Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija modernizē Eiropas dzelzceļa pasažieru tiesības

Briselē, 2017. gada 28. septembrī

Eiropas Komisija šodien aktualizēja Eiropas noteikumus par dzelzceļa pasažieru tiesībām, lai viņus labāk aizsargātu pret kavējumiem, vilciena atcelšanu un diskrimināciju.

Dzelzceļa pasažieriem jājūtas pilnībā aizsargātiem neatkarīgi no tā, kur ES teritorijā viņi atrodas. Komisija arī vēlas garantēt pasažieru pienācīgu informēšanu un būtiski uzlabot to pasažieru tiesības, kuriem ir invaliditāte vai ierobežotas pārvietošanās spējas. Tajā pašā laikā Komisijas priekšlikums ir samērīgs, un tajā atzīts, ka dažās situācijās, ievērojot stingrus nosacījumus, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus varētu atbrīvot no pienākuma izmaksāt pasažieriem kompensāciju par kavēšanos.

Transporta komisāre Violeta Bulca sacīja: “Eiropas Savienība ir nodrošinājusi dzelzceļa pasažieriem visaptverošu tiesību kopumu, lai kur ES teritorijā viņi atrastos. Tomēr Eiropā pārāk daudz dzelzceļa pasažieru joprojām nav pienācīgi informēti par savām tiesībām. Tieši to mēs šajā jaunajā priekšlikumā vēlamies mainīt. Esmu pārliecināta, ka mūsu iniciatīva nostiprinās visu nozari, rodot līdzsvaru starp pasažieru aizsardzību un dzelzceļa nozares konkurētspēju.”

Komisijas priekšlikums atjaunina pašreizējos noteikumus par dzelzceļa pasažieru tiesībām piecās galvenajās jomās.

1. Vienota noteikumu piemērošana – tālos iekšzemes pārvadājumu maršrutus un pārrobežu pilsētas, piepilsētas un reģionālos pārvadājumus vairs nevar atbrīvot no pasažieru tiesību noteikumu piemērošanas. Pašlaik noteikumus pilnībā piemēro tikai 5 dalībvalstis[1], bet citas ir ieviesušas lielākas vai mazākas atkāpes. Tas būtiski kavē pasažierus izmantot savas tiesības.

2. Informācija un nediskriminēšana – labāka informēšana par pasažieru tiesībām, piemēram, uzdrukājot to uz biļetes. Pasažieri, kas pārsēžas uz citu līniju, kurai izmanto atsevišķu biļeti, jāinformē par to, vai viņu tiesības attiecas uz visu braucienu vai tikai atsevišķiem tā posmiem. Aizliegta diskriminācija valstspiederības un dzīvesvietas dēļ.

3. Vairāk tiesību personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām – obligātas tiesības uz palīdzību visos pakalpojumu veidos un pilna kompensācija par pārvietošanās ierīču nozaudēšanu vai remontu to bojājuma gadījumā. Jānodrošina attiecīgas informācijas sniegšana pieejamā veidā, un, rīkojot mācības, jāvairo dzelzceļa darbinieku izpratne par invaliditātes jautājumiem.

4. Noteikumu īstenošana, sūdzību izskatīšana un sankcijas – noteikti konkrēti termiņi un sūdzību izskatīšanas procedūras, un skaidri definēta to valsts iestāžu atbildības un kompetences joma, kas atbild par pasažieru tiesību piemērošanu un izpildi.

5. Samērīgums un taisnīgums – nepārvaramas varas klauzula atbrīvos dzelzceļa uzņēmumus no pienākuma izmaksāt kompensāciju, ja kavēšanos būs izraisījusi dabas katastrofa, kas nebija paredzama vai novēršama. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem dzelzceļa uzņēmumiem jāizmaksā kompensācija pat šādos apstākļos.

Turpmākā virzība

Komisijas priekšlikumu tagad izskatīs un pieņems Eiropas Parlaments un Padome (proti, ES dalībvalstis), un tad tas stāsies spēkā.

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu vienotajā tirgū pašlaik tiek ieviests plāns, kas paredz konkurenci iekšzemes tirgos. Augstas kvalitātes dzelzceļa pakalpojumiem un lietotāju tiesību aizsardzībai ir liela nozīme, lai izdotos sasniegt mērķi: palielināt dzelzceļa pārvadājumu īpatsvaru salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem.

Pamatinformācija

Eiropas Savienība ir pasaulē vienīgā teritorija, kurā iedzīvotājus aizsargā plaša mēroga pasažieru tiesības – kā aviotransportā, tā dzelzceļa, kuģu un autobusu pārvadājumos. ES regula par dzelzceļa pasažieru tiesībām stājās spēkā 2009. gada decembrī.

Saskaņā ar Eiropas noteikumiem dažās ES dalībvalstīs pasažieri, piemēram, var saņemt finansiālu kompensāciju, ja vilciens ierodas galamērķī ar vismaz stundu ilgu nokavēšanos. Pasažieriem, kuru vilciens kavējas, var būt arī tiesības uz ēdienu un dzērieniem (atkarībā no gaidīšanas laika), un naktsmītni, ja viņiem tādēļ jānakšņo uz vietas.

Visu informāciju var atrast vietnē “Tava Eiropa”, kur attiecīgās pasažieru tiesības ir iztulkotas visās ES valodās. Ir pieejama arī bezmaksas mobilā lietotne, ko var lejupielādēt Google AndroidiPhoneiPad, kā arī “Windows Phone” tālruņiem.

 

[1] Beļģija, Dānija, Itālija, Nīderlande un Slovēnija.

IP/17/2009

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar