Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Diskusijos apie Europos ateitį. Iki šiol – 1 750 renginių ir galbūt daugiau kaip 30 mln. dalyvių

Briuselis, 2017 m. liepos 17 d.

.

Diskusijos dėl Europos ateities aktyvėja: per 4 mėnesius po to, kai Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl Europos ateities, jose galėjo dalyvauti daugiau kaip 30 mln. piliečių. 

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė:Man džiugu matyti, kad diskusijose apie Europos Sąjungos ateitį, kurias 2017 m. kovo 1 d. pradėjo Europos Komisija, paskelbusi Baltąją knygą dėl Europos ateities, dalyvauja tiek daug žmonių. Jau išgirdome daug skirtingų nuomonių, leisiančių mums iš esmės pasistūmėti pirmyn. Savo viziją pateiksiu rugsėjo mėn., bet iš tikrųjų Europos ateities kūrėjai esate jūs. Tai jūs rašote rytojaus istorijos knygas. Tad ir toliau aktyviai dalyvaukite ir leiskite mums jus išgirsti!

Komisija išdėstė penkis scenarijus, kaip ES galėtų keistis artimiausią dešimtmetį. Nuo to laiko vyksta plačios diskusijos, palaikant politinėms institucijoms ir plačiajai pilietinei visuomenei. Iki šiol daugiau kaip 1 750 Komisijos surengtų ar paremtų renginių dalyvavo per 270 000 piliečių, o dar daugiau įsitraukė per internetą (žr. skaičius). Renginiai ir diskusijos bus organizuojami ir artimiausiais mėnesiais, o piliečiai savo nuomonę gali pareikšti ir tiesiogiai: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_lt 

Piliečiai kviečiami toliau reikšti savo nuomonę, ypač iki 2017 m. rugsėjo 13 d., kai metiniame pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbs savo Europos ateities viziją.

Pagrindiniai faktai

2017 m. kovo 1 d. Europos Komisija, paskelbusi Baltąją knygą dėl Europos ateities, visoje Europoje pradėjo diskusijas, kurios suteikia galimybę piliečiams ir vadovams formuoti 27 valstybių ES viziją. Baltojoje knygoje pristatyti penki Sąjungos raidos iki 2025 m. scenarijai:

  • esamos darbotvarkės tąsa“ – 27 valstybių ES visas jėgas skiria konstruktyvių reformų darbotvarkei;
  • tik bendroji rinka“ – 27 valstybių ES persiorientuotų į bendrąją rinką, nes 27 valstybėms narėms nepavyktų susitarti dėl vis daugiau politikos sričių;
  • kas norės, nuveiks daugiau“ – 27 valstybių narių ES veikia kaip šiandien, bet valstybės narės, kurios to nori, gali konkrečiose srityse kartu daugiau nuveikti;
  • nuveikti mažiau, bet efektyviau“ – siekiama pasirinktose politikos srityse nuveikti daugiau ir sparčiau, o kitose – mažiau;
  • nuveikti daug daugiau bendromis jėgomis“ – valstybės narės nusprendžia sutelkti galias bei išteklius ir priimti sprendimus tarpvalstybiniu mastu.

Scenarijai apima nemažai galimybių, kurių rezultatai skiriasi priklausomai nuo politikos srities. Jie yra iliustracinio pobūdžio, tačiau nėra tarpusavyje nesuderinami, be to, neapima visų įmanomų aspektų.

Komisija taip pat paskelbė keletą diskusijoms skirtų dokumentų Europai esminiais klausimais: 1) Europos socialinio matmens plėtojimas, 2) glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas, 3) globalizacijos suvaldymas, 4) Europos gynybos ateitis ir 5) ES finansų ateitis.

Šios idėjos bus keliamos 2017 m. rugsėjo mėn. Pirmininko J.-C. Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį, o 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje gali būti padarytos pirmosios išvados. Tai padės apsispręsti dėl veiksmų, kurių reikės imtis iki 2019 m. birželio mėn. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Diskusijos dėl Europos ateities

Stebėkite kalbą socialiniuose tinkluose #SOTEU. Svetainė www.ec.europa.eu/soteu

Baltoji knyga dėl Europos ateities

Baltosios knygos procesas

Piliečių dialogas

„Eurobarometro“ apklausa dėl Europos ateities 2016 m. spalio mėn. ir 2017 m. balandžio mėn.

Europos istorija: 60 metų bendros pažangos

Išlankstyk origamį – ES60 balandį

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar