Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Glasovanje za predlog Komisije za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih

Bruselj, 19. julija 2017

Danes so predstavniki držav članic glasovali za predlog Evropske komisije za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih.

Z začetkom veljavnosti nove uredbe bodo morali nosilci živilske dejavnosti uporabljati obvezne ukrepe za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih, in sicer sorazmerno z velikostjo in vrsto njihovega obrata.

Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je pozdravil glasovanje za predlog Uredbe: „Današnji korak je velikega pomena za varovanje zdravja in dobrega počutja državljanov. Nova uredba ne bo le prispevala k zmanjšanju prisotnosti te rakotvorne snovi v živilih, temveč bo tudi pomagala pri ozaveščanju o tem, kako se izogniti izpostavljenosti tej snovi, do katere pogosto pride pri kuhanju doma.“

Besedilo, o katerem smo se dogovorili danes, bo zdaj predloženo Svetu in Evropskemu parlamentu. Instituciji bosta imeli na voljo tri mesece, da ga proučita, preden ga Komisija dokončno sprejme. Uredba bi lahko začela veljati spomladi 2018.

Komisija prav tako namerava začeti razprave o dodatnih ukrepih, kot je določitev mejnih vrednosti akrilamida v nekaterih živilih, in sicer takoj po sprejetju te uredbe.

Ozadje

Akrilamid [1] je rakotvorna snov, ki se tvori iz naravno prisotnega prostega asparagina (amino kislina) in sladkorja med obdelavo pri visokih temperaturah, npr. pri cvrtju, praženju in pečenju, zlasti pri proizvodih na osnovi krompirja, žitnih proizvodih, kavi in kavnih nadomestkih.

Prisotnost akrilamida v živilih je bila odkrita leta 2002 in od tedaj potekajo raziskave za opredelitev ukrepov, ki bi prispevali k zmanjšanju prisotnosti te snovi v živilih. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je leta 2015 potrdila, da je akrilamid rakotvorna snov in da trenutne ravni prehranske izpostavljenosti akrilamidu vzbujajo zaskrbljenost zaradi karcinogenih učinkov. Agencija EFSA je prav tako navedla, da se ravni akrilamida v zadnjih letih niso konstantno zniževale. Poleg tega je iz preiskav, ki so jih izvedle države članice na podlagi priporočila Komisije, razvidno, da so bile razlike med nosilci živilske dejavnosti pri izvajanju prostovoljnih ukrepov za zmanjšanje prisotnosti akrilamida zelo velike.

Po objavi mnenja agencije EFSA je Komisija začela razprave z organi držav članic, da bi opredelila ustrezne regulativne ukrepe za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar