Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU en Brazilië maken zich sterk voor landbouwsubsidies onder wereldwijd gelijke voorwaarden

Brussel, 17 juli 2017

Het gezamenlijke WTO-voorstel wil ook de voedselzekerheid bevorderen zonder dat de markt wordt verstoord.

De EU en Brazilië – twee van 's werelds grootste producenten van landbouwproducten – hebben de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vandaag een gezamenlijk voorstel voorgelegd over ondersteuning van de landbouwproductie en maatregelen op het gebied van voedselzekerheid. Het doel is om marktverstoringen te beperken en te zorgen voor wereldwijd gelijke concurrentievoorwaarden voor landbouwers, waarbij rekening zal worden gehouden met de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden.

Colombia, Peru en Uruguay hebben reeds laten weten het initiatief te steunen en scharen zich eveneens achter het voorstel van de EU en Brazilië.

Binnenlandse landbouwsteun staat hoog op de agenda van de onderhandelingen in de aanloop naar de 11e ministersconferentie van de WTO (MC11) die in december 2017 in Buenos Aires zal worden gehouden.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei hierover: "Samen met Brazilië en andere landen scharen wij ons volledig achter een op regels gebaseerd wereldhandelssysteem, op dit voor de Wereldhandelsorganisatie zo belangrijke moment. Het voorstel dat wij doen is niet alleen ambitieus maar ook realistisch en zal ervoor zorgen dat wij in Buenos Aires toekomstgerichte onderhandelingen over dit belangrijke onderwerp kunnen voeren die hopelijk met succes worden bekroond."

Phil Hogan, commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, zei het volgende: "Ik ben erg blij dat de EU en Brazilië ook nu weer een leidende rol kunnen vervullen, net zoals bij de ministersconferentie van Nairobi in 2015, toen ons gezamenlijke voorstel de aanzet heeft gegeven tot de historische hervorming van de wereldwijd geldende regels inzake uitvoerconcurrentie in de landbouwsector. Deze keer richten wij ons op binnenlandse landbouwsubsidies. De EU heeft haar landbouwbeleid drastisch hervormd. Met ons voorstel willen wij andere WTO-leden ertoe brengen ons voorbeeld te volgen en op die manier te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor alle landbouwers op plaatselijke, regionale en mondiale markten."

Volgens het voorstel moeten tussen de WTO-leden gelijke concurrentievoorwaarden tot stand worden gebracht door handelsverstorende landbouwsubsidies in verhouding tot de omvang van de landbouwsector van elk land af te bouwen. Het initiatief doet recht aan de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden: voor de minst ontwikkelde landen geldt geen enkel subsidieplafond, om de ontwikkeling van hun landbouwsector mogelijk te maken, terwijl andere ontwikkelingslanden hun landbouwers ook ruimhartiger kunnen ondersteunen en meer tijd kunnen nemen om zich aan te passen. Gezien het belang van katoen voor veel ontwikkelingslanden biedt het voorstel tevens een doelgerichte, tijdige en ambitieuze aanpak van het probleem van handelsverstorende subsidies voor die sector.

Wat betreft de overheidsvoorraadprogramma's met het oog op de continuïteit van de voedselvoorziening geeft het voorstel uitvoering aan het door de ministersconferentie van 2013 verleende mandaat om bestaande overheidspraktijken met de WTO-subsidieregels in overeenstemming te brengen. Het is de bedoeling de voorschriften voor dergelijke voorraadprogramma's aan te scherpen en aan te vullen met maatregelen waarmee negatieve, marktverstorende effecten moeten worden vermeden.

De EU dringt er tevens op aan dat tijdens de WTO-ministersconferentie in december nieuwe oplossingen worden besproken voor de kwesties van visserijsubsidies, e-handel, interne regelgeving inzake diensten, transparantie voor kleinere ondernemingen en bevordering van investeringen.

Meer informatie

WTO report welcomes the EU's engagement in the WTO and its strong call to resist protectionism

The Doha Development Agenda

10th World Trade Organization Ministerial Conference in Nairobi – 15-18 December 2015

EU leads efforts to tackle agricultural export competition at 10th WTO Ministerial Conference

IP/17/2031

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar