Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Debat over de toekomst van Europa: al 1750 evenementen voor ruim 30 miljoen Europeanen

Brussel, 17 juli 2017

.

Vier maanden nadat de Commissie haar Witboek over de toekomst van Europa voorstelde, heeft het debat over de toekomst van Europa al een potentieel publiek van 30 miljoen burgers bereikt. 

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker: "Ik vind het erg bemoedigend dat zoveel mensen deelnemen aan het debat over de toekomst van de Europese Unie, dat de Commissie op 1 maart van dit jaar op gang heeft gebracht met de publicatie van het Witboek. We hebben al heel wat standpunten ontvangen en dat zorgt voor een sterke positieve dynamiek. Ik zal mijn visie uiteenzetten in september, maar in werkelijkheid bent u het die Europa's toekomst vorm geeft. U schrijft de geschiedenis van morgen. Dus blijf u inzetten en laat uw stem horen!"

De Commissie heeft vijf scenario's opgesteld voor de mogelijke evolutie van de EU in de komende tien jaar. Daarover wordt nu een breed debat gevoerd met de steun van politieke instellingen en het maatschappelijk middenveld. Tot nu toe hebben ruim 270 000 burgers meer dan 1750 evenementen bijgewoond die door de Commissie zijn georganiseerd of ondersteund. Online namen nog veel meer mensen deel (cijfers). De komende maanden zullen nog meer evenementen en debatten worden georganiseerd. Burgers kunnen hun bijdrage blijven leveren op https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_nl 

Zij kunnen ook nu nog hun standpunt kenbaar maken, in de aanloop naar de jaarlijkse toespraak over de staat van de Unie op 13 september 2017. Daarin zal voorzitter Juncker zijn visie op de toekomst van Europa uiteenzetten

Achtergrond

Met het Witboek over de toekomst van Europa heeft de Commissie op 1 maart van dit jaar het startschot gegeven voor een debat waarin burgers en leiders uit heel Europa de visie op een Unie met 27 lidstaten vorm kunnen geven. In het Witboek worden vijf scenario's geschetst voor de evolutie van de EU tot 2025:

  • "Op dezelfde voet doorgaan": de EU27 focust op resultaten boeken met haar positieve hervormingsagenda;
  • "De interne markt en niets meer": de EU27 concentreert zich op de interne markt, omdat de 27 lidstaten het op tal van beleidsterreinen niet eens worden;
  • "Wie meer wil, doet meer": de EU27 gaat op dezelfde voet verder maar lidstaten die dat willen, kunnen op specifieke terreinen nauwer samenwerken;
  • "Minder en efficiënter": de EU27 focust op meer en snellere resultaten op bepaalde beleidsterreinen en doet op andere terreinen minder;
  • "Veel meer samen doen": de lidstaten besluiten om over de hele linie meer macht, middelen en beslissingsbevoegdheden te delen.

De scenario's bestrijken verschillende mogelijkheden en de resultaten variëren afhankelijk van het beleidsdomein dat wordt bekeken. Ze zijn illustratief van aard en sluiten elkaar niet wederzijds uit; ook zijn er andere denkbaar.

De Commissie heeft ook een aantal discussienota's voorgelegd over thema's die van groot belang zijn voor Europa: 1) het ontwikkelen van de sociale dimensie van Europa, 2) het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie, 3) het beheersen van de globalisering, 4) de toekomst van Europa's defensie en 5) de toekomst van de financiën van de EU.

In de toespraak over de staat van de Unie van voorzitter Juncker in september 2017 zullen die ideeën verder worden uitgewerkt. Vervolgens kunnen tijdens de Europese Raad van december 2017 de eerste conclusies worden getrokken. Dit zal helpen tijdig een koers uit te zetten met het oog op de Europese parlementsverkiezingen in juni 2019.

Meer informatie

Informatieblad: het debat over de toekomst van Europa

Volg de toespraak op sociale media via de hashtag #SOTEU. Website: www.ec.europa.eu/soteu

Witboek over de toekomst van Europa

Het witboekproces

Burgerdialogen

Eurobarometer-enquêtes over de toekomst van Europa van oktober 2016 en april 2017

"Het verhaal van Europa": 60 jaar gezamenlijke vooruitgang

Vouw je eigen EU60-duif

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar