Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Premještanje: Komisija prelazi na sljedeću fazu u postupcima zbog povrede protiv Češke, Mađarske i Poljske

Bruxelles, 26. srpnja 2017.

Europska komisija danas je poslala obrazložena mišljenja Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj o njihovu neispunjavanju pravnih obveza u pogledu premještanja.

Unatoč tome što je Komisija u više navrata pozivala na djelovanje i prošli mjesec pokrenula postupke, te tri zemlje i dalje krše svoje pravne obveze te zanemaruju obveze prema Grčkoj, Italiji i drugim državama članicama.

Komisija je 15. lipnja 2017. pokrenula postupke zbog povrede te Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj poslala službene opomene. Komisija pružene odgovore ne smatra zadovoljavajućima jer nema naznake da će te države članice brzo započeti s premještanjem na svoje državno područje. Nijedan od izloženih argumenata – bez obzira radi li se o sudskom postupku u tijeku protiv Vijeća koji nema suspenzivni učinak, iskazivanju solidarnosti na druge načine ili poteškoćama u provođenju sigurnosnih provjera – ne opravdava neizvršenje obveza u pogledu dostupnih mjesta. Zbog toga je Komisija odlučila prijeći na sljedeću fazu u postupku zbog povrede. 

Odlukama Vijeća od država članica traži se da svaka tri mjeseca preuzmu obveze u pogledu dostupnih mjesta za premještanje kako bi se osigurao brz i uređen postupak premještanja. Mađarska nije poduzela nikakve mjere otkako je pokrenut program premještanja, a Poljska od prosinca 2015. nije premjestila nijednu osobu i nije preuzela nikakve obveze u pogledu mjesta. Češka nije premjestila nikoga od kolovoza 2016. niti je preuzela ikakve nove obveze dulje od godinu dana.

Sljedeći koraci

Obrazloženo mišljenje drugi je korak u postupku zbog povrede, a sastoji se od službenog zahtjeva za usklađivanje sa zakonodavstvom Unije, čime se države članice poziva da obavijeste Komisiju o mjerama koje su poduzele u pogledu usklađivanja unutar određenog razdoblja. S obzirom na to da su odluke Vijeća o premještanju donesene kao reakcija na kriznu situaciju i u svjetlu ponovljenih poziva tim trima državama članicama, tijelima javne vlasti u Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj, umjesto uobičajenog roka od dva mjeseca, dan je rok od mjesec dana za očitovanje o obrazloženom mišljenju. Ako do očitovanja ne dođe, ili ako razmatranja iznesena u očitovanju nisu zadovoljavajuća, Komisija može odlučiti poduzeti daljnje korake u postupku o povredi te uputiti predmet Sudu Europske unije.

Kontekst

Program za privremeno hitno premještanje uspostavljen je u rujnu 2015. na temelju dviju odluka Vijeća, pri čemu su se države članice obvezale na premještanje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz Italije i Grčke.

Komisija je svojim redovnim izvješćima o premještanju i preseljenju, u kojima je pozivala na poduzimanje potrebnih mjera, redovno izvješćivala o provedbi dviju odluka Vijeća. U današnjem 14. izvješću o premještanju i preseljenju izvješćuje se o znatno povećanoj stopi premještanja 2017. uz više od 1000 transfera svakog mjeseca od studenoga 2016., a u lipnju 2017. zabilježen je novi rekord od više od 3000 transfera,. Do 26. srpnja premješteno je ukupno 24 676 osoba (16 803 iz Grčke; 7873 iz Italije).

Uzimajući u obzir da trenutačno većina država članica redovito preuzima obveze i provodi premještanje, transfer svih osoba koje ispunjavaju uvjete do rujna 2017. potpuno je izvediv ako se stopa premještanja iz Grčke održava, a iz Italije poveća. U ovoj je završnoj fazi od ključne važnosti da države članice ubrzaju premještanja i preuzmu dovoljno obveza kako bi se stvorio dovoljno velik broj mjesta za premještanje svih podnositelja zahtjeva koji za to ispunjavaju uvjete, uključujući onih za koje se očekuje da će stići do 26. rujna. U svakom slučaju, zakonska obveza država članica u pogledu premještanja bit će na snazi i nakon rujna: odluke Vijeća o premještanju primjenjuju se na sve osobe koje pristignu u Grčku ili Italiju do 17. rujna odnosno do 26. rujna 2017., a nakon tog datuma nužno je u razumnom roku premjestiti podnositelje zahtjeva koji ispunjavanju uvjete. 

Dodatne informacije

Priopćenje za tisak: Rekordan broj osoba premješten iz Italije i Grčke u mjesec dana

Komunikacija: 14. izvješće o premještanju i preseljenju

Informativni članak: Premještanje i preseljenje

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Za informacije o općem postupku zbog povrede vidjeti MEMO/12/12 (infografika).

O postupcima zbog povrede prava EU-a

IP/17/2103

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar