Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Acrylamide: lidstaten steunen voorstel van Commissie om acrymalidegehalte in levensmiddelen te verminderen

Brussel, 19 juli 2017

Vandaag hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het acrylamidegehalte in levensmiddelen te verminderen.

Als de nieuwe verordening wordt uitgevoerd, zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven maatregelen moeten nemen om de aanwezigheid van acrylamide te beperken. Deze maatregelen zijn afgestemd op de omvang en de aard van de bedrijven.

Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid , is tevreden over de uitkomst van de stemming: "Vandaag hebben wij een belangrijke stap gezet om de gezondheid en het welzijn van de burgers te beschermen. De nieuwe verordening zal er niet alleen toe bijdragen dat deze kankerverwekkende stof minder voorkomt in onze voeding, maar doet mensen ook beseffen hoe zij zelf hun blootstelling kunnen beperken, aangezien deze stof vaak ontstaat door de manier waarop thuis wordt gekookt.”

De vandaag overeengekomen tekst zal nu worden toegezonden aan de Raad en het Europees Parlement. Deze twee instellingen hebben drie maanden de tijd om zich over het document te buigen vóór de definitieve vaststelling door de Commissie. Naar verwachting zal de verordening in het voorjaar van 2018 in werking treden.

Zodra de verordening is vastgesteld, zal de Commissie besprekingen opstarten over aanvullende maatregelen zoals het vaststellen van maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen.

Achtergrond

Acrylamide [1] is een kankerverwekkende stof die wordt gevormd uit van nature aanwezige vrije asparagine (aminozuur) en suikers; dit gebeurt met name wanneer levensmiddelen - en dan vooral producten op basis van aardappelen of granen, koffie en koffiesurrogaten - bij hoge temperaturen worden bereid (bijvoorbeeld gefrituurd, geroosterd of gebakken).

Nadat de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen voor het eerst werd vastgesteld in 2002, is onderzocht welke maatregelen deze aanwezigheid kunnen verminderen. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2015 bevestigd dat acrylamide een kankerverwekkende stof is en dat de huidige niveaus van blootstelling aan acrylamide aanleiding geven tot bezorgdheid over de kankerverwekkende effecten ervan. Verder verklaarde de EFSA dat de acrylamidegehalten in de afgelopen jaren niet gestaag zijn gedaald. Bovendien blijkt uit onderzoek van de lidstaten op basis van de aanbeveling van de Commissie dat de exploitanten van levensmiddelenbedrijven de vrijwillige maatregelen die de acrylamidegehalten hadden moeten verminderen in heel uiteenlopende mate toepassen.

Het advies van de EFSA bracht de Commissie ertoe om in samenspraak met de autoriteiten van de lidstaten regelgevende maatregelen vast te stellen die de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen beperken.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar