Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT LT

Europese Commissie - Persbericht

Gezondheidsonderzoek: Commissie beloont baanbrekende test om tussen virale en bacteriële infecties te onderscheiden met 1 miljoen euro

Leuven, 6 februari 2017

De prijzen die vandaag worden toegekend aan voortreffelijke projecten op het gebied van gezondheidsonderzoek, passen in het kader van de inspanningen van de Commissie om een beter gebruik van antibiotica te promoten en het toenemend probleem van antimicrobiële resistentie te bestrijden.

Onder embargo tot 17:00 uur (Brusselse tijd) op 6 februari 2017

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, en Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, hebben vandaag respectievelijk de met 1 miljoen euro gedoteerde Horizonprijs voor een beter gebruik van antibiotica en de EU Health Award voor ngo's die zich inzetten in de strijd tegen antimicrobiële resistentie uitgereikt tijdens een plechtigheid aan de Universiteit van Leuven (België).

De met 1 miljoen euro gedoteerde Horizonprijs gaat naar Minicare HNL voor een vingerpriktest waarmee een bacteriële infectie in minder dan tien minuten kan worden opgespoord en waarmee kan worden nagegaan of de patiënt veilig zonder antibiotica kan worden behandeld. De gebruiksvriendelijke test zal naar verwachting tegen 2018 voor patiënten beschikbaar zijn. De test is ontwikkeld door Minicare HNL, een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van P&M Venge AB uit Zweden en Philips Electronics uit Nederland.

Volgens commissaris Moedas "vormen het overmatig gebruik en het misbruik van antibiotica een groot probleem voor de volksgezondheid. Wij willen ertoe bijdragen dat de patiënten de test zo snel mogelijk kunnen gebruiken, zodat antibiotica alleen bij bacteriële infecties worden gebruikt en niet bij virale infecties. Bij virale infecties hebben antibiotica immers geen effect en zijn ze onnodig. We kunnen zo de gevaarlijke toename van antimicrobiële resistentie helpen bestrijden."

De EU Health Award voor ngo's die zich inzetten in de strijd tegen antimicrobiële resistentie beloont voortreffelijke initiatieven van ngo's om het gevaar van antimicrobiële resistentie (AMR) voor de menselijke gezondheid te verminderen. De met 20 000 euro gedoteerde eerste prijs werd toegekend aan BEUC, het Europees Bureau van Consumentenverenigingen, voor de voorlichtingscampagne "From Farm to You" over de oorzaken van antimicrobiële resistentie, zoals overmatig gebruik van antimicrobiële stoffen bij vee en misbruik en overmatig gebruik van antibiotica in de menselijke geneeskunde.

Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei hierover: "Wij moeten bijzondere aandacht schenken aan initiatieven die de mensen bewust maken van het toenemend gevaar van AMR. Als commissaris voor gezondheid en als voormalig arts is het mijn topprioriteit dit dreigende gevaar af te wenden voordat het een nachtmerrie voor de volksgezondheid wordt. Ik reken ook in de toekomst op de hulp en het engagement van organisaties als BEUC." 

Finalisten

Voor de prijs voor een beter gebruik van antibiotica waren nog twee andere finalisten in de running met innovatieve patiëntgerichte technologieën :

- PulmoCheck, voor de ontwikkeling van een toestel dat binnen 2 à 6 minuten reageert op lichaamsvloeistoffen die het gevolg zijn van een bacteriële infectie;

- ImmunoPoc, voor een vingerpriktest die binnen vijftien minuten kan differentiëren tussen bacteriële en virale infecties.

Bij de EU Health Award ging de met 15 000 euro gedoteerde tweede prijs naar de Alliance to Save our Antibiotics, Compassion in World Farming en de Soil Association. De derde prijs (10 000 euro) ging naar de World Alliance Against Antibiotic Resistance voor hun campagne "Acting to Preserve Antibiotics".

Achtergrondinformatie

Antimicrobiële resistentie is een groeiend wereldwijd gevaar dat aanzienlijke maatschappelijke en economische lasten meebrengt. Als we niets doen, zullen naar verwachting tegen 2050 jaarlijks wereldwijd miljoenen mensen als gevolg van AMR omkomen en zal het cumulatieve verlies voor de wereldeconomie tot ruim 90 biljoen euro oplopen. Antimicrobiële resistentie is daarom een politieke prioriteit voor de EU geworden.

In de EU is AMR jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van 25 000 mensen. Bovendien belopen de kosten voor gezondheidszorg en de productiviteitsverliezen als gevolg van AMR jaarlijks ruim 1,5 miljard euro. Sinds 1999 is de Europese Commissie vastbesloten AMR te bestrijden op basis van het beginsel dat de gezondheid van mensen, dieren en het milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn ("One Health"). Er wordt momenteel een nieuw actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie ontwikkeld op basis van de evaluatie van het actieplan 2011. In het nieuwe actieplan wordt de nadruk gelegd op activiteiten met een duidelijke EU-meerwaarde en op meetbare en concrete resultaten. Deze brede openbare raadpleging moet bijdragen tot de gemeenschappelijke doelstelling: de doeltreffendheid van antimicrobiële stoffen vrijwaren, de beheersing van infecties versterken en innovatieve nieuwe behandelingen bevorderen.

Op 27 januari 2017 is de Commissie een openbare raadpleging begonnen over mogelijke activiteiten in het kader van het nieuwe "One Health"-actieplan ter bestrijding van AMR, dat in de zomer van 2017 moet worden goedgekeurd. De raadpleging loopt tot en met 28 april 2017 en omvat een vragenlijst voor overheidsinstanties en belanghebbende partijen en een vragenlijst voor burgers.

De Horizonprijzen zijn geldprijzen voor wie de meest doeltreffende oplossing voor een bepaald probleem ontwikkelt. Er worden geen methoden of technische details voorgeschreven, zodat de kandidaten volledig vrij zijn om de beste en meest doeltreffende oplossing te ontwikkelen. Doel is innovatie te bevorderen en oplossingen te vinden voor problemen die de Europese burgers belangrijk vinden.

Meer informatie

Factsheet: Hoe draagt de EU-financiering van onderzoek bij aan de volksgezondheid en de strijd tegen antimicrobiële resistentie

IP/17/205

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar