Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT LT

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hälsoforskning: Kommissionens pris på 1 miljon euro till banbrytande test som skiljer mellan virala och bakteriella infektioner

Leuven den 6 februari 2017

De priser som idag delas ut för exceptionella forskningsprojekt på hälsoområdet är en del av kommissionens arbete med att främja bättre användning av antibiotika och bekämpa det växande problemet med antibiotikaresistens.

Får ej spridas förrän den 6 februari 2017 kl. 17.00 (centraleuropeisk tid).

Vid en prisceremoni som hölls i dag utdelades Horisontpriset för bättre användning av antibiotika, värt 1 miljon euro, av Carlos Moedas, kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation. Vytenis Andriukaitis, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, överräckte EU:s folkhälsopris till hjälporganisationer som bekämpar antibiotikaresistens vid ceremonin som universitetet i Leuven i Belgien stod värd för.

Horisontpriset på 1 miljon euro ges ut för ett test som genom ett stick i fingret på mindre än tio minuter kan diagnosticera en bakteriell infektion och ange om en patient tryggt kan få behandling utan antibiotika. Det lättanvända testet väntas vara tillgängligt för patienter senast 2018. Svenska P&M Venge AB står tillsammans med nederländska Philips Electronics bakom Minicare HNL, den gemensamma forskningsinsats som har utvecklat testet.

– Överanvändning och felanvändning av antibiotika är en stor utmaning för folkhälsan, säger kommissionär Carlos Moedas. Vi hjälper till att få ut den här produkten till patienter så fort som möjligt, så att antibiotika endast används vid bakteriella infektioner och inte vid virusinfektioner där de är ineffektiva eller onödiga. Detta bidrar till att bromsa den farliga ökningen av antibiotikaresistens.

Med EU:s folkhälsopris till hjälporganisationer som bekämpar antibiotikaresistens uppmärksammas exceptionella initiativ från icke-statliga organisationer för att minska det hot som antibiotikaresistens utgör för människors hälsa. Första priset på 20 000 euro tilldelades den europeiska konsumentorganisationen, BEUC, för deras kampanj ”From Farm to You”, som har ökat medvetenheten om orsakerna till antibiotikaresistens, såsom överanvändning av antibiotika för boskap och felanvändning och överanvändning av antibiotika för människor.

– Vi måste uppmärksamma initiativ som ökar medvetenheten kring det ökande hot som antibiotikaresistens utgör, säger Vytenis Andriukaitis, kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet. Att avvärja det här överhängande hotet innan det förvandlas till en mardröm för folkhälsan är min högsta prioritet som hälsokommissionär och före detta läkare. Jag räknar med fortsatt hjälp och engagemang från organisationer som BEUC.

Finalister

Två andra finalister var nära att vinna priset för bättre användning av antibiotika med innovativ patientinriktad teknik, nämligen följande:

– PulmoCheck, som utvecklar en apparat som inom 2–6 minuter reagerar på kroppsvätskor från en bakteriell infektion.

– ImmunoPoc, för ett fingerpricktest som kan skilja mellan bakteriella och virala infektioner inom femton minuter.

För EU:s folkhälsopris tilldelades andra priset på 15 000 euro till Alliance to Save our Antibiotics, Compassion in World Farming och Soil Association. Tredje priset på 10 000 euro tilldelades World Alliance Against Antibiotic Resistance för kampanjen ”Acting to Preserve Antibiotics”.

Bakgrund

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hot och en betydande samhällelig och ekonomisk börda. Om vi inte gör något åt problemet väntas det leda till miljontals dödsfall i världen per år när vi når 2050 och en kumulerad förlust på över 90 biljoner euro för världsekonomin. Antibiotikaresistens har därför blivit en politisk prioritering inom EU.

Inom EU orsakar antibiotikaresistens varje år 25 000 dödsfall och över 1,5 miljarder euro i sjukvårdskostnader och produktivitetsförluster. EU-kommissionen har allt sedan 1999 arbetat för att bekämpa antibiotikaresistens med en One health-modell som bygger på idén att människors hälsa, djurs hälsa och miljön är nära sammanknutna. En ny handlingsplan mot antibiotikaresistens utvecklas med grund i utvärderingen av 2011 års handlingsplan. Fokus ligger på verksamhet med ett tydligt EU-mervärde och mätbara och konkreta resultat. Detta omfattande offentliga samråd bör bidra till det gemensamma målet att bevara effektiviteten för antimikrobiella medel, stärka infektionskontrollen och stimulera innovativa nya behandlingar.

Den 27 januari 2017 inledde kommissionen ett offentligt samråd om vilka åtgärder som kan ingå i den nya One health-handlingsplanen mot antibiotikaresistens, som enligt planerna ska antas senast under sommaren 2017. Samrådet är öppet fram till den 28 april 2017 och inbegriper ett frågeformulär för offentliga förvaltningar och berörda parter, samt ett frågeformulär för medborgare.

Horisontpriserna är så kallade stimulanspriser, som innebär att man lockar med prispengar till den som på effektivast möjliga sätt kan handskas med en given utmaning. Det finns inga fastställda metoder eller tekniska detaljer för Horisontpriserna, utan sökande har fullständig frihet att hitta på den mest lovande och effektiva lösningen. Syftet är att stimulera innovation och utveckla lösningar på problem som är viktiga för människorna i EU.

Mer information

Faktablad: Hur EU:s forskningsbidrag bidrar till folkhälsan och bekämpar antibiotikaresistens

IP/17/205

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar