Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU in Brazilija združujeta moči za enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni pri subvencioniranju kmetijstva

Bruselj, 17. julija 2017

Skupni predlog STO obravnava tudi spodbujanje prehranske varnosti na način, ki ne izkrivlja trga.

EU in Brazilija, dve največji svetovni proizvajalki kmetijskih proizvodov, sta danes Svetovni trgovinski organizaciji (STO) predložili skupen predlog o podpori kmetijske proizvodnje in ukrepih za prehransko varnost. Cilj je omejiti izkrivljanje trga, da bi ob upoštevanju posebnih potreb držav v razvoju kmetom zagotovili enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni.

Kolumbija, Peru in Urugvaj so že izrazili svojo podporo pobudi in so sopredlagatelji predloga EU in Brazilije.

Domača podpora kmetijstvu je pomembno vprašanje v pogajanjih, ki potekajo pred 11. ministrsko konferenco STO (MC11), ki bo v Buenos Airesu decembra 2017.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „Skupaj z Brazilijo in drugimi državami v tem pomembnem trenutku za Svetovno trgovinsko organizacijo neomajno zagovarjamo svetovni trgovinski sistem, ki temelji na pravilih. Naš predlog je hkrati ambiciozen in realističen. Omogočil nam bo v prihodnost usmerjena pogajanja o tem pomembnem vprašanju v Buenos Airesu, za katera upamo, da bodo uspešna.“

Komisar Phil Hogan, pristojen za kmetijstvo in razvoj podeželja, je povedal: „Veseli me, da sta EU in Brazilija od ministrske konference v Nairobiju leta 2015, ko je naš skupni predlog privedel do zgodovinske reforme globalnih izvoznih pravil glede konkurence v kmetijstvu, nadaljevali svojo vodilno vlogo. Zdaj pozornost preusmerjamo k domačim kmetijskim subvencijam. EU je pomembno preoblikovala svojo kmetijsko politiko. Ta predlog bi moral druge članice STO spodbuditi, da sledijo našemu zgledu in da tako zagotovimo enake konkurenčne pogoje za vse kmetovalce na lokalnih, regionalnih in svetovnih trgih.“

Predlaga se poenotenje konkurenčnih pogojev med državami članicami STO, tako da se sorazmerno velikosti kmetijskega sektorja vsake države omeji kmetijske subvencije, ki izkrivljajo trgovino. Pobuda upošteva posebne potrebe držav v razvoju: najmanj razvite države bi bile izvzete iz vsakršnih omejitev subvencij, da se njihovemu kmetijskemu sektorju omogoči razvoj. Druge države v razvoju bi prav tako lahko svoje kmete podprle velikodušneje in bi imele več časa za prilagoditev. Glede na pomen bombaža za mnoge države v razvoju predlog prav tako bolj usmerjeno, pravočasno in ambiciozno obravnava subvencije, ki izkrivljajo trgovino v tem sektorju.

V zvezi s sistemi zalog za zagotavljanje prehranske varnosti predlog izvaja zaveze z ministrske konference leta 2013, ki se nanašajo na usklajevanje obstoječih nacionalnih praks s pravili STO glede subvencij. Pravila o takih sistemih zalog bi bilo treba okrepiti in dopolniti z ukrepi za preprečitev negativnih učinkov, ki izkrivljajo trg.

EU se zavzema za nove rešitve tudi pri drugih vprašanjih, o katerih bi bilo treba razpravljati na decembrski ministrski konferenci STO, in sicer o subvencijah na področju ribištva, elektronskega poslovanja, nacionalnih predpisov v storitvah, preglednosti za mala podjetja in spodbujanja naložb.

Več informacij

Poročilo STO pozdravlja dejavno sodelovanje EU v Svetovni trgovinski organizaciji in njeno nasprotovanje protekcionizmu

Razvojna agenda iz Dohe

10. ministrska konferenca Svetovne trgovinske organizacije v Nairobiju 15.–18. decembra 2015

EU vodi prizadevanja za reševanje kmetijske izvozne konkurence na 10. ministrski konferenci STO

IP/17/2031

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar