Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta: tähän mennessä järjestetyillä 1 750 tapahtumalla on saavutettu yli 30 miljoonaa eurooppalaista

Bryssel 17. heinäkuuta 2017

.

Neljä kuukautta sitten komissio julkaisi valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta . Sen pohjalta käynnistetty keskustelu EU:n tulevaisuudesta on nyt pääsemässä vauhtiin, ja tähän mennessä järjestetyillä tapahtumilla on saavutettu arviolta yli 30 miljoonaa kansalaista. 

"On erittäin kannustavaa nähdä, että niin monet ovat osallistuneet Euroopan unionin tulevaisuutta koskevaan keskusteluun, jonka komissio käynnisti 1. maaliskuuta 2017 julkaisemallaan valkoisella kirjalla. Keskustelussa on jo esitetty runsaasti erilaisia näkemyksiä ja sitä käydään edelleen vilkkaana. Aion syyskuussa esittää oman visioni Euroopan tulevaisuudesta, mutta käytännössä Euroopan tulevaisuus on eurooppalaisten käsissä. Jokainen teistä on mukana muovaamassa huomisen Eurooppaa. Kannustankin kaikkia osallistumaan keskusteluun ja tuomaan esille näkemyksensä", totesi Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.

Komissio esitti viisi skenaariota siitä, miten EU voisi kehittyä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Valkoisen kirjan julkistamisen jälkeen on aloitettu laaja keskustelu, johon osallistuvat sekä erilaiset poliittiset elimet että kansalaisyhteiskunnan toimijat. Komissio on tähän mennessä järjestänyt tai auttanut järjestämään yli 1 750 tapahtumaa, joihin on osallistunut paikalla yli 270 000 kansalaista ja lisäksi suuri joukko kansalaisia verkossa (ks. tässä esitetyt luvut). Tulevina kuukausina järjestetään lisää tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Kansalaiset voivat myös ottaa kantaa verkossa osoitteessa https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_fi 

Kansalaisia kannustetaan jatkamaan näkemyksiensä esittämistä, etenkin kun komission puheenjohtaja Juncker aikoo esittää 13. syyskuuta 2017 vuotuisessa puheessaan Euroopan unionin tilasta oman visionsa Euroopan tulevaisuudesta.

Tausta

Komissio julkaisi valkoisen kirjansa Euroopan tulevaisuudesta 1. maaliskuuta 2017. Sillä avattiin Euroopan laajuinen keskustelu, joka antaa jäsenvaltioiden kansalaisille ja johtajille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millainen 27 jäsenvaltion unionista tulee. Valkoisessa kirjassa esitetään viisi skenaariota sille, miten EU voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä:

  • Jatketaan entiseen tapaan: 27:n jäsenvaltion EU jatkaa tuloksellisen uudistusohjelmansa toteuttamista.
  • Sisämarkkinat etusijalle: EU keskittyy sisämarkkinoihin, koska yhä useammilla muilla politiikan aloilla sen 27 jäsenvaltiota ei löydä yhteistä säveltä.
  • Halukkaat tekevät enemmän yhdessä: 27:n jäsenvaltion EU toimii entiseen tapaan, mutta halukkaat jäsenvaltiot voivat tiivistää yhteistyötään tietyillä aloilla.
  • Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin: Panostetaan tuloksellisempaan ja nopeampaan toimintaan tietyillä politiikan aloilla ja tehdään vähemmän toisilla.
  • Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä: Jäsenvaltiot päättävät jakaa valtaa, resursseja ja päätöksentekoa kaikissa asioissa nykyistä enemmän.

Skenaarioissa esitetään havainnollisia esimerkkejä eri vaihtoehdoista, ja niiden lopputulokset vaihtelevat sen mukaan, mitä politiikan alaa ne koskevat. Ne eivät sulje toisiaan pois eivätkä estä luomasta uusia skenaarioita.

Komissio on lisäksi esittänyt keskusteluasiakirjat seuraavista Euroopan kannalta keskeisistä teemoista: 1) EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen 2) talous- ja rahaliiton syventäminen 3) globalisaation hallinta 4) EU:n puolustuksen tulevaisuus ja 5) EU:n rahoituksen tulevaisuus.

Näitä ideoita kehitetään edelleen unionin tilaa käsittelevässä puheessa, jonka komission puheenjohtaja Juncker pitää syyskuussa 2017, ja ensimmäiset päätelmät on tarkoitus tehdä joulukuussa 2017 kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa. Tämän pohjalta pitäisi olla helpompi päättää EU:n tulevasta suunnasta hyvissä ajoin ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Lisätietoja

Tietosivu: Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta

Puheenjohtaja Junckerin puhetta voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #SOTEU Verkkosivu: www.ec.europa.eu/soteu

Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

Valkoisen kirjan prosessi

Kansalaiskuulemiset

Eurobarometri-tutkimukset Euroopan tulevaisuudesta lokakuussa 2016 ja huhtikuussa 2017

Euroopan tarina: 60 vuotta yhdessä eteenpäin

Origamin taitteluohjeet: EU60-kyyhkynen

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar