Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liit ja Brasiilia ühendavad jõud põllumajandustoetuste valdkonnas võrdsete tingimuste loomiseks

Brüssel, 17. juuli 2017

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) ühisettepanekus käsitletakse muu hulgas toiduainetega kindlustatuse edendamist viisil, mis ei moonuta turutingimusi.

Maailma kaks suurimat põllumajandustoodete tootjat Euroopa Liit ja Brasiilia esitasid täna WTO-le ühisettepaneku põllumajandustootmise toetamise ja toiduga kindlustatuse meetmete kohta. Eesmärk on vähendada turumoonutusi, tagada põllumajandustootjatele võrdsed tingimused ning samas võtta arvesse arengumaade konkreetseid vajadusi.

ELi-Brasiilia ettepaneku kaasrahastajad Colombia, Peruu ja Uruguay on oma toetust algatusele juba väljendanud.

Siseriiklik põllumajandustoetus on oluline teema läbirääkimistel, mis eelnevad 2017. aasta detsembris Buenos Aireses toimuvale Maailma Kaubandusorganisatsiooni 11. ministrite konverentsile (MC11).

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles sellega seoses järgmist: „Koos Brasiilia ja teiste riikidega avaldame tugevat toetust reeglitepõhisele üleilmsele kaubandussüsteemile WTO jaoks olulisel ajal. Meie ettepanek on korraga nii jõuline kui ka realistlik. Sellega tagatakse, et Buenos Aireses toimuvad selle olulise küsimuse üle tulevikku suunatud ning loodetavasti ka edukad läbirääkimised.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan lisas omalt poolt: „Mul on hea meel, et EL ja Brasiilia on endiselt juhtrollis alates 2015. aasta ministrite konverentsist Nairobis, kus meie ühisettepaneku tulemuseks oli põllumajanduses üleilmsete ekspordikonkurentsi eeskirjade ajalooline reform. Nüüd suuname tähelepanu siseriiklikele põllumajandustoetustele. EL on oma põllumajanduspoliitikat põhjalikult reforminud. Ettepanek peaks ajendama teisi WTO liidreid meie eeskuju järgima ning tagama põllumajandustootjatele võrdsed tingimused kohalikel, piirkondlikel ja üleilmsetel turgudel.“

Ettepanekus soovitatakse ühtlustada tingimused WTO liikmete vahel nii, et vähendatakse kaubandust moonutavaid põllumajandustoetusi vastavalt iga riigi põllumajandussektori suurusele. Algatuses võetakse arvesse arenguriikide konkreetseid vajadusi: vähim arenenud riikidele tehtaks erand kõigist toetuspiiranguist, et võimaldada nende põllumajandussektoril areneda. Teised arenguriigid võiksid oma põllumajandustootjaid heldemalt toetada ning võtta rohkem aega kohanemiseks. Võttes arvesse puuvilla tähtsust paljudes arenguriikides, on selle sektori toetusi, mis moonutavad kaubandust, ettepanekus käsitletud sihipäraselt, õigel ajal ja nõuetekohaselt.

Seoses probleemidega, mis on seotud toiduainetega kindlustatuse eesmärgil riigivaru loomise kavadega, võetakse ettepanekus kasutusele 2013. aasta ministrite konverentsil saadud volitus ühitada olemasolevad üldtavad WTO toetuseeskirjadega. Riigivarukavade eeskirju karmistatakse ja täiendatakse meetmetega negatiivsete turumõjude vältimiseks.

Detsembris toimuval ministrite konverentsil püüab EL leida uusi lahendusi ka sellistele teemadele nagu kalandustoetused, e-kaubandus, siseriiklikud sätted teenuste osutamise kohta, läbipaistvus väikeeettevõtjate jaoks ning investeerimise soodustamine.

Lisateave

WTO aruandes kiidetakse ELi tegevust WTOs ja kindlat püüdlust protekstionismile vastu seista

WTO/Doha arengukava

Maailma Kaubandusorganisatsiooni 10. ministrite konverents (Nairobi, 15.–18. detsember 2015)

EL on Maailma Kaubandusorganisatsiooni 10. ministrite konverentsil esirinnas konkurentsiküsimuste lahendamisel põllumajandustoodete ekspordi valdkonnas

IP/17/2031

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar