Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Акриламид: гласуване в подкрепа на предложението на Комисията за намаляване на наличието му в храните

Брюксел, 19 юли 2017 r.

Днес представителите на държавите членки гласуваха в подкрепа на предложението на Европейската комисия за намаляване на наличието на акриламид в храните.

След като започне да се прилага новият регламент ще изисква от стопанските субекти в областта на храните да прилагат задължителни мерки за намаляване на наличието на акриламид, които са съизмерими с големината и характера на тяхното предприятие.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис приветства гласуването: „Днес ние направихме важна стъпка за опазването на здравето и благополучието на гражданите. Новият регламент не само ще допринесе за намаляване на наличието на това канцерогенно вещество, но също така ще спомогне за повишаването на осведомеността за това как да избягваме излагането на него, което често идва от домашното приготвяне на храна.“

Договореният днес текст ще бъде изпратен на Съвета и на Европейския парламент. Двете институции ще разполагат с три месеца, за да го разгледат, преди да бъде окончателно приет от Комисията. Би могло да се предвиди влизането му в сила през пролетта на 2018 г.

Комисията също така планира незабавно след приемането на този регламент да започне обсъждания за допълнителни мерки, като например определянето на максималните нива на акриламид в някои храни.

История на досието

Акриламидът [1] е канцерогенно вещество, което се получава от естествено съдържащите в свободно състояние аспарагин (аминокиселина) и захари, по време на преработка при високи температури, като например пържене и печене, особено в продукти на основата на картофи или на зърнени храни, както и в кафето и неговите заместители.

Наличието на акриламид в храните първоначално бе установено през 2002 г. и оттогава са извършени изследвания за определяне на мерките за намаляването му в храните. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) потвърдени през 2015 г., че акриламидът е канцерогенно вещество и че настоящите равнища на излагане на акриламид чрез храненето са свързани с опасение по отношение на канцерогенните ефекти. ЕОБХ заяви също така, че нивата на акриламид не показват последователно намаляване през последните години. Освен това проучванията, извършени от държавите членки въз основа на препоръката на Комисията, показват големи различия при прилагането на доброволни мерки за ограничаване на наличието от страна на стопанските субекти в областта на хранителната промишленост.

След становището на ЕОБХ, Комисията започна обсъждания с органите на държавите членки с цел определяне на подходящи регулаторни мерки за намаляване на наличието на акриламид в храните.

[1] https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue/acrylamide_en

 

Text of the draft proposal available here: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en

IP/17/2028

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar