Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission ehdotus akryyliamidin vähentämisestä elintarvikkeissa sai kannatusta jäsenvaltioissa

Bryssel 19. heinäkuuta 2017

Jäsenvaltioiden edustajat äänestivät tänään akryyliamidin vähentämistä elintarvikkeissa koskevan Euroopan komission asetusehdotuksen puolesta.

Kun uusi asetus on pantu täytäntöön, elintarvikealan toimijoiden on toteutettava toimintansa kokoon ja luonteeseen suhteutettuja pakollisia toimenpiteitä akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi.

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Vytenis Andriukaitis iloitsi äänestyksen tuloksesta: ”Otimme tänään tärkeän edistysaskeleen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemisessa. Uusi asetus auttaa sekä vähentämään tämän syöpää aiheuttavan aineen määrää elintarvikkeissa että lisäämään tietoisuutta siitä, miten vältetään riski sille altistumisesta, joka on varsin yleistä laitettaessa ruokaa kotona.”

Tänään hyväksytty ehdotus lähetetään seuraavaksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille, joilla on kolme kuukautta aikaa tarkastella sitä ennen kuin komissio hyväksyy sen lopullisesti. Asetuksen kaavaillaan tulevan voimaan keväällä 2018.

Kun asetus on hyväksytty, komissio aikoo viipymättä aloittaa neuvottelut täydentävistä toimenpiteistä, kuten akryyliamidin enimmäispitoisuuksien vahvistamisesta tietyille elintarvikkeille.

Tausta

Akryyliamidi [1] on syöpää aiheuttava aine, jota muodostuu luonnossa esiintyvistä sokereista ja vapaasta asparagiinista (aminohappo) korkeissa lämpötiloissa mm. paistamisen ja paahtamisen yhteydessä eritoten peruna- ja viljapohjaisissa tuotteissa, kahvissa ja kahvinkorvikkeissa.

Akryyliamidin esiintyminen elintarvikkeissa havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 2002, minkä jälkeen alettiin kartoittaa toimenpiteitä sen vähentämiseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) vahvisti vuonna 2015, että akryyliamidi on syöpää aiheuttava aine ja että ravinnon kautta tapahtuva nykyisen tasoinen altistuminen akryyliamidille aiheuttaa huolta karsinogeenisten vaikutusten takia. EFSA totesi myös, että akryyliamidipitoisuuksia ei ole vähennetty johdonmukaisesti viime vuosina. Lisäksi jäsenvaltioiden komission suosituksen pohjalta suorittamat tutkimukset osoittivat, että elintarvikealan toimijoiden toteuttamien vapaaehtoisten akryyliamidin vähentämistoimenpiteiden toteutus vaihtelee suuresti.

EFSAn lausunnon jälkeen komissio aloitti keskustelut jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa määrittääkseen asianmukaiset sääntelytoimenpiteet elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuden vähentämiseksi.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar