsák az áthelyezéseket és elegendő számú kötelezettségvállalást tegyenek, hogy megfelelő számú hely álljon rendelkezésre valamennyi arra jogosult áthelyezéséhez, ideértve azokat is, akik várhatóan szeptember 26-ig érkeznek. A tagállamok áthelyezésre vonatkozó jogi kötelezettsége mindazonáltal szeptember után sem szűnik meg: az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok a 2017. szeptember 17-ig, illetve szeptember 26-ig Görögországba vagy Olaszországba érkező valamennyi személyre alkalmazandók, és ezt követően az összes jogosult kérelmezőt észszerű határidőn belül át kell helyezni. 

További információk

Sajtóközlemény: új rekordot döntött az Olaszországból és Görögországból történő áthelyezések havi száma

Közlemény: Tizennegyedik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

Tájékoztató: Áthelyezés és áttelepítés

A Tanács határozata 40 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről

A Tanács határozata 120 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12 (információs ábra).

Ismertető az uniós kötelezettségszegési eljárásról

IP/17/2103

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar