Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia modernizează drepturile călătorilor din transportul feroviar european

Bruxelles, 28 septembrie 2017

Comisia Europeană actualizează normele europene privind drepturile călătorilor din transportul feroviar pentru a-i proteja mai bine pe aceștia în caz de întârziere, anulare sau discriminare.

Călătorii din transportul feroviar ar trebui să fie pe deplin protejați, indiferent de destinația lor în UE. De asemenea, Comisia urmărește garantarea informării adecvate a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. În același timp, propunerea Comisiei este proporțională și recunoaște faptul că operatorii feroviari pot, în anumite circumstanțe stricte, să fie scutiți de obligația de despăgubire a călătorilor în caz de întârziere.

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Datorită Uniunii Europene, călătorii beneficiază de un set complet de drepturi, indiferent de locul în care se deplasează pe teritoriul UE. Cu toate acestea, încă există prea mulți călători și navetiști în transportul feroviar european care nu sunt informați în mod corespunzător cu privire la drepturile lor. Noua noastră propunere urmărește remedierea acestei situații. Am convingerea că inițiativa noastră va consolida acest sector, asigurând un echilibru corect între protecția călătorilor și competitivitatea sectorului feroviar.

Propunerea Comisiei actualizează normele existente privind drepturile călătorilor din transportul feroviar în cinci domenii principale:

1. Aplicarea uniformă a normelor: serviciile de lungă distanță interne și transfrontaliere urbane, suburbane și regionale nu mai pot fi exceptate de la aplicarea normelor privind drepturile călătorilor. În prezent, doar 5 state membre [1] aplică integral normele, în timp ce altele au pus în aplicare diferite grade de derogări, care îi privează pe călători într-o mare măsură de drepturile lor.

2. Informare și nediscriminare: o mai bună informare a călătorilor cu privire la drepturile lor, de exemplu prin imprimarea informațiilor pe bilet. Călătorii care utilizează servicii conectate cu bilete separate trebuie să fie informați dacă drepturile lor se aplică pentru întreaga călătorie sau numai pe anumite segmente. Discriminarea pe motive de naționalitate sau loc de reședință este interzisă.

3. Drepturi îmbunătățite pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă: dreptul obligatoriu la asistență în toate serviciile și despăgubirea integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate. Informațiile relevante trebuie să fie furnizate în formate accesibile, iar personalul feroviar trebuie să beneficieze de formare în vederea sensibilizării cu privire la persoanele cu handicap.

4. Asigurarea respectării legislației, procedurile de soluționare a reclamațiilor și sancțiuni: termene și proceduri clare pentru soluționarea reclamațiilor și responsabilități și competențe clare ale autorităților naționale responsabile cu aplicarea și asigurarea respectării drepturilor călătorilor.

5. Proporționalitate și echitate juridică: o clauză „de forță majoră” va scuti societățile feroviare de obligația de a plăti despăgubiri în cazul unei întârzieri cauzate de catastrofe naturale care nu pot fi prevăzute sau împiedicate. Potrivit normelor actuale, societățile feroviare trebuie să plătească despăgubiri chiar și atunci când se confruntă cu astfel de evenimente.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei trebuie acum să fie examinată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu (și anume, de statele membre ale UE) înainte de a intra în vigoare.

Piața unică pentru transportul feroviar de călători este în prezent în curs de dezvoltare prin introducerea planificată a concurenței pe piețele naționale. Un nivel ridicat de calitate a serviciilor feroviare și protecția drepturilor utilizatorilor sunt esențiale pentru a îndeplini obiectivul de mărire a ponderii transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport.

Context

Uniunea Europeană este singura zonă din lume în care cetățenii sunt protejați de un set complet de drepturi ale călătorilor - indiferent dacă aceștia călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Legislația UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar a intrat în vigoare în decembrie 2009.

Potrivit normelor europene, călătorii pot, de exemplu, în unele state membre, să aibă dreptul la o compensație financiară în cazul în care trenul ajunge la destinație cu o întârziere de 1 oră sau mai mult. Călătorii întârziați pot, de asemenea, să aibă dreptul la mese și băuturi răcoritoare (în funcție de durata de așteptare) și la cazare, dacă trebuie să stea peste noapte.

Toate informațiile necesare se regăsesc pe site-ul „Europa ta” unde drepturile aplicabile ale călătorilor sunt traduse în toate limbile oficiale ale UE. O aplicație pentru smartphone este, de asemenea, disponibilă și poate fi descărcată gratuit pentru Google Android, iPhone, iPad și Windows Phone.

 

[1] Belgia, Danemarca, Italia, Țările de Jos și Slovenia.

IP/17/2009

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar