Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU og Brasilien går sammen for at sikre lige vilkår for landbrugsstøtte

Bruxelles, den 17. juli 2017

Fælles WTO-forslag handler også om at sikre fødevareforsyningerne på en måde, der ikke forvrider markedet.

EU og Brasilien - to af verdens største producenter af landbrugsprodukter - fremsendte i dag et fælles forslag til Verdenssundhedsorganisationen (WTO) om støtte til landbrugsproduktion og fødevareforsyningssikkerhedsforanstaltninger. Formålet er at begrænse markedsforvridninger og sikre landmændene lige vilkår på verdensplan, idet der samtidigt tages hensyn til de særlige behov i udviklingslandene.

Colombia, Peru og Uruguay har allerede givet udtryk for deres opbakning til initiativet og er medsponsorer for forslaget fra EU og Brasilien.

Indenlandsk landbrugsstøtte er et vigtigt emne under forhandlingerne op til den 11. WTO-ministerkonference (MC11), som afholdes i Buenos Aires i december 2017.

Handelskommissær Cecilia Malmström udtalte: "Sammen med Brasilien og andre lande går vi stærkt ind for et globalt handelssystem baseret på regler, på et vigtigt tidspunkt for Verdenshandelsorganisationen. Vores forslag er både ambitiøst og realistisk. Det vil sikre fremadrettede og forhåbentligt vellykkede forhandlinger om dette vigtige spørgsmål i Buenos Aires."

Phil Hogan, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne, udtalte: "Det glæder mig, at EU og Brasilien kan bevare deres ledende rolle fra ministerkonferencen i Nairobi i 2015, hvor vores fælles forslag førte til en historisk reform af de globale konkurrenceregler inden for landbrugseksport. Nu retter vi opmærksomheden mod indenlandsk landbrugsstøtte. EU har foretaget en gennemgribende reform af sin landbrugspolitik. Dette forslag bør få andre WTO-medlemmer til at følge vores eksempel og dermed sikre lige vilkår for alle landmænd på de lokale, regionale og globale markeder."

Formålet med forslaget er skabe lige vilkår for WTO's medlemmer ved at begrænse den handelsforvridende landbrugsstøtte i forhold til landbrugssektorens størrelse i de enkelte lande. Initiativet tager hensyn til udviklingslandenes særlige behov: Der er ikke loft over støtten i de mindst udviklede lande, således at de får mulighed for at udvikle deres landbrugssektor. Andre udviklingslande vil også kunne støtte deres landmænd på en mere generøs måde og bruge mere tid på at tilpasse sig. Da bomulden er vigtig for mange udviklingslande, behandler forslaget også handelsforvridende støtte til denne sektor på en målrettet, rettidig og ambitiøs måde.

Hvad angår offentlig oplagring af hensyn til fødevareforsyningssikkerheden, opfylder forslaget mandatet fra ministerkonferencen i 2013 om at forene den eksisterende offentlige praksis med WTO's støtteregler. Reglerne for disse oplagringsordninger vil blive styrket og ledsaget af foranstaltninger for at undgå negative, markedsforvridende virkninger.

Blandt de spørgsmål, som vil blive drøftet på WTO-ministerkonferencen i december, og hvor EU også presser på for at få indført nye løsninger, er fiskeristøtte, e-handel, indenlandsk regulering af tjenesteydelsesområdet, gennemsigtighed for mindre virksomheder og investeringsfremme.

Yderligere oplysninger

WTO report welcomes the EU's engagement in the WTO and its strong call to resist protectionism

The Doha Development Agenda

10th World Trade Organization Ministerial Conference in Nairobi – 15-18 December 2015

EU leads efforts to tackle agricultural export competition at 10th WTO Ministerial Conference

IP/17/2031

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar