Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU a Brazílie společně usilují o globálně rovné podmínky pro zemědělské dotace

Brusel 17. července 2017

Společný návrh předložený WTO se zabývá také podporou potravinového zabezpečení způsobem, který nebude nenarušovat trh.

EU a Brazílie – dva největší světoví producenti zemědělských produktů – dnes předložily Světové obchodní organizaci (WTO) společný návrh na podporu opatření týkajících se zemědělské produkce a  potravinového zabezpečení. Cílem návrhu je omezit narušení trhu, zajistit globálně rovné podmínky pro zemědělce a zároveň zohlednit zvláštní potřeby rozvojových zemí.

Podporu této iniciativě již vyjádřily Kolumbie, Peru a Uruguay, které se staly spolupředkladateli návrhu EU–Brazílie.

Důležitou otázkou jednání, jejichž vrcholem bude 11. zasedání Konference ministrů WTO (MC11) v prosinci 2017 v Buenos Aires, je vnitrostátní podpora zemědělského sektoru.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „Společně s Brazílií a dalšími zeměmi dokazujeme, jak v tento okamžik, který WTO označila za klíčový, důrazně podporujeme celosvětový obchodní systém založený na pravidlech. Náš návrh má vysoké, avšak zároveň realistické cíle. Doufáme, že nám v této důležité otázce v Buenos Aires zajistí úspěšná jednání s perspektivami do budoucna.“

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, dodal: „Těší mě, že Evropská unie a Brazílie nadále zastávají vedoucí úlohu, které se ujaly na Konferenci ministrů v Nairobi v roce 2015, kde náš společný návrh vedl k historické reformě globálních pravidel hospodářské soutěže v oblasti vývozu zemědělských produktů. Nyní musíme zaměřit pozornost na vnitrostátní zemědělské dotace. Evropská unie reformovala svou zemědělskou politiku od základů. Tento návrh by měl vést ostatní členy WTO k tomu, aby následovali náš příklad a zajistili rovné podmínky pro všechny zemědělce na místních, regionálních a celosvětových trzích.“

Návrh doporučuje zajistit rovné podmínky pro členy WTO tak, že se úměrně k velikosti zemědělského sektoru dané země omezí zemědělské dotace, které narušují obchod. Tato iniciativa však bere v úvahu zvláštní potřeby rozvojových zemí: zemědělství nejméně rozvinutých zemí je třeba podpořit, a proto by se na ně omezení dotací nevztahovalo. Jiné rozvojové země by zase mohly podporovat své zemědělce větší měrou a dostaly by více času na přizpůsobení. Vzhledem k významu bavlny v mnoha rozvojových zemí se návrh rovněž zaměřuje na odstranění dotací narušujících obchod v tomto odvětví, a to cíleným, včasným a ambiciózním způsobem.

Pokud jde o programy vytváření veřejných zásob pro účely potravinového zabezpečení, návrh provádí pověření udělené na Konferenci ministrů v roce 2013, jehož cílem je sladění stávajících veřejných postupů s pravidly WTO v oblasti dotací. Pravidla pro tyto programy vytváření veřejných zásob by měla být posílena a doplněna opatřeními, jež zabrání negativním a narušujícím dopadům na trh.

EU taktéž usiluje o to, aby se na prosincové Konferenci ministrů WTO hledala nová řešení v dalších otázkách, jako jsou dotace v odvětví rybolovu, elektronický obchod, vnitrostátní regulace služeb, transparentnost pro menší podniky a usnadnění investic.

Další informace

Zpráva WTO vítá angažovanost EU ve WTO a její silnou podporu boje proti protekcionismu

Rozvojový program z Dohá

Desátá Konference ministrů Světové obchodní organizace (Nairobi, 15. až 18. prosince 2015)

EU v čele úsilí o vyřešení problémů hospodářské soutěže v oblasti zemědělského vývozu na 10. zasedání Konference ministrů WTO

IP/17/2031

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar