Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ a Brazília spájajú sily v presadzovaní rovnakých podmienok v oblasti poľnohospodárskych dotácií na celom svete

Brusel 17. júl 2017

V spoločnom návrhu Svetovej obchodnej organizácie sa rieši aj podpora potravinovej bezpečnosti spôsobom, ktorý nedeformuje trh.

EÚ a Brazília – dvaja najväčší svetoví producenti poľnohospodárskych produktov – dnes Svetovej obchodnej organizácii (WTO) predložili spoločný návrh na podporu opatrení týkajúcich sa poľnohospodárskej produkcie a potravinovej bezpečnosti. Cieľom návrhu je obmedziť deformáciu trhu, zabezpečiť rovnaké podmienky pre poľnohospodárov na celosvetovej úrovni a zároveň zohľadniť konkrétne potreby rozvojových krajín.

Podporu tejto iniciatíve už vyjadrili Kolumbia, Peru a Uruguaj a sú spolupredkladateľmi návrhu EÚ a Brazílie.

Vnútroštátna podpora poľnohospodárstva bude dôležitou otázkou na rokovaniach, ktorých výsledkom bude 11.konferencia ministrov WTO (MC11), ktorá sa bude konať v decembri 2017 v Buenos Aires.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová k tomu povedala: „Spolu s Brazíliou a ďalšími krajinami preukazujeme pevnú podporu globálnemu obchodnému systému založenému na pravidlách v čase dôležitom pre Svetovú obchodnú organizáciu. Náš návrh je ambiciózny a zároveň realistický. Umožní nám uskutočniť výhľadové a dúfam, že aj úspešné, rokovania o tejto dôležitej otázke v Buenos Aires.“

Phil Hogan, komisár zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, uviedol: „Teší ma, že EÚ a Brazília môžu pokračovať vo svojej vedúcej úlohe, ktorej sa ujali od ministerskej konferencie v Nairobi v roku 2015, keď náš spoločný návrh viedol k historickej reforme globálnych vývozných pravidiel týkajúcich sa hospodárskej súťaže v poľnohospodárstve. Teraz obraciame pozornosť na vnútroštátne poľnohospodárske dotácie. EÚ výrazne reformovala svoju poľnohospodársku politiku. Tento návrh by mal viesť ostatných členov WTO k tomu, aby nasledovali náš príklad a zabezpečili tak rovnaké podmienky pre všetkých poľnohospodárov na miestnych, regionálnych a celosvetových trhoch.“

V návrhu sa odporúča zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členmi WTO obmedzením poľnohospodárskych dotácií narúšajúcich obchod v pomere k veľkosti poľnohospodárskeho sektora každej krajiny. Iniciatíva berie do úvahy osobitné potreby rozvojových krajín: najmenej rozvinuté krajiny by boli oslobodené od akýchkoľvek limitov týkajúcich sa dotácií, aby mali možnosť rozvíjať svoj poľnohospodársky sektor. Ostatné rozvíjajúce sa krajiny by takisto mohli podporovať svojich poľnohospodárov štedrejším spôsobom a ponechať im viac času na adaptáciu. Vzhľadom na význam bavlny pre mnohé rozvojové krajiny sa v návrhu riešia aj dotácie narúšajúce obchod v tomto sektore, a to cieleným, načasovaným a ambicióznym spôsobom.

Pokiaľ ide o verejné vytváranie zásob na účely potravinovej bezpečnosti, návrhom sa vykonáva mandát udelený na ministerskej konferencii v roku 2013 a zameraný na zosúladenie existujúcich verejných postupov s pravidlami v oblasti dotácií WTO. Pravidlá týkajúce sa takéhoto vytvárania zásob by boli posilnené a sprevádzané opatreniami na zamedzenie negatívnym účinkom deformujúcim trh.

K ďalším otázkam, v ktorých sa EÚ zasadzuje aj za nové riešenia, o ktorých sa má diskutovať na decembrovom ministerskom zasadnutí WTO, patria dotácie na rybolov, elektronický obchod, vnútroštátna regulácia služieb, transparentnosť malých spoločností a zjednodušenie investovania.

Ďalšie informácie

V správe WTO sa oceňuje zapojenie EÚ do činnosti WTO, ako aj dôrazná výzva EÚ na odpor proti protekcionizmu

Rozvojový program z Dauhy

Desiata ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (Nairobi 15. – 18. decembra 2015)

EU vyvíja úsilie s cieľom riešiť hospodársku súťaž v oblasti vývozu poľnohospodárskych produktov na 10. ministerskej konferencii WTO

IP/17/2031

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar