Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU och Brasilien samarbetar för likvärdiga förutsättningar på global nivå för jordbruksstöd

Bryssel den 17 juli 2017

Ett gemensamt förslag med WTO syftar också till att trygga livsmedelsförsörjningen på ett sätt som inte snedvrider marknaden.

EU och Brasilien – två av världens största producenter av jordbruksprodukter – skickade i dag in ett gemensamt förslag till Världshandelsorganisationen (WTO) om stöd till jordbruksproduktion och åtgärder för trygg livsmedelsförsörjning. Målet är att begränsa snedvridningen av marknaden och att säkerställa likvärdiga förutsättningar för jordbrukare samtidigt som hänsyn tas till de särskilda behov som finns i utvecklingsländer.

Colombia, Peru och Uruguay har redan uttryckt sitt stöd till initiativet och är medförslagsställare till förslaget från EU och Brasilien.

Inrikes jordbruksstöd är en viktig fråga i förhandlingarna som leder fram till WTO:s elfte ministerkonferens (MC11) som kommer att hållas i Buenos Aires i december 2017.

– Tillsammans med Brasilien och andra länder visar vi vårt starka stöd för ett globalt regelbaserat handelssystem vid en viktig tidpunkt för Världshandelsorganisationen, säger handelskommissionär Cecilia Malmström. Vårt förslag är både ambitiöst och realistiskt. Det kommer att säkerställa framåtblickande och förhoppningsvis framgångsrika förhandlingar i denna viktiga fråga i Buenos Aires.

– Det gläder mig att EU och Brasilien kan fortsätta i ledarrollen från ministerkonferensen i Nairobi 2015, där vårt gemensamma förslag ledde till den historiska reformen av de globala exportkonkurrensreglerna för jordbruk, säger jordbrukskommissionär Phil Hogan. Nu fäster vi uppmärksamheten på inrikes jordbruksstöd. EU har reformerat sin jordbrukspolitik i grunden. Detta förslag bör få andra WTO-medlemmar att ta efter vårt exempel och säkerställa att det råder likvärdiga förutsättningar för alla jordbrukare på de lokala, regionala och globala marknaderna.

Förslaget syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar mellan WTO-medlemmarna genom att begränsa jordbruksstöd som snedvrider marknaden i förhållande till storleken på varje lands jordbrukssektor. Initiativet tar hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov: de minst utvecklade länderna kommer att undantas från begränsningar av stödet för att deras jordbrukssektorer ska kunna utvecklas. Andra utvecklingsländer kan också stödja sina jordbrukare på ett frikostigare sätt och ta längre tid på sig för att anpassa sig. Med tanke på hur viktig bomull är för många utvecklingsländer ska man genom detta förslag också gripa sig an stöd som snedvrider handeln inom den sektorn på ett riktat, lägligt och ambitiöst sätt.

När det gäller offentliga lagerhållningsprogram för tryggad livsmedelsförsörjning genomför förslaget mandatet från ministerkonferensen 2013 om att förena befintlig offentlig praxis med WTO:s bidragsregler. Reglerna för sådana lagerhållningsprogram ska skärpas och åtföljas av åtgärder för att undvika negativa snedvridande effekter på marknaden.

Andra frågor där EU också trycker på för att nya lösningar ska diskuteras vid ministerkonferensen i december är fiskesubventioner, e-handel, inhemsk reglering av tjänster, öppenhet för mindre företag och investeringsfrämjande.

Mer information

EU:s engagemang i WTO och kraftfulla uppmaningar om att motverka protektionism välkomnas i WTO-rapport

Utvecklingsagendan från Doha

Världshandelsorganisationens tionde ministerkonferens i Nairobi den 15–18 december 2015

EU leder insatser för att ta itu med konkurrens inom export av jordbruksprodukter vid WTO:s tionde ministerkonferens

IP/17/2031

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar