Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Přítomnost akrylamidu v potravinách se sníží díky odhlasování návrhu Komise

Brusel 19. července 2017

Zástupci členských států dnes odhlasovali návrh Evropské komise na snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách.

Po nabytí účinnosti nového nařízení musí provozovatelé potravinářských podniků podniknout povinná opatření ke snížení přítomnosti akrylamidu, a to v závislosti na velikosti a povaze jejich zařízení.

„Dnes jsme podnikli důležitý krok k ochraně zdraví a pohody lidí,“ uvítal hlasování komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis. „Nové nařízení umožní nejen omezit přítomnost této karcinogenní látky, ale také pomůže zvýšit informovanost o tom, jak zabránit vzniku akrylamidu, k němuž často dochází při domácím vaření.“

Dnes dohodnuté znění bude nyní předloženo Radě a Evropskému parlamentu. Obě instituce budou mít tři měsíce na jeho posouzení, než konečnou podobu tohoto právního aktu přijme Komise. Nařízení by mohlo vstoupit v platnost na jaře roku 2018.

Komise chce rovněž zahájit jednání o dalších opatřeních, jako je například stanovení maximálního množství akrylamidu v některých potravinách, neprodleně po přijetí tohoto nařízení.

Souvislosti

Akrylamid [1] je karcinogenní látka, která vzniká z přirozeně se vyskytujícího asparaginu (aminokyselina) a sacharidů při zpracování potravin za vysokých teplot, jako je smažení a pečení, zejména ve výrobcích z brambor, cereálií, kávě a kávovinových náhražkách.

Přítomnost akrylamidu v potravinách byla poprvé zjištěna v roce 2002 a od té doby se prováděl výzkum s cílem zjistit, jak snížit jeho přítomnost v potravinách. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdil v roce 2015, že akrylamid je karcinogenní látka a že současná dietární expozice akrylamidu (tj. zátěž vyvolaná jeho výskytem v potravinách) přináší jisté riziko z hlediska karcinogenních účinků. EFSA také uvedl, že hodnoty akrylamidu se v posledních letech nesnižují důsledně. Z šetření provedeného členskými státy na základě doporučení Komise navíc vyplynulo, že provozovatelé potravinářských podniků uskutečňují dobrovolná opatření na omezení přítomnosti této látky ve velmi různém rozsahu.

Na základě stanoviska úřadu EFSA zahájila Komise jednání s orgány členských států s cílem vymezit vhodná regulační opatření na snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar