Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Akrylamid: odhlasovaný návrh Komisie na zníženie jeho prítomnosti v potravinách

Brusel 19. júl 2017

Zástupcovia členských štátov dnes odhlasovali návrh Európskej komisie na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

Po začatí vykonávania tohto nového nariadenia sa bude od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vyžadovať, aby uplatňovali povinné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v závislosti od veľkosti a povahy ich prevádzok.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis, ktorý hlasovanie uvítal, uviedol: „Dnes sme podnikli dôležitý krok v oblasti ochrany zdravia a dobrých životných podmienok občanov. Nové nariadenie nielen prispeje k obmedzeniu prítomnosti tejto karcinogénnej látky, ale takisto pomôže zvýšiť informovanosť o tom, ako sa vyhnúť vystaveniu tejto látke, ktoré sa často objavuje počas varenia v domácnosti.“

Znenie, ktoré bolo dnes odsúhlasené, sa teraz zašle Rade a Európskemu parlamentu. Obe inštitúcie budú mať tri mesiace na jeho preskúmanie pred konečným schválením zo strany Komisie. Nadobudnutie účinnosti by mohlo byť naplánované na jar 2018.

Komisia tiež plánuje začať rokovania o dodatočných opatreniach, ako je napríklad stanovenie maximálnych hladín akrylamidu v niektorých potravinách, bezodkladne po prijatí tohto nariadenia.

Kontext

Akrylamid[1] je karcinogénna látka, ktorá vzniká z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek asparagínu (aminokyselina) a cukrov počas spracovania pri vysokej teplote, napríklad pri vyprážaní, pražení a pečení, predovšetkým zemiakových výrobkov, obilninových výrobkov, kávy a náhradiek kávy.

Prítomnosť akrylamidu v potravinách bola prvýkrát zistená v roku 2002 a odvtedy prebieha výskum s cieľom identifikovať opatrenia na zníženie jeho prítomnosti v potravinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2015 potvrdil, že akrylamid je karcinogénnou látkou a že súčasná miera vystavenia akrylamidu z potravy poukazuje na riziko v súvislosti s jeho karcinogénnymi účinkami. Úrad EFSA takisto uviedol, že hladiny akrylamidu sa v posledných rokoch priebežne neznižovali. Okrem toho sa v rámci vyšetrovaní, ktoré vykonali členské štáty na základe odporúčania Komisie, preukázalo, že existujú veľké rozdiely v tom, ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú dobrovoľné zmierňujúce opatrenia zacielené na znižovanie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

V nadväznosti na stanovisko úradu EFSA začala Komisia diskusie s orgánmi členských štátov, aby určila vhodné regulačné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar