Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU ja Brasilia yhdistävät voimansa turvatakseen maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset maataloustukien osalta

Bryssel 17. heinäkuuta 2017

WTO:ssa esitettävässä yhteisessä ehdotuksessa käsitellään myös elintarviketurvan edistämistä siten, etteivät markkinat vääristy.

EU ja Brasilia ovat maailman suurimmat maataloustuotteiden tuottajat. Ne toimittivat tänään Maailman kauppajärjestölle (WTO) maataloustuotannon ja elintarviketurvan tukemista koskevan yhteisen ehdotuksen. Tavoitteena on rajoittaa markkinoiden vääristymistä ja varmistaa maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset viljelijöille samalla kun otetaan huomioon kehitysmaiden erityistarpeet.

Kolumbia, Peru ja Uruguay ovat jo ilmaisseet tukensa EU:n ja Brasilian ehdotukselle.

Kansalliset maataloustuet on merkittävä kysymys neuvotteluissa, jotka edeltävät Buenos Airesissa joulukuussa 2017 pidettävää WTO:n 11. ministerikokousta.

Kauppakomissaari Cecilia Malmström totesi seuraavaa: ”EU osoittaa yhdessä Brasilian ja muiden maiden kanssa vankkumattoman tukensa sääntöihin perustuvalle globaalille kauppajärjestelmälle WTO:n kannalta merkittävään aikaan. Ehdotuksemme on samalla sekä kunnianhimoinen että realistinen. Sillä varmistetaan, että Buenos Airesissa käydään tästä merkittävästä kysymyksestä tulevaisuuteen suuntautuvat ja toivottavasti menestyksekkäät neuvottelut.”

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan totesi puolestaan seuraavaa: ”Olen todella iloinen siitä, että EU ja Brasilia toimivat nytkin edelläkävijöinä. Nairobissa vuonna 2015 pidetyssä ministerikokouksessa yhteinen ehdotuksemme johti maailmanlaajuisten vientikilpailusääntöjen historialliseen uudistukseen maatalouden alalla. Nyt vuorossa ovat kansalliset maataloustuet. EU on uudistanut merkittävästi maatalouspolitiikkansa. Tämän ehdotuksen toivotaan johtavan siihen, että muut WTO:n jäsenet seuraavat esimerkkiämme ja että näin varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille viljelijöille paikallisilla, alueellisilla ja maailmanlaajuisilla markkinoilla.”

Ehdotuksessa esitetään toimintaedellytysten tasapuolistamista WTO:n jäsenten kesken siten, että kauppaa vääristäviä maataloustukia rajoitetaan suhteessa kunkin maan maatalousalan kokoon. Aloitteessa otetaan huomioon kehitysmaiden erityistarpeet. Vähiten kehittyneet maat olisi vapautettava kaikista tukien rajoituksista, jotta mahdollistetaan näiden maiden maataloussektorin kehittyminen. Muut kehitysmaat voisivat myös tukea viljelijöitään anteliaammin ja käyttää mukautumiseen enemmän aikaa. Puuvillalla on suuri merkitys monille kehitysmaille, ja ehdotuksessa esitetään, että myös tällä alalla kauppaa vääristäviin tukiin tartutaan kohdennetulla, kunnianhimoisella ja oikea-aikaisella tavalla.

Elintarviketurvaa varten käytettävien julkisten varastointijärjestelmien osalta ehdotuksella pantaisiin täytäntöön vuoden 2013 ministerikokouksessa annettu toimeksianto nykyisten yleisten käytäntöjen yhdistämisestä WTO:n tukisääntöjen kanssa. Tällaisia varastojärjestelmiä koskevia sääntöjä vahvistettaisiin ja niihin liitettäisiin toimenpiteitä, joilla vältetään kielteiset markkinoita vääristävät vaikutukset.

EU tuo esiin myös muita aloja, joiden osalta joulukuun WTO-ministerikokouksessa olisi keskusteltava uusista ratkaisuista. Näitä ovat kalastusalan tuet, verkkokauppa, palvelujen kansallinen sääntely, pienyritysten läpinäkyvyys sekä investointien helpottaminen.

Lisätietoja

WTO report welcomes the EU's engagement in the WTO and its strong call to resist protectionism

The Doha Development Agenda

10th World Trade Organization Ministerial Conference in Nairobi – 15-18 December 2015

EU leads efforts to tackle agricultural export competition at 10th WTO Ministerial Conference

IP/17/2031

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar