Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Debates par Eiropas nākotni – līdz šim notikuši 1750 pasākumu, kas spējuši sasniegt vairāk nekā 30 miljonus eiropiešu

Briselē, 2017. gada 17. jūlijā

.

Četrus mēnešus pēc tam, kad Komisija nāca klajā ar Balto grāmatu par Eiropas nākotni, debates par Eiropas nākotni kļūst intensīvākas – līdz šim tās varētu būt sasniegušas vairāk nekā 30 miljonus iedzīvotāju. 

Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers sacīja: "Mani ļoti iepriecina tas, ka tik daudzi cilvēki iesaistās Eiropas Savienības nākotnei veltītajās debatēs, kuras Komisija uzsāka 2017. gada 1. martā, nākot klajā ar Balto grāmatu. Tajās jau ir pausti daudzi dažādi viedokļi, un spēcīgs pozitīvs impulss mudina mūs virzīties tālāk. Savu redzējumu es ieskicēšu septembra runā, tomēr patiesībā Eiropas nākotnes projekta veidošana ir jūsu rokās. Jūs būsiet tie, kas rakstīs vēsturi nākotnes mācību grāmatām. Tāpēc turpiniet piedalīties un izsakiet savu viedokli!"

Komisija piedāvāja piecus ES attīstības scenārijus turpmākajiem desmit gadiem. Kopš tā laika notiek plašas debates, ko atbalsta politiskās iestādes un pilsoniskā sabiedrība kopumā. Līdz šim vairāk nekā 270 000 eiropiešu ir piedalījušies vairāk nekā 1 750 Komisijas rīkotos vai atbalstītos pasākumos, un vēl daudzi piedalās tiešsaistes debatēs (skaitu skatīt šeit). Pasākumi un debates tiks organizēti arī turpmākajos mēnešos, un tiešu ieguldījumu iedzīvotāji var sniegt šeit: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_en 

Iedzīvotāji tiek aicināti turpināt paust savu viedokli, jo īpaši pirms ikgadējās runas par stāvokli Eiropas Savienībā, kura notiks 2017. gada 13. septembrī, kad Komisijas priekšsēdētājs Junkers iepazīstinās ar savu redzējumu par Eiropas nākotni.

Pamatinformācija

2017. gada 1. martā Komisija ar Balto grāmatu par Eiropas nākotni uzsāka Eiropas mēroga diskusiju, kas sniegs dalībvalstu iedzīvotājiem un vadītājiem iespēju izstrādāt redzējumu par ES 27 valstu sastāvā. Baltajā grāmatā piedāvāti pieci scenāriji Savienības turpmākajai attīstībai līdz 2025. gadam:

  • Turpinām iesākto” — 27 ES valstis turpina īstenot savu pozitīvo reformu programmu;
  • Tikai un vienīgi vienotais tirgus” – 27 ES valstis orientējas uz vienoto tirgu, jo 27 dalībvalstis nespēj rast vienotu kopsaucēju aizvien vairākās politikas jomās.
  • Tie, kas vēlas vairāk, dara vairāk” – ES-27 darbojas tāpat kā līdz šim, taču dalībvalstis, kuras to vēlas, varētu vairāk sadarboties konkrētās jomās;
  • Darīt mazāk, bet efektīvāk” – koncentrēšanās uz vairāk un ātrākiem rezultātiem izvēlētās politikas jomās, darot mazāk citās jomās;
  • Darīt daudz vairāk kopā” – dalībvalstis dažādās jomās nolemj, ka tām būs vairāk kopīgu pilnvaru un resursu un ka tās pieņems vairāk kopīgu lēmumu.

Scenāriji aptver dažādas iespējas, kuru rezultāti atšķiras atkarībā no tā, par kuru politikas jomu ir runa. Tiem ir ilustratīvs raksturs, tie cits citu neizslēdz un nav arī izsmeļoši.

Komisija arī nāca klajā ar vairākiem pārdomu dokumentiem par Eiropai svarīgākajiem jautājumiem – 1) Eiropas sociālās dimensijas attīstīšanu; 2) ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu; 3) globalizācijas izmantošanu; 4) Eiropas aizsardzības jomas nākotni un 5) ES finanšu nākotni.

Komisijas priekšsēdētāja Junkera runā par stāvokli Savienībā, kas paredzēta 2017. gada septembrī, šīs idejas būs padziļināti izvērstas, un vēlāk Eiropadomes 2017. gada decembra sanāksmē varēs izstrādāt pirmos secinājumus. Tas palīdzēs lemt par turpmāko rīcību, kas jāveic laikus pirms 2019. gada jūnijā notiekošajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Papildinformācija

Faktu lapa: Diskusijas par Eiropas nākotni

Sekojiet runai sociālajos medijos, izmantojot atsauces tagu #SOTEU. Tīmekļa vietne: www.ec.europa.eu/soteu

Baltā grāmata par Eiropas nākotni

Baltās grāmatas process

Dialogi ar iedzīvotājiem

Eirobarometra aptaujas par Eiropas nākotni, kas notika 2016. gada oktobrī un 2017. gada aprīlī

Eiropas stāsts – 60 kopīga progresa gadi

Izloki no papīra pats savu ES 60. gadadienas balodi

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar