Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje veřejnou konzultaci týkající se zdravotní a jiné péče v rámci jednotného digitálního trhu

Brusel 20. července 2017

Evropská komise dnes zahajuje veřejnou konzultaci ohledně způsobu, jakým by Evropa měla podporovat digitální inovace v oblasti zdravotní a jiné péče, které by prospěly občanům i systémům zdravotní péče v Evropě.

Hlavní poznatky z této konzultace pak budou začleněny do nového sdělení k této oblasti politiky, které má být přijato do konce roku 2017, jak bylo oznámeno v nedávném přezkumu strategie Komise pro jednotný digitální trh.

Místopředseda Andrus Ansip a komisaři Vytenis Andriukaitis, Mariya Gabrielová a Carlos Moedas tuto iniciativu uvítali a uvedli:

„Jsme odhodláni zlepšit kvalitu života evropských občanů tím, že díky využití plného potenciálu digitálních technologií zdokonalíme evropské systémy zdravotní a jiné péče a výzkumu. Tato konzultace nám pomůže určit způsoby, jak občanům a zdravotnickým a výzkumným pracovníkům poskytnout lepší přístup ke zdravotním údajům, prevenci, rychlé reakci na hrozící pandemie, individualizované léčbě a péči. Zvažujeme vytvoření nových digitálních iniciativ, aby se mohl realizovat volný pohyb pacientů a údajů, podpořila se modernizace vnitrostátních zdravotních systémů a shromáždily se rozptýlené důkazy a inovativní znalosti z celé Evropy. Občané a jejich blaho jsou prioritou našich politik.“

Uvedená konzultace shromáždí informace o třech hlavních pilířích:

  1. zabezpečený přístup občanů k jejich zdravotním údajům a možnost sdílet tyto údaje přes hranice, vyjasnění práv občanů a posílení interoperability elektronických zdravotních záznamů v Evropě;
  2. propojení a sdílení údajů a odborných znalostí pro účely výzkumu, personalizovaná zdravotní a jiná péče a lepší předvídání epidemií;
  3. s pomocí digitálních služeb zlepšení situace občanů a integrované péče zaměřené na pacienty.

Občané, organizace pacientů, zdravotnický a ošetřující personál, veřejné orgány, výzkumní pracovníci, průmysl, investoři, pojišťovny a uživatelé elektronických zdravotnických nástrojů se vyzývají, aby vyjádřili svůj názor prostřednictvím průzkumu EU do 12. října 2017.

Souvislosti

Demografická změna, rostoucí výskyt chronických onemocnění, opakovaný výskyt infekčních onemocnění a zvyšující se náklady na zdravotní péči představují značný problém pro poskytování zdravotní péče v Evropě. Sdělení s názvem „Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče“ dospělo k závěru, že schopnost členských států poskytovat v budoucnu vysoce kvalitní zdravotní péči všem občanům bude záviset na tom, zda se jim podaří zvýšit odolnost systémů zdravotní péče a přitom zachovat jejich nákladovou efektivnost a finanční udržitelnost.

Digitální inovace mohou nabídnout nákladově efektivní nástroje na podporu přechodu z modelu nemocniční zdravotní péče na integrovaný model zaměřený na jednotlivé pacienty, zlepšení propagace zdraví, prevence a přístupu k péči, a mohou tak přispět k udržitelnosti a odolnosti systémů zdravotní péče. Tím lze zaručit respektování práva občanů na přístup ke svým zdravotním údajům kdekoli v Evropě. Lze tím přispět ke zlepšení dozoru a včasnému odhalování infekčních epidemií. Může se tím rovněž významně urychlit diagnostika a léčba pacientů. Například v oblasti vzácných onemocnění činí v současnosti průměrná doba pro diagnostiku známého vzácného onemocnění 5,6 roku a tato doba by se mohla díky molekulární diagnostice a konzultacím s odborníky na dálku zkrátit na jeden rok. Digitální transformace zdravotní a jiné péče navíc zlepšuje situaci občanů, jelikož jim umožňuje lépe se starat o své vlastní zdraví a snadněji komunikovat s poskytovateli zdravotní péče.

Nedávný přezkum jednotného digitálního trhu v polovině období řeší právě tyto problémy. Navrhuje, aby se Komise zaměřila na potřebu a rozsah opatření pro digitální zdraví a péči, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, právech pacientů a elektronické identifikaci.

Práce Komise v této oblasti vychází z již existujících iniciativ v oblasti digitálního zdraví, jako je akční plán pro elektronické zdravotnictví, Horizont 2020 a programy pro aktivní a asistované žití, které slouží k financování výzkumu a inovací, nástroj pro propojení Evropy, evropské referenční sítě pro vzácná a komplexní onemocnění nebo evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí.

Další informace

Přezkum jednotného digitálního trhu v polovině období

Zvláštní průzkum Eurobarometr 460. „Postoje k vlivu digitalizace a automatizace na každodenní život“

Zdraví v rámci jednotného digitálního trhu
Politiky v oblasti elektronického zdravotnictví

Sdělení s názvem „Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče“

Výzkum a inovace v oblasti zdraví

 

 

IP/17/2085

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar