Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Diskuze o budoucnosti Evropy: zatím 1 750 různých akcí, jež mohou oslovit přes 30 milionů Evropanů

Brusel 17. července 2017

.

Čtyři měsíce poté, co komise představila svou bílou knihu o budoucnosti Evropy, nabývá diskuze o budoucnosti Evropy na obrátkách a dosud měla potenciál oslovit přes 30 milionů občanů. 

„Vidět, že se do diskuze o budoucnosti Evropské unie, kterou Komise otevřela svou bílou knihou 1. března 2017, zapojilo tolik lidí, je pro mě velmi povzbuzující. Zazněla již celá řada nejrůznějších názorů a pozitivní dynamika diskuze nás motivuje k další práci. Já sice v září předložím svou vizi, ale skutečnými autory plánu pro budoucnost Evropy budete vy. To vy píšete učebnice dějepisu zítřka. Nepřestávejte se angažovat a nechte zaznít svůj názor!“ vyzval Evropany předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Komise nabídla pět různých scénářů, jak by se EU mohla v příštích deseti letech změnit. Od té doby se vede široká diskuze podporovaná politickými institucemi a občanskou společností jako takovou. Více než 1 750 akcí pořádaných nebo podporovaných Komisí se dosud zúčastnilo přes 270 000 lidí a online to bylo ještě mnohem více (konkrétní údaje zde). V nadcházejících měsících se budou konat další akce a diskuze, do kterých se občané mohou zapojit přímo zde: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_cs 

Občané mohou své názory vyjadřovat i nadále, a zejména do 13. září 2017, kdy předseda Juncker přednese svůj projev o stavu Evropské unie a představí svou vizi o budoucnosti Evropy.

Souvislosti

Svou bílou knihou o budoucnosti Evropy Komise 1. března 2017 otevřela celoevropskou debatu, z níž by měla vzejít vize občanů i politických představitelů o EU s 27 členy. Bílá kniha předkládá pět scénářů vývoje Unie do roku 2025:

  • Pokračování v dosavadní praxi“: EU27 pokračuje v plnění pozitivního reformního programu,
  • Pouze jednotný trh“: EU27 se zaměří na jednotný trh, neboť členské státy nejsou schopny se dohodnout na stále větším počtu oblastí politiky,
  • Státy, které chtějí, dělají více“: EU27 pokračuje jako doposud, ale členské státy, které mají zájem, mohou v určitých oblastech spolupracovat více,
  • Dělat méně, zato efektivněji“: Unie se zaměří na vybrané oblasti politiky, kterými se bude zabývat intenzívněji a bude o nich jednat rychleji, zatímco v jiných oblastech bude méně aktivní,
  • Dělat mnohem více společně“: členské státy se rozhodnou sdílet více pravomocí, zdrojů a rozhodování ve všech oblastech.

Scénáře zahrnují celou škálu možností a jejich výsledky se liší podle dané oblasti politiky. Jsou svou povahou pouze ilustrativní a vzájemně se nevylučují, ani nejsou vyčerpávající.

Komise předložila také několik diskusních dokumentů týkajících se hlavních otázek evropské budoucnosti: 1) rozvíjení sociálního rozměru Evropy, 2) prohloubení hospodářské a měnové unie, 3) využití potenciálu globalizace, 4) budoucnosti evropské obrany a 5) budoucnosti financí EU.

Předseda Juncker o těchto oblastech podrobněji pohovoří ve svém projevu o stavu Unie v září 2017, na což navážou první závěry Evropské rady v prosinci 2017. Díky tomu bude možné přijmout rozhodnutí o směřování Unie včas před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019.

Další informace

Informativní přehled: Diskuse o budoucnosti Evropy

Sledujte projev na sociálních médiích – hashtag #SOTEU. Internetové stránky www.ec.europa.eu/soteu

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Proces zahájený bílou knihou

Dialogy s občany

Průzkum Eurobarometr o budoucnosti Evropy z října 2016 a dubna 2017

Evropský příběh: 60 let společného pokroku

Složte si vlastní origami – holubici EU60

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar