Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Arutelu Euroopa tuleviku üle: toimunud on juba 1 750 üritust üle 30 miljoni eurooplase osalusel

Brüssel, 17. juuli 2017

.

Neli kuud pärast seda, kui komisjon esitas valge raamatu Euroopa tuleviku kohta, on arutelu Euroopa tuleviku üle kogunud hoogu ja kaasatud on eeldatavalt üle 30 miljoni eurooplase. 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles:Mul on heameel näha, kui palju inimesi on liitunud aruteluga Euroopa Liidu tuleviku üle, mille komisjon käivitas 1. märtsil 2017 valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta. Oleme siiani kuulnud palju erinevaid seisukohti ning meid kannustab tugevalt positiivne meelestatus. Septembris räägin ma oma visioonidest, kuid tegelikkuses on tuleviku Euroopa teie kujundada. Just rahvas kujundab homse ajaloo. Seega osalege ja tehke end kuuldavaks.

Komisjon pakkus ELile arenguks järgmisel aastakümnel välja viis stsenaariumit. Sellest saadik on toimunud laialdane arutelu, mida poliitilised institutsioonid ja suur osa kodanikuühiskonnast on toetanud. Praeguseks on üle 270 000 kodaniku osalenud rohkem kui 1 750 komisjoni korraldatud või toetatud üritusel. Veebi teel osalejad on olnud palju rohkem (vt arvandmeid siin). Järgnevate kuude jooksul korraldatakse üritusi ja arutelusid, millesse kodanikud saavad anda vahetu panuse siin: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_et 

Kodanikke kutsutakse jätkuvalt üles avaldama arvamust eelkõige enne 13. septembrit 2017, mil president Juncker peab kõne olukorrast Euroopa Liidus ja tutvustab oma visiooni Euroopa tulevikust.

Taustteave

1. märtsil 2017 käivitas komisjon valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta üleeuroopalise arutelu, mis võimaldab kodanikel ja poliitikutel kujundada ühise visiooni 27 liikmesriigiga EList. Valges raamatus pakutakse välja viis stsenaariumit selle kohta, milliseks võiks liit kujuneda aastaks 2025.

  • Samamoodi edasi“: EL 27 jätkab keskendumist positiivse reformikava elluviimisele.
  • Üksnes ühtne turg“: EL 27 keskendub ühtsele turule, kuna liikmesriigid ei suuda aina enamates poliitikavaldkondades ühist keelt leida.
  • Kes tahavad rohkem, teevad rohkem“: EL 27 jätkab samamoodi nagu seni, ent liikmesriigid, kes seda soovivad, võivad konkreetsetes valdkondades rohkem koos tegutseda.
  • Teeme vähem, aga paremini“: keskendutakse sellele, et saavutada valitud poliitikavaldkondades paremaid tulemusi, ja tehakse vähem teistes valdkondades.
  • Teeme palju rohkem koos“: liikmesriigid otsustavad kõigis valdkondades võimu, vahendeid ja otsuste tegemist rohkem jagada.

Stsenaariumid katavad terve rea võimalusi ning nende tulemused erinevad poliitikavaldkonniti. Need on laadilt näitlikud, ei välista üksteist ega ole sisult ammendavad.

Komisjon esitas ka sarja aruteludokumente, mis käsitlevad Euroopa jaoks olulisi teemasid: 1) Euroopa sotsiaalse mõõtme arendamine; 2) majandus- ja rahaliidu süvendamine; 3) üleilmastumise ohjamine; 4) Euroopa kaitseküsimuste tulevik ja 5) ELi rahanduse tulevik.

2017. aasta septembris arendab President Juncker neid ideid edasi oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning sama aasta detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul saab teha esimesi kokkuvõtteid. See aitab teha otsuse edasise kursi kohta aegsasti enne 2019. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Lisateave

Teabeleht: Arutelu Euroopa tuleviku üle

Jälgige sotsiaalmeedias kõnet teemaviitega #SOTEU. Veebileht www.ec.europa.eu/soteu

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta

Valge raamatu ajakava

Dialoogid kodanikega

Eurobaromeetri uuringud Euroopa tuleviku kohta, oktoober 2016 ja aprill 2017

Euroopa: 60 aasta pikkune ühine edulugu

Voldi origamituvi ELi 60. aastapäevaks

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar