Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Akrüülamiid: hääletati komisjoni ettepaneku poolt vähendada selle sisaldust toidus

Brüssel, 19. juuli 2017

Liikmesriikide esindajad hääletasid täna Euroopa Komisjoni ettepaneku poolt vähendada akrüülamiidi sisaldust toidus.

Kui uut määrust rakendama hakatakse, peavad kõik toidukäitlejad hakkama kohaldama kohustuslikke meetmeid akrüülamiidi sisalduse vähendamiseks; need meetmed on proportsionaalsed asjaomase ettevõtte laadi ja suurusega.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis avaldas hääletustulemuse üle heameelt: „Täna astusime me olulise sammu kodanike tervise ja heaolu kaitseks. Uue määrusega aidatakse mitte ainult vähendada selle kantserogeense aine sisaldust, vaid tõsta ka teadlikkust, kuidas hoida ära kokkupuudet selle ainega, mida sageli esineb kodus valmistatud toidus.“

Täna heaks kiidetud tekst saadetakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Neil kahel institutsioonil on kolm kuud aega sellega tutvuda, enne kui komisjon selle lõplikult vastu võtab. Määrus jõustub kavandatavalt 2018. aasta kevadel.

Komisjonil on ka kavas algatada arutelud lisameetmete üle, näiteks selle üle, kas teatavate toitude puhul tuleks kehtestada akrüülamiidi piirnorm juba kohe pärast selle määruse vastuvõtmist.

Taustteave

Akrüülamiid [1] on kantserogeenne aine, mis tekib looduslikult esinevast vabast asparagiinist (aminohape) ja suhkrutest kõrgel temperatuuril töötlemise, näiteks praadimise, röstimise ja küpsetamise käigus, eelkõige kartuli- või teraviljapõhistes toodetes, kohvis ja kohviasendajates.

Akrüülamiidi esinemine toidus tehti esmakordselt kindlaks 2002. aastal ning sellest ajast alates on uuritud, milliste meetmetega selle esinemist toidus vähendada. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) kinnitas 2015. aastal, et akrüülamiid on kantserogeenne aine ja et praegusel tasemel toidukaudne kokkupuude akrüülamiidiga on selle kantserogeense mõju tõttu murettekitav. Samuti tõdes EFSA, et akrüülamiidi sisaldus ei ole viimastel aastatel järjepidevalt vähenenud. Peale selle ilmneb komisjoni soovituse alusel liikmesriikides tehtud uuringutest, et toidukäitlejad rakendavad vabatahtlikke leevendusmeetmeid akrüülamiidi sisalduse vähendamiseks väga erineval määral.

EFSA arvamuse järgselt algatas komisjon arutelud liikmesriikide ametiasutustega, et teha kindlaks sobivad regulatiivsed meetmed akrüülamiidi sisalduse vähendamiseks toidus.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar