Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС и Бразилия се обединяват в името на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб в областта на селскостопанските субсидии

Брюксел, 17 юли 2017 r.

Съвместното предложение в рамките на СТО засяга и насърчаването на продоволствената сигурност по начин, който не води до нарушение на пазара.

ЕС и Бразилия — два от най-големите световни производители на селскостопански продукти — внесоха в Световната търговска организация (СТО) съвместно предложение относно подкрепата за селскостопанското производство и мерките за продоволствената сигурност. Целта е да се ограничат нарушенията на пазара, да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб за селскостопанските производители, като същевременно се вземат предвид специалните нужди на развиващите се страни.

Колумбия, Перу и Уругвай, които вече изразиха своята подкрепа за инициативата, са съвносители на предложението на ЕС и Бразилия.

Подкрепата за местните селскостопански производители е важен въпрос в преговорите, предшестващи 11та Министерска конференция на СТО (МС11), която ще се проведе в Буенос Айрес през декември 2017.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Заедно с Бразилия и други страни ние показваме своята непоколебима подкрепа за основаваща се на правила глобална система за търговия, във важен за Световната търговска организация момент. Нашето предложение е едновременно амбициозно и реалистично. Чрез него ще гарантираме възможността за ориентирани към бъдещето и надяваме се, успешни, преговори по този важен въпрос в Буенос Айрес.“

Фил Хоган, комисар на ЕС по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Радвам се, че ЕС и Бразилия могат да продължат своята лидерска роля, чието начало бе поставено на Министерската конференция в Найроби през 2015 г., където нашето съвместно предложение доведе до историческа реформа в световен мащаб на правилата в областта на конкуренцията по отношение на износа на слескостопански продукти. Сега насочваме вниманието си към вътрешните селскостопански субсидии. ЕС съществено реформира своята селскостопанска политика. Настоящото предложение следва да насърчи и други членове на СТО да последват нашия пример и така да осигурят равнопоставени условия на конкуренция за всички земеделски стопани на местните, регионалните и световните пазари.“

В предложението се предлага да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция между членовете на СТО чрез ограничаване на нарушаващите пазара субсидии за земеделски производители в зависимост от размера на селскостопанския сектор на всяка държава. В инициативата се вземат предвид специфичните нужди на развиващите се страни: най-слабо развитите страни ще бъдат освободени от всякакви ограничения по отношение на субсидиите, с цел да се даде възможност за развитие на тяхното селско стопанство. Други развиващи се страни биха могли също по-щедро да подпомагат своите земеделски стопани и да си осигурят повече време за адаптиране. Предвид значението на памука за много развиващи се страни, в предложението по целенасочен, навременен и амбициозен начин се разглеждат мерки относно нарушаващите търговията субсидии в този сектор.

По отношение на публичните програми за отделяне на резерви, които целят осигуряване на продоволствена сигурност, с предложението се изпълнява мандатът, даден от Министерската конференция през 2013 г., за съгласуване на съществуващите обществени практики с правилата на СТО относно субсидиите. Правилата по отношение на посочените публични програми за отделяне на резерви биха могли да бъдат подсилени и придружени от мерки за избягване на негативно и нарушаващо пазара въздействие.

Другите въпроси, по отношение на които ЕС също настоява да бъдат разгледани нови решения на министерската среща на СТО през декември, са субсидиите за рибарство, е-търговията, вътрешното регулиране в областта на услугите, прозрачността на малките дружества и улесняването на инвестициите.

Допълнителни сведения

Доклад на СТО приветства ангажираността на ЕС в СТО и твърдия му призив да се даде отпор на протекционизма

СТО/Програма за развитие от Доха

Десета Министерска конференция на Световната търговска организация (Найроби, 15—18 декември 2015 г.)

ЕС с водеща роля в усилията в областта на конкуренцията при износа на селскостопански продукти на 10-ата Министерска конференция на СТО

IP/17/2031

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar