Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Дебат за бъдещето на Европа. До този момент бяха проведени 1 750 прояви с потенциал да достигнат до над 30 милиона европейци

Брюксел, 17 юли 2017 r.

.

Четири месеца след като Комисията представи своята Бяла книга за бъдещето на Европа, дискусията за бъдещето на Европа набира скорост и досега е достигнала потенциално до над 30 милиона граждани. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Силно съм окуражен, когато виждам толкова много хора да участват в дебатите за бъдещето на Европейския съюз, инициирани от Комисията на 1 март 2017 г. с публикуването на Бялата книга. Вече бяха изразени много различни становища и силният положителен импулс ни тласка напред. През септември ще изложа моето виждане , но в действителност бъдещето на Европа ще бъде проектирано от вас. Вие сте тези, които пишете бъдещите учебници по история. Продължете участието си така, че мненията ви да бъдат чути!“

Комисията представи пет различни сценария за това как ЕС би могъл да се развива през следващото десетилетие. Последва широк дебат, подкрепен от политическите институции и гражданското общество като цяло. До момента над 270 000 граждани участваха в над 1 750 прояви, организирани или подкрепяни от Комисията, а много повече участваха онлайн (вж. данните тук). През идните месеци ще продължат да бъдат организирани прояви и дебати и гражданите могат също да дадат своето мнение направо на следния адрес: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_en 

Гражданите се приканват да продължат да изразяват мнението си, по-специално преди ежегодната реч за състоянието на Европейския съюз, която ще бъде произнесена на 13 септември 2017 г., когато председателят Юнкер ще изложи своята визия за бъдещето на Европа.

Контекст

На 1 март 2017 г. с представянето на Бялата книга за бъдещето на Европа Комисията постави началото на общоевропейски дебат, който ще позволи на гражданите и лидерите на Европа да формират визия за ЕС, съставен от 27 държави членки. Бялата книга предлага пет различни сценария за развитието на Съюза до 2025 г.:

  • Продължаваме, както досега“: ЕС-27 продължава да изпълнява програмата си за положителни реформи;
  • Остава само единният пазар“: единният пазар застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката;
  • Тези, които искат да правят повече, правят повече“: ЕС-27 продължава както досега, но желаещите държави могат да работят в по-близко сътрудничество в определени области;
  • Правим по-малко, но по-ефективно“: акцентът се поставя върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, докато в други се прави по-малко;
  • Правим много повече заедно“: държавите членки решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области.

Сценариите обхващат широк кръг възможности, резултатите от тях варират в зависимост от разглежданата област на политиката. Те имат илюстративен характер и не са нито изчерпателни, нито взаимоизключващи се.

Комисията представи също серия документи за размисъл по ключови въпроси за Европа: 1) развитие на социалното измерение на Европа; 2) задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз; 3) извличане на ползи от глобализацията; 4) бъдещето на европейската отбрана и 5) бъдещето на финансите на ЕС.

В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения по време на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

За повече информация

Информационен документ: Дебатът за бъдещето на Европа

Следвайте изказването в социалните медии с хаштаг #SOTEU. Уебстраница www.ec.europa.eu/soteu

Бяла книга за бъдещето на Европа

Процесът на Бялата книга

Диалогът с гражданите

Проучвания на Евробарометър за бъдещето на Европа, проведени през октомври 2016 г. и през април 2017 г.

Европейската история: 60 години споделен напредък

Направете свое оригами — гълъб „60 години ЕС“

#EU60 #FutureOfEurope

IP/17/2029

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar