Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sveikatos moksliniai tyrimai. Už proveržio technologiją, kurią bakterinė infekcija atskiriama nuo virusinės, – 1 mln. eurų Komisijos premija

Leuven, 2017 m. vasario 6 d.

Šiandien išdalyti apdovanojimai už išskirtinius sveikatos mokslinių tyrimų projektus – vienas iš Komisijos veiklos, kuria skatinama geriau naudoti antibiotikus ir kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, barų.

Neskelbtina iki 2017 m. vasario 6 d. 17:00 Briuselio laiku

Šiandien Leveno universitete (Belgija) per apdovanojimų įteikimo ceremoniją už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas įteikė 1 mln. eurų programos „Horizontas“ premiją už geresnį antibiotikų naudojimą, o už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms kovojančioms NVO įteikė ES sveikatos srities apdovanojimus.

Milijono eurų vertės „Horizonto“ premija skirta už kraujo iš piršto tyrimą, kuriuo per mažiau kaip dešimt minučių galima diagnozuoti bakterinę infekciją ir nustatyti, ar pacientą galima saugiai gydyti be antibiotikų. Tikimasi, kad šį lengvai atliekamą tyrimą pacientams bus galima pradėti taikyti dar iki 2018 m. Šis tyrimas – dviejų partnerių „P&M Venge AB“ (Švedija) ir „PHILIPS Electronics“ (Nyderlandai), drauge vykdžiusių projektą „Minicare HNL“, mokslinių tyrimų rezultatas.

Komisijos narys C. Moedasas sakė: Pernelyg dažnas ar netinkamas antibiotikų vartojimas yra didelė visuomenės sveikatos problema. Prisidedame prie to, kad šį prietaisą būtų galima kuo greičiau naudoti pacientams ir taip užtikrinti, kad antibiotikai būtų naudojami tik bakterinėms, o ne virusinėms infekcijoms gydyti, nes pastarųjų atveju jie neveiksmingi arba nereikalingi. Tai padės mažinti pavojingai augantį atsparumą antimikrobinėms medžiagoms.

ES sveikatos srities apdovanojimas su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms kovojančioms NVO skiriamas pagirtinoms NVO iniciatyvoms, kuriomis siekiama mažinti atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamą pavojų žmonių sveikatai. 20 000 eurų pirmoji premija atiteko Europos vartotojų organizacijai BEUC už kampaniją „Iš ūkio tau“ (angl. From Farm to You), kurios metu visuomenė buvo informuojama apie atsparumo antimikrobinėms medžiagoms priežastis, pavyzdžiui, kad gyvuliams duodama per daug antimikrobinių medžiagų ir per daug antibiotikų naudojama žmonių medicinoje.

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis sakė: Turime populiarinti iniciatyvas, kurių tikslas – šviesti visuomenę apie atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamą ir vis didėjančią grėsmę. Mano, kaip už sveikatą atsakingo Komisijos nario ir kaip buvusio gydytojo, svarbiausias prioritetas – užbėgti šiai grėsmei už akių, kol ji nevirto visuomenės sveikatos tragedija. Tikiuosi, kad tokios organizacijos kaip BEUC ir toliau aktyviai darbuosis šioje srityje. 

Finalistai

Dėl premijos už geresnį antibiotikų vartojimą atkakliai varžėsi ir kiti du finalistai, pateikę novatoriškas į pacientą orientuotas technologijas. Tai:

- bendrovė „PulmoCheck“, kurianti prietaisą, kuris per 2–6 minutes sureaguos į kūno skysčius, atsiradusius dėl bakterinės infekcijos;

- bendrovė „ImmunoPoc“, kurianti iš piršto imamo kraujo tyrimą, iš kurio per penkiolika minučių bus galima nustatyti, ar infekcija yra bakterinė, ar virusinė.

ES sveikatos srities antrasis 15 000 eurų apdovanojimas atiteko „Antibiotikų gelbėjimo aljansui“ (angl. Alliance to Save our Antibiotics), kurį sudaro tokios organizacijos kaip Compassion in World Farming ir Soil Association, o trečiasis 10 000 eurų apdovanojimas skirtas Pasauliniam kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms aljansui (angl. World Alliance Against Antibiotic Resistance) už kampaniją „Išsaugokime antibiotikus“ (ang. „Acting to Preserve Antibiotics“).

Pagrindiniai faktai

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms – tai auganti pasaulinė grėsmė ir didelė socialinė bei ekonominė našta. Prognozuojama, kad jei nebus imtasi veiksmų, iki 2050 m. mirčių dėl šios priežasties skaičius kasmet sieks kelis milijonus, o pasaulio ekonomikai bus padaroma žalos už daugiau kaip 90 trilijonų eurų. Todėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problema tapo ir ES politiniu prioritetu.

Apskaičiuota, kad dėl šio atsparumo ES kasmet miršta 25 000 žmonių ir patiriama 1,5 mlrd. eurų išlaidų dėl papildomų sveikatos priežiūros paslaugų ir mažesnio našumo. Su šia problema Europos Komisija kovoja nuo 1999 m., kai paskelbė koncepciją „Viena sveikata“, kurios esmė ta, kad žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikata yra labai glaudžiai susijusi. Šiuo metu, remiantis 2011 m. veiksmų plano vertinimu, rengiamas naujas kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama aiškią pridėtinę vertę ES turinčiai veiklai ir išmatuojamiems bei konkretiems rezultatams. Šios plataus masto viešos konsultacijos turėtų padėti siekti bendro tikslo – išlaikyti antibiotikų efektyvumą, griežtinti infekcijų kontrolę ir skatinti naujoviškus gydymo būdus.

2017 m. sausio 27 d. Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl to, kokią veiklą būtų galima įtraukti į naują kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą „Viena sveikata“, kuris turi būti priimtas 2017 m. vasarą. Iki 2017 m. balandžio 28 d. vyksiančias konsultacijas sudaro klausimynas viešojo administravimo institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams bei klausimynas piliečiams.

Pagal programą „Horizontas 2020“ skiriamos premijos (arba skatinamieji prizai) – tai piniginiai apdovanojimai tiems, kas veiksmingiausiai išsprendžia konkretų uždavinį. Šiuose konkursuose nenurodoma konkreti metodika ar techninės specifikacijos – dalyviai turi visišką laisvę pasiūlyti patį perspektyviausią ir veiksmingiausią sprendimą. Tikslas – skatinti inovacijas ir rasti Europos piliečiams svarbių problemų sprendimus.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Kaip ES moksliniai tyrimai prisideda prie visuomenės sveikatos ir padeda kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms

IP/17/205

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar